Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Storhavn: Råbygda Arbeiderlag advarer mot planene

Orkanger_Utsikt_Luftfoto.jpg

Råbygda Arbeiderlag ber Orkdal kommune si nei til utvidelse av havna på Grønøra Vest. Støy, mer tungtrafikk og ødelagt utsikt vil forringe bomiljøet heter det i en høringsuttalelse til kommuneplanen.

Råbygda Arbeiderlag, som er en del av Orkdal Arbeiderparti, betegner konsekvensrapporten om følger for naturmangfold og fugleliv som "trist lesing."

Flertallet i kommunestyret har så langt foreslått en litt mindre utbygging enn det Trondheim Havn ber om på Grønøra Vest. Det innebærer at et område på 30 dekar utenfor Råbygda ikke blir utfylt.

Råbygda Arbeiderlag mener at denne reduksjonen har liten verdi dersom det blir kaifront mot vest og omfattende mudring for at skip skal kunne manøvrere utenfor Råbygda. Mudring som planlagt vil føre til at grunne sjøområder og områder som er landfaste ved fjære sjø vil gå tapt, heter det i høringsuttalelsen.

Partilaget peker også på at sandbanker som i dag er synlige ved fjære sjø vil forsvinne, og ber om at områdene får bestå av hensyn til fugleliv, dyreliv og naturmangfold.

Råbygda Arbeiderlag frykter at planene om storhavn også vil skade det spesielle trehusmiljøet Småøran, der flere bygninger er vernet.

Du kan lese hele høringsuttalelsen her.

R__bygda.jpg

 

Publisert 07.07.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse