Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal Eldreråd: Ber om at Havna skåner Gammelosen

Gammelosen_sommer_2007_s__r_2_1_1.jpg

Eldrerådet i Orkdal har avgitt uttalelse til ny arealplan i Orkdal kommune:
* Gammelosen er en perle, og så viktig for folks helse at den må tas hensyn til ved utbygging av havn.
* Havneveien må sikres for å unngå ulykker når fotgjengere krysser.

Fristen for å uttale seg til forslaget om ny arealplan går ut 10.juli. Orkdal Eldreråd har vært tidlig ute.

Bedre helse - mindre ensomhet
Eldrerådet er særlig opptatt av at det legges til rette for at eldre kan bevege seg ute og møte andre på steder som Gammelosen.

Her er utdrag av uttalelsen som politikerne skal ta med seg når de blant annet bestemmer om Havna skal få bygge ut mot Nerøra/Gammelosen, og om Havneveien skal ha tungtrafikk:

"Fysisk aktivitet er viktig for alle. Det gir en følelse av mestring og virker forebyggende for både fysisk og mental helse. Regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge sykdom og skader.
Mange eldre bruker mye av sin fritid på fysisk aktivitet, som spaserturer og turer i skog og mark. For en del eldre kan reelle hindringer, som manglende tilrettelagt miljø eller fysisk
funksjonssvikt, være en hindring for deres aktiviteter."

"Mange vil etter hvert som de blir eldre, oppleve større grad av ensomhet. Delvis som følge av egen og andres sviktende helse og tap av livsledsager og familie og venner. Da er det viktig at det finnes tilbud og aktiviteter som gir livet mening og verdi.
Det er der fysiske aktiviteter kommer inn i bildet. Derfor:"

Gammelosen/Havneveien
*Kommunen bør være aktiv i tilrettelegging av nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet for eldre. Dette må skje rundt om i hele kommunen.


* Naturperlen Vannspeilet må fortsatt bli en perle. Hvor eldre mennesker kan søke ro og adspredelse. Derfor ber Eldrerådet at det tas slike hensyn når det gjelder utbygging av
havna inn mot Vannspeilet.

* Eldrerådet ber også om at turløyper og turstier i størst mulig utstrekning opparbeides slik at det er fremkommelig med rullatorer.

* Kommunen må også oppgradere og oppmerke fotgjengerovergangene i Havneveien, samt bedre lysforholdene der. Dette fordi mange bruker Moloen som et turområde og da må Havneveien krysses.

Dette er rådet
Orkanger Vel har arbeidet for tilrettelegging for ALLE i Gammelosen i mange år. Bildet på toppen er tatti 2007. Utallige eldre går tur, får mosjon og impulser fra andre mennesker i Gammelosen.

Orkdal kommune har vedtatt folkehelse som overordnet mål.

I Orkdal Eldreråd sitter nå: Malvin Simonsen, Margit Vangen, Torstein Larsen, Lisa Ofstad og Erik Ofstad. Som navnet tilsier; dette er et forum med eldre som skal gi råd til Orkdal kommune.

DSC_0003.JPG

Havneveien er tema nok en gang - nå i uttalelse fra Orkdal Eldreråd.

 

Publisert 19.06.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse