Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Flertall: Ja til mer havn mot Nerøra - nei til flere trailere

DSC_0008.JPG

* Politikerne i hovedutvalg forvaltning vil la Havna bygge ut med 15 dekar mot Nerøra og Gammelosen.
* Et flertall (7-4) vil samtidig stenge Havneveien for tungtrafikk.
Begge saker blir endelig avgjort i kommunestyret 24.september.
PS: Se hvem som stemte ja/nei til tungtrafikk på Havneveien.

Forslaget om å utvide Havna i retning Orkanger med oppfylling og mudring i sjøen skal nå ut på høring. De 11 politikerne i hovedutvalg forvaltning sa sitt i dag (onsdag):

Om utvidelsen mot Nerøra:
Marit Mjøen (Ap) ble alene om et forslag om å utsette saken.

Deretter ble det enstemmig vedtatt å legge ut på høring en utvidelse av Havna/industriområdet i 50 meters bredde og 300 meters lengde (to fotballbaner). Sted: Utenfor brua i Gammelosen.

Et større område fra Grønøra og utenfor moloen til Terna skal mudres slik at det blir djupt nok for store skip. Dette blir dermed havnebasseng, ifølge planforslaget.

Industribedriftene på Grønøra og Havna ønsker mest mulig areal.

Orkla Shipping & Trading (og bla Orkanger Vel) mener Havna i stedet kan fylle opp tilsvarende areal inne i dagens havnebasseng. Da slipper man å bygge seg inn mot bomiljø og friluftsområde, og skåner fugleliv og bunnfauna.

Om Havneveien - se hvordan de stemte:
Tungtrafikken øker. Havneveien danner en mur mellom Orkanger og sjøen. Den forårsaker støy og representerer trafikkfare. Veien ble bygd som en midlertidig løsning for drøyt ti år siden.

Utvidelse av Grønøra Øst vil gi enda mer tungtrafikk. Ap foreslo derfor som et punkt i reguleringsplanen for Grønøra Øst at:
* Havneveien stenges for tungtrafikk.
* Det etableres fartshumper eller andre fartsdempende tiltak - underforstått at personbiler kan kjøre der.

Forslaget fikk flertall. Disse sier ja til å stenge for tungtrafikk:
Ap (4 - Marit Mjøen, Arild Eggan, Tina Øyås og Hallvard Erlandsen).
Orkdalslista (2 - Solveig Nærup Sandvik og Anne Grethe Knudsen).
Venstre (1 - Lavrans Skuterud)).

Disse vil både bygge ut ved Gammelosen og ha fortsatt tungtrafikk:
Orkdalslista (2 - Knut Bjørkli og Eva Solstad).
Høyre (1 - Marie Richter).
Sp (1 - Rasmus Skålholt).

Tidligere er det foreslått en annen løsning; å stenge med bom både for personbiler og tungtrafikk, men å la den interne tungtrafikken mellom Grønøra og Elkem passere.

Kommunestyret avgjør
Sakene har også vært drøftet i kommunestyret. Da stemte 13 mot å utvide Grønøra Øst. Dagens enstemmige vedtak for å utvide er neppe reelt, men skyldes trolig at det aldri ble fremmet motforslag.

Ingen ting er avgjort. Akkurat nå ser det likevel ut til å være:
* et klart flertall i kommunestyret for å bygge ut mot Nerøra/Gammelosen.
* et lite flertall for å begrense trafikken på Havneveien - på en eller annen måte.

DSC_0004.JPG

Det er mulig å bygge ut havna inne i bassenget midt på bildet. Trondheim Havn og et politisk flertall vil heller bygge ut mot Nerøra - utenfor Gammelosen.

 

Publisert 11.06.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Rolf Aarland 11.06.2014 22:29
Det er ikke mulig å bygge ut samme areal inne i havnebassenget. Det mener heller ikke Orkla Shipping. Viktig å forholde oss til fakta, og det er nok det politikerne gjør her.

Hans Kringstad 12.06.2014 11:00
Innnholdet i artikkelen bygger på det Orkla Shipping & Trading (Atle Larsen)foreslo om alternativ utbygging på folkemøtet i Terna i februar. Havna ble konkret utfordret til å svare på innspillet. Ingen av Havnas representanter avviste det som umulig.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse