Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger som storhavn: Advarer mot farlig gods i sentrum

Hveien.JPG

Statens Vegvesen ønsker bedre analyser av hva økt tungtrafikk vil føre til av problemer ved utbygging av Orkanger storhavn. Vegvesenet påpeker blant annet at farlig gods skal fraktes gjennom sentrum.

Fylkesmannen vil stoppe vedtak om storhavn inntil videre, og krever bedre utredninger på en rekke punkter. Se egen artikkel.

Statens Vegvesen følger opp Fylkesmannens bekymring for økt tungtrafikk.

I høringsuttalelsen heter det at:
"...blant annet skal det transporteres potensielt farlig gods gjennom boligområder."

Trondheim Havn har fått laget en analyse som sier at  vegsystemet på Orkanger klarer å ta unna den ventede økningen i trafikk (altså kapasitet nok til å unngå kork). Samtidig anbefaler rapporten å stenge Havneveien av hensyn til nærmiljøet.

Hvor mye støy og trafikk?
Statens Vegvesen mener mer kunnskap må foreligge før et vedtak. Vegvesenet skriver at "det ikke synes som om man har sett på konsekvensene" på følgende områder:

  • Støy.
  • Miljø.
  • CO2-utslipp.
  • Samfunnssikkerhet.

Skoleveg med trailere
Statens Vegvesen peker blant annet på at trafikken vil øke på Havneveien ved dagens flishoggeri nær Gjølme, og at Havneveien her krysses av en skoleveg.

Dette er ferdselsåren for barn fra Gjølme/Råbygda til Orkanger.

I dag består den av en kryssing over veien og ei bru (Grønørbrua) med et tilnærmet provisorisk fortau.

Kystverket vil ha størst mulig havn
Også en annen statsetat - Kystverket - har avgitt høringsuttalelse. Kystverket ønsker like stor utbygging som Trondheim Havn også mot Råbygdfjæra, noe Fylkesmannen er sterkt kritisk til.

Kystverkets oppdrag er å sikre gode havner og effektiv drift. Etaten anbefaler full utbygging, ikke redusert som flertallet i kommunestyret foreslår. Begrunnelse er å sikre nok plass til:

  • Endrede og økende typer gods.
  • Økt behov for liggeplass for skip.
  • Kaifronter (svært omstridt mot Råbygda).
  • Ro/ro-rampe (kai der trailere kjører av og på skip).

Kystverket peker på behover for gode ankringsplasser.

Planer om massiv mudring for nye havnebasseng i sjø er kontroversielle særlig utenfor Råbygda, men også utenfor Gammelosen. Det skyldes både tap av biologisk mangfold og blokkert fjordutsikt.

131209_Rumba_lossing.jpg

Måler er å øke antall containere fra 16 000 til ca 100 000 per år på Grønøra. Alt må kjøres gjennom Orkanger med trailere fordi vi ikke har tilknytning til jernbane.

 

Publisert 09.07.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse