Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger by: 64. størst i Norge - eller nummer 100?

020.JPG

Bare 63 byer og tettsteder i Norge er større enn Orkanger - om vi regner med Fannrem. Det skal vi kanskje ikke (?).
* Se mer om innbyggertall og rangering under.
* Se også programmet for fødselsdagen 1.juli.

Orkdal kommunestyre har ikke fastsatt grensene for Orkanger by. I vedtaket er Orkdal bykommune med Orkanger som byen. Ergo kan hver enkelt bestemme størrelsen selv.

Med Fannrem?
Wikipedia har en oversikt over Norges største byer. Der regnes Orkanger og Fannrem som ett tettsted. I skjønn forbrødring ender vi på 64.plass med litt over 7 000 innbyggere. Se lista her.

* Regner vi med hele kommunens innbyggertall (11 664) er byen ca nr 40 i Norge etter størrelse, men den varianten er kanskje litt drøy.

* Regner vi bare Orkanger, Evjen og Gjølme kretser, men dropper Fannrem: Godt over 6 000 innbyggere og ca nr 70 i Norge.

* Orkanger og Evjen kretser: Vel 5 000 innbyggere og ca nr. 90.

Logo.jpgFram til 1996 kunne bare Kongen i statsråd tildele bystatus. Landet hadde 46 byer.

Da ble reglene myket opp: Alle kommuner med minst 5 000 innbyggere og et bymessig sentrum med handel, service og konsentrert bebyggelse kan selv erklære seg som by.

Vinstra sist ut
56 har benyttet anledningen, slik at vi i dag har 102 byer i Norge. Vinstra er den ferskeste med bystatus fra 1.september 2013. Her er kronologisk oversikt.

I morgen får Norge en ny: Orkanger blir den tredje byen i Sør-Trøndelag.

Det markeres med både artige og mer seriøse innslag. Her er programmet i stikkord:

Program.jpg 

 

Publisert 30.06.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Terje 30.06.2014 16:15
Stedene med 7300 bør automatisk være en del av byen Orkanger. Vært morro om Fannrem også hadde skiftet postnummer og navn til Orkanger, men akkurat det er veldig urealistisk!! Eller??

John Tore Kvernmo 30.06.2014 15:05
Tidl. Orkanger kommune ble 1.1.1968 registrert som tettsted, og siden er ikke grensene endret unntatt skolekretsen som ble flyttet opp til Fv710.Dette gir et område på ca. 6,6 km2 med ca. 3800 borgere fra i morgen, dvs. 1/3 av orkdalingene. Den kommer dermed på ca. 97. plass i lista over landets største byer/tettsteder. Her finner vi et smelteverk og grafisk industri, bank, forsikring, de fleste butikkene i kommunen, barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg og kommuneadministrasjonen. Utenfor finner vi industriområde med havn, næringsområder, sykehus og andre helseinstitusjoner etc. I tettsteder, grender og bygder bor de resterende ca. 8000 innbyggerne. Forrige gang status ble diskutert, var for to år siden om Gjølme kunne bli bygd. Da sa Lysholm at dette haster ikke, vi må lytte til folket! Vi kunne avgjøre det i forbindelse med neste valg. Han hadde vært på Stjørdal og lært noe om demokrati! Denne gangen hastet det, og avgjørelsen skjedde i en lukket prosess uten at sentrale spørsmål som bygrense var avklart. Bystatus hadde vært et glimrende tema for valget neste høst, og vil nok bli det! -Kanskje er bystatus viktig, men jeg tror Orkdals status som bykommune i tilfelle er det viktigste. Det er Orkdals samlede ressurser som må markedsføres. Skal Orkdal lykkes som en ledende kraft i regionen, må den leve opp til mottoet "Raus og Godfot". Et godt omdømme vedtas ikke, det skapes! Når så store resurser og ensidig fokus brukes på Orkanger, er risikoen stor for at vi får ny næring til vårt negative omdømme med bygdestrid. Vi må ha en kommune som opptrer ryddig,er inkluderende og viser alle respekt, uansett hvor de bor. Status er viktig, men avgjøres ikke av størrelse. Fannrem er registrert som tettbebyggelse, men markert bare med ett skilt. -Hvor går grensa? Evjen er en skolekrets bare registrert som bruk. Råbygda er fremdeles ikke synlig bygd, 8 måneder etter vedtak. Det var enkelt å endre status for Orkanger til by i navneregistret(SSR),det er like enkelt å gi kommunens største bygd,Geitastrand et offisielt navn og status, Kartverket har ventet ett år på formell bekreftelse. Regner med at dette nå blir ordnet. De som er nysgjerrige på Orkdal og søker informasjon, sliter. Kildene er tidels mangelfulle og feilaktige. Det samme gjelder de som skal orientere seg i kommunen. Beslutningen er tatt, og jeg vil ikke være noen festbrems. Jeg regner med å bli korrigert hvis jeg har fakta feil, og mange er nok uenig. -Allikevel synes jeg det må være lov å mene at dette gikk for fort, og at ressursbruken ikke står i forhold til andre uløste, beslektede forhold.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse