Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ny rapport om Orkanger storhavn: - Steng Havneveien!

DSC_0017.JPG

Konsulentselskapet Norconsult har laget en trafikkanalyse for Orkanger på oppdrag fra Trondheim Havn. Tre konklusjoner:
* Vegsystemet på Orkanger tåler økt trafikk fra storhavn uten at det blir kø og kork.
* Havneveien bør stenges av hensyn til nærmiljøet.
* Støy fra trafikk og havn bør utredes samlet.

Havneveien først:
Trafikk i dag:
Rapporten slår fast at svært mye tungtrafikk går via Havneveien - inntil Nerøra og Gammelosen.

En måling fra mai, da to containerskip ble losset, ga et resultat tilsvarende 347 lastebiler og trailere i døgnet - altså 14 i timen.

Mesteparten av trafikken går på dagtid. Dermed er intensiteten mye høyere. 14 i timen per døgn tilsvarer 40 i timen på dagen om all trafikk går da (8 timer). Det nærmer seg en tungtransport hvert minutt.

Dette vet folk som bruker Gammelosen/Terna, driver dugnad eller bor ut mot veien.

Norconsult anslår ca 300 tunge kjøretøy i døgnet fordelt over hele året. Personbiler og varebiler kommer i tillegg.

På den annen side: Stoehavn tilsier døgndrift.

Trafikk i framtida:
Tungtrafikken vil øke kraftig hvis Trondheim Havn får utvide. Mesteparten av den nye trafikken kommer til å velge Havneveien, ifølge Norconsult.

Det hjelper ikke om planen er å flytte containerne bort fra Orkanger (Grønøra Øst) mot Råbygda (Grønøra Vest). Fortsatt vil Havneveien være 3 minutter raskere og 2,5 km kortere fra Grønøra Vest enn via Amfi. 75 prosent fra Vest vil velge Havneveien.

I tillegg vil utvidelse på Grønøra Øst (som det politiske flertallet ønsker) gi mer trafikk. 90 prosent fra Øst vil velge Havneveien.

Norconsult anbefaler å stenge Havneveien. Begrunnelsen er delt i to:

1) Av hensyn til lokalmiljøet - Nerøra, Gammelosen, Terna.

2) Fordi vegsystemet forbi Amfi vil ta trafikken fra Havneveien uten problemer og kø.

Støy
Men: Norconsults analyse omfatter ikke trafikkstøy. En vurdering av støy fra mer tungtrafikk kommer senere, trass i at høringsfristen for planen går ut 10.juli.

Norconsult skriver at både utvidet havnedrift og mer tungtrafikk vil gi mer støy. Derfor bør dette vurderes i ett. Det samme var tema da Orkanger og Råbygda Velforeninger arrangerte folkemøte om storhavn i februar.

Senere har politikere (bla. Arne Grønset) argumentert mot å stenge Havneveien fordi det vil gi mer trafikkstøy i Bakkan.

I kommunestyret i april var det 20-15 for å holde Havneveien åpen.

Spesielt interessert eller i tvil om framstillingen til orkangervel.no? Les rapporten her.

DSC_0003.JPG

Slike er hverdagen ved det viktigste rekreasjonsområdet i Orkdal - en kommune som prioriterer miljlø og folkehelse.

 

Publisert 13.06.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Marianne Almli 14.06.2014 14:11
Vi fikk ved selvsyn (hørsel) oppleve støyen fra Havneveien,en natt vi hadde nattevakt ved Båtklubben Terna.Tror ikke det var noe spesiellt som foregikk på havna,men det var ubeskrivelig larm fra trailere med hengere som kjørte forbi.Ikke hundrevis av trailere,men det pågikk jevnt og trutt.Vi konkluderte iallefall med,at å bo rett ovenfor denne veien må være helt forferdelig!Og det var ikke lyden fra bilmotorene som vi reagerte på,men høye metalliske brak som fulgte fra tilhengere mm.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse