Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Naturvernforbundet: Orkanger storhavn kan være ulovlig

Orkanger_Utsikt_Rokollen.jpg

Naturvernforbundet tror det er ulovlig å bygge ut storhavn ved utløpet av Orkla - ei nasjonal lakseelv i krise.
Forbundet advarer mot at ja til storhavn kan tvinge fram nye byggetrinn inn mot bebyggelsen senere.

Det går fram av en omfattende høringsuttalelse om havneplanene fra Naturvernforbundet i Orklaregionen.

Les uttalelsen her. De viktigste synspunktene i stikkords form:

  • Orkanger/Råbygda er feil sted for storhavn fordi viktige naturverdier vil gå tapt for alltid, og fordi havna aldri vil bli knyttet til jernbanenettet.

  • Alternativer som Thamshavn/Storsand, Børsberga og Ila/Trolla er aldri utredet reelt, slik loven krever når det foreligger risiko for tap av naturmangfold.

  • Den nasjonale lakseelva Orkla ligger med brukket rygg. Det er trolig ulovlig å påføre elva ytterligere risiko med utbygging og mudring ved utløpet (Orkla Fellesforvaltning - elveeierne - har tidligere protestert på samme grunnlag. Som nasjonal lakseelv har Stortinget gitt Orkla en særlig beskyttelse. Les artikkel her).

  • Omfattende mudring i fjordbunnen kan frigjøre store mengder tungmetaller fra 80 års drift i gruvene på Løkken.

  • Mangelfulle utredninger: Verken følger for laksebestanden, risiko for mer tungmetaller, eller faktisk plassbehov er utredet godt nok.

  • Om det siste: Naturvernforbundet spør om planene i vitrkeligheten handler om andre formål enn å skaffe nok plass til containere.

  • Forbundet frykter at storhavn fører til at bordet fanger for Orkdal, og at det etter hvert kommer krav om enda mer utbygging mot tettbebyggelsen.

Nei i øst og vest
Naturvernforbundet vil stoppe planene både på Grønøra Vest (mot Råbygdfjæra) og Grønøra Øst (Nerøra) fordi de skader fauna og fugleliv begge steder. 39 truede fuglearter er registrert i Råbygdfjæra. Forbundet mener mange av disse også bruker strandområdet ved Grønøra Øst.

Steng Havneveien
Naturvernforbundet gjentar at Havneveien må stenges både for tungtrafikk og personbiler. Den er i ferd med å bli den virkelige E39, noe som ikke bare rammer bomiljø og friluftsliv, men også fuglelivet.

Ner__ra4.jpg

Havneveien er et jernteppe mellom Nerøra og fjorden.

 

Publisert 26.06.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse