Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger Vel: Frykter bompenger for ny storhavn

DSC_0001.JPG

Orkanger Vel ber Orkdal kommune ikke selge arealer til storhavn før staten garanterer penger til miljøtunnel og nye veger for tungtrafikken.
Orkanger Vel frykter at lokalbefolkningen både skal ta belastningene - og betale bompenger for å redusere dem.

Dette er to punkter i velforeningas høringsuttalelse til ny kommuneplan (arealdelen), inkludert storhavn.

Kort om trafikk:
Tungtrafikken er allerede et miljøproblem og den vil øke kraftig uten at staten har satt av ei krone til Orkanger i sine langsiktige vegplaner.

Orkdal kommune har derimot vedtatt å jobbe for en bomring. Det betyr at folk på Orkanger og i Råbygda skal ta store ulemper med storhavn på vegne av Midt-Norge, og selv betale bompenger for å redusere plagene.

Orkanger Vel mener at Orkdal kommune må velge en annen strategi:

Avvis omregulering/salg til Trondheim Havn før det foreligger økonomiske garantier om hurtig vegbygging. Dette er kommunens eneste forhandlingskort.

Havneveien:
Samtidig gjentar Orkanger Vel at Havneveien må stenges for gjennomgangstrafikk omgående. Belatsningen er allerede ekstrem, og den ødelegger verdien av nordre del av Gammelosen. Videre utvikling og dugnad er bortkastet. På fine sommerdager går trailere kontinuerlig i stor fart mens blant annet barnehager bruker området.

Også konsulentselskapet Norconsult anbefaler å stenge Havneveien, men flertallet i Orkdal kommunestyre har så langt sagt nei.

DSC_0017.JPG

Livet ved Havneveien.

Grønøra Øst:
Trondheim Havn vil bygge seg 50 meter nærmere Nerøra/Gammelosen i 300 meters lengde, og mudre opp utenfor Gammelosen for at skip skal kunne manøvrere.

Orkanger Vel mener Trondheim Havn ikke har dokumentert noe akutt behov, og heller ikke dokumentert egne påstander om at det er umulig å bygge ut inne i havnebassenget i stedet.

Orkanger Vel krever skjerming av Grønøra Øst. Havna har i alle år latt området ligge uten noen avbøtende tiltak trass i støy og visuell forurensing. Havna har nå antydet et vegetasjonsbelte på 5 meter ved utbygging.

DSC_0003_1.JPG

Dette sjøområdet utenfor Gammelosen vil Havna fylle med stein. Her er det drevet virksomhet med rør og tømmer i årevis uten noe forsøk på skjerming.
Orkanger Vel krever jordvoll og tursti som en forlengelse av Gammelosen.

Orkanger Vel krever:
* En jordvoll minst like høy som høyeste punkt på eksisterende voll mellom Gammelosen og Grønøra.
* Planting i/oppe på jordvollen.
* Tursti med raste- og fiskeplasser på utsida av vollen for å kompensere for befolkningens tap av kontakt med fjorden.
* Dette vil kreve et belte på ca 15 meter (ikke 5 meter til trær som antydet fra Havna).

Orkanger Vel mener at Orkdal kommune vil undergrave sine egne verdier dersom havna bygges ut og Havneveien holdes åpen. Kommunen har vedtatt folkehelse og miljø som satsingsområder. 

Sentrum/rød strek:
Orkanger Vel ber Orkdal kommune bruke kunnskapen som finnes om verdien av å bygge et konsentrert sentrum med mangfoldige møteplasser. Fem innspill:
* Sentrum må bygges innenfra.
* Ingen ny detaljhandel utenfor rød strek, heller ikke hagesenter på Bårdshaug Vest før området innenfor rød strek er fortettet.
* Flytt skjemmende virksomhet på Bårdshaug Øst til utenfor rød strek - feks til Bårdshaug Vest.
* Lag en konkret plan for å stimulere handlegata før vi får en dreining fra butikk/kafe til kontor med lite besøk og kort åpningstid.

Les hele høringsuttalelsen her.

Bhaug___st_1.JPG

Lagerbygg, verksteder og bussparkering danner innfallsporten til Orkanger på Bårdshaug Øst. Dette er innenfor rød strek, men virksomhetene burde vært flyttet utenfor for å gi plass til handel og boliger i sentrum, mener Orkanger Vel.

 

Publisert 10.07.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse