Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Får bygge fire etasjer: Gir fritak fra krav om parkering

Fredriksbo2_1.jpg

Flertallet i hovedutvalg forvaltning ga onsdag grønt lys for å utvide Fredriksbo (bildet) på Orkanger fra tre til fire etasjer. Det er resultatet av at BoSystem får anlegge færre p-plasser enn det reguleringsplanen krever. Rådmannen advarte sterkt.

Vedtaket ble fattet med 7 mot 4 stemmer:
Ja: Orkdalslista (4), Høyre (1), Sp (1) og Ap (1).
Nei: Ap (3) og Venstre (1).

Årsaken til rådmannens motstand:
Frykt for at beboere og gjester skal bruke parkeringsplasser i gata.
Mulig konsekvens:
Tapt besøk og inntekt for dem som driver næring i sentrum.

I første omgang fikk utbygger BoSystem/Salvesen & Thams avslag på søknaden om dispensasjon fra kravet om 1,5 p-plasser per boenhet.

Med to blokker på fire etasjer vil komplekset ha 13 private p-plasser mindre enn minstekravet. Et allerede gjennomført byggetrinn har 7 plasser i manko. Nå ble det søkt om fritak for ytterligere 6.

Dilemma 1 gjelder kort sagt kampen om arealene i sentrum:
* Vil beboere blokkere offentlige p-plasser, slik rådmannen/politikernes reguleringsplan skal hindre?
* Eller er det nok plasser - altså er politikernes egen plan for restriktiv?

Dilemma 2:
Frykt for at blokkene ikke blir bygd uten dispensasjon fra p-kravet pga manglende lønnsomhet.

BoSystem/Salvesen & Thams hevder p-kravet er unødvendig strengt. Rådmannen er uenig og peker på at klagen ikke inneholder nye momenter. Men - flertallet av politikerne snudde.

Dermed er det i praksis greit å bygge med fire etasjer i stedet for tre; to ekstra leiligheter på toppen av hver blokk. Totalt har prosjektet 25 leiligheter.

Rådmannen viser blant annet til Hjørnet-gården. Der er det i underkant av 2 p-plasser per leilighet, og beboerne er misfornøyd, ifølge saksframlegget.

Kan smitte
Vedtaket kan få følger ved videre utbygging i sentrumsområdene, fordi Orkdal kommune vanskelig kan forskjellsbehandle utbyggere. P-plasser under bakken er dyre. Rådmannen viser til Mo Marked på Fannrem, som skal bygges ut med krav om 1,5 plasser per leilighet.

P-plass-saken var den andre prinsippavgjørelsen hovedutvalgets flertall tok onsdag som kan danne mønster. Den første var tillatelsen til å rive et uthus på Nerøra. Også det vedtaket kom etter en klage på tidligere avslag.

 

Publisert 12.06.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse