Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Næringslivet vil satse på Idrettsparken: Gull for Orkdal

DSC_0005.JPG

Orkladal Næringsforening roser satsinga i Idrettsparken og ber om enda mer utbygging for å gjøre kommunen attraktiv:
* Badeanlegg og folkehelsesenter må komme.
* Hotell/sportell for flere og større arrangement.
* Tettere samspill med OTI-sentret.

Bildet over viser legginga av kunstgress på de nye banene, med Orklahallen og Klatrehallen i bakgrunnen.

Næringslivet argumenter slik OIF og Orkanger Vel har gjort lenge. Idrettsparken, hallene og Gammelosen er et unikt område som:

* Kan trekke nye innbyggere og viktig arbeidskraft til kommunen.
* Gi viktige tilbud til dem som allerede bor her.
* Styrke folkehelsa.

Styret i Orkladal Næringsforening representerer  hovedtyngden av næringslivet i Orkdal og Meldal. Styret har sendt et omfattende innspill til Orkdal kommune for å oppmuntre til enda mer målrettet innsats for å hente samfunnsmessig gevinst ut av et enestående område.

DSC_0004.JPG

5. juni - kunstgresset rulles ut. Næringslivet ser på Idrettsparken som et av våre store aktiva.

Noen stikkord fra innspillet:

  • Rekruttering av kompetent arbeidskraft er en av de største utfordringene for lokale bedrifter. Flere gode tilbud vil lette rekrutteringa.

  • Idrettsparken, hallene og et framtidig badeanlegg styrker folkehelsea og bidrar til flere friske medarbeidere.

  • Attraktive anlegg vil løfte Orkangers omdømme som et sted for etablering og drift av næringsvirksomhet.

  • Et badeanlegg med SPA, sauna osv vil være svært viktig for bedriftene. Dette er etterspurt.

Styret i næringsforeninga understreker at det er viktig med samspill med næringslivet, og at det åpnes for en viss næringsaktivitet i området.

I innspillet heter det at allerede i dag arbeider 700-800 mennesker i gangavstand fra Idrettsparken, Orklahallen/Klatrehallen og Gammelosen.

Noen momenter:

  • Innleie av arbeidskraft til bedriftene øker behovet for overnatting. Sportell/motell ved anlegget kan dekke slike behov og gi tilbud ved konferanser, messer, konserter osv i området.

  • Spisested i Idrettsparken/hallene: Styret skriver at mange kjøper mat på OTI som de tar med seg tilbake på jobb eller spiser utendørs. Foreninga foreslår kantine.

  • Parkering bør ses på sammen med OTI. I det hele tatt foreslår Orkladal Næringsforening samhandling med OTI-sentret. Foreninga skriver blant annet at...

"...vi mener det er viktig å legge til rette for at dette naboskapet blir positivt for  begge parter."

"...et komplett frisklivssenter med tilbud om innendørs og utendørs aktiviteter vil være et stort aktivum for våre bedrifter og deres ansatte. Orkanger styrker sin posisjon som regionsenter og småby..."

parken1.jpg

Idrettsparken etter at friidrettsanlegget sto ferdig høsten 2012 - før klatrehallen, den nye håndballhallen, basishallen og to nye kunstgressbaner på ballfeltet. Mye har skjedd på kort tid.

 

Publisert 24.06.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse