Besøkstall

111 001 denne måneden

11 783 203 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger er dugnad: Velkommen til Rudolf Larsens Plass

NY2.jpg

Orkanger har fått et av Norges beste og mest allsidige idrettsanlegg. Folkehelse er bygd på dugnad. I dag åpnet Rudolf Larsens Plass - et minnesmerke over ildsjelen og et symbol på frivillig arbeid.

Fra den nye terrassen på Nedre Rømme kan du se fruktene av uegennyttig innsats gjennom 65 år. Rudolf fikk aldri oppleve det endelige resultatet, men han gjorde det mulig.

Rudolfs ektefelle Unni og sønnen Kolbjørn (bildet) avduket lørdag plaketten som for alltid skal fortelle hva som skapte Idrettsparken på Orkanger: Dugnad.

Orkanger Aktivum og leder Knut Even Wormdal har finansiert det nye møtestedet på Nedre Rømme. Aktivums yngste styremedlem, Marthe Togstad, klippet snoren. Øyvind Togstad, leder i OIF Anlegg, trakk opp de historiske linjene for hundre frammøtte:

Lang historie
Arbeidet startet rett etter krigen. Den gangen ble folk på Orkanger utkommandert på jobb etter arbeidstid på smelteverket. Oppgaven var å lage et idrettsanlegg av tyskernes grustak - med handmakt og akkompagnert av korpsmusikk.

Hovedbanen, lenge kjent som en av landets beste gressmatter, åpnet i juni 1949. Det er 65 år siden. Fra da av har OIF driftet og utviklet parken.

Man aldri er så mye gjort og så store verdier skapt som de siste tre årene. To årsverk - mer enn 3 000 dugnadstimer - er lagt ned i løpet av kort tid. Tilbake står verdier for 25 millioner kroner i form av et moderne friidrettsanlegg og to kunstgressbaner, den ene et helårstilbud oppvarmet av vatn fra Elkem Thamshavn.

Den samfunnsmessige verdien kan ingen måle. Rudolf Larsen var drivkraften, både som leder i OIF og ansvarlig for utbygging av de nye anleggene. Rudolf brukte all sin energi på Orkanger, OIF og Idrettsparken helt til sykdom stoppet ham i fjor høst.

Rudolf Larsen fikk fullføre byggingen av  friidrettsanlegget. Han gikk bort før kunstgressbanene sto ferdig. Fra i dag kan alle beundre resultatet fra Rudolf Larsens Plass.

RL2.jpg

Stig Monsen får blomster av  Knut Even Wormdal. Stig har vært sentral i arbeidet med møtestedet Rudolf Larsens Plass. Han representerer dugnadsånden på Orkanger.

NY3.jpg

Mange møtte fram ved åpningen av det nye møtestedet mellom Nedre Rømme og Idrettsparken.

 DSC_0005.JPG

Fredag kveld: Noen av de 3 000 dugnadstimene i Idrettsparken har gått med til å skru sprosser i gjerdene. Noen har bedre fotballag, men få i Norge kan konkurrere med Orkanger i øvelsen idrett, dugnad og anlegg.

 

Publisert 14.06.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse