Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Prinsippsak: Får rive uthus - Nerøra-miljø kan stå for fall

hus7.jpg

Med 9 mot 2 stemmer sa hovedutvalg forvaltning onsdag ja til at eieren få rive dette uthuset i Elvegata. Vedtaket kommer fire år etter at Orkdal kommunestyre vedtok innskjerpet vern av uthusmiljøet på Nerøra (Orkdal 2040). Det kan bety at uthusene forsvinner.

Vedtaket betyr trolig at uthusene ryker ett etter ett fordi kommunen ikke kan forskjellsbehandle søkere. De gamle Uthusene er ofte upraktiske og dyre å vedlikeholde for eierne.

Uthuset i Elvegata har versert som prinsippsak i flere år. Politikerne har tidligere avslått riving enstemmig med henvisning til egen byggeskikkveileder fra Orkdal 2040.

Utrydningstruet
Der heter det blant annet ut uthusene i kulturmiljøet på Nerøra er en utrydningstruet bygningstype. Det aktulle uthuset ligger innenfor en spesiell vernesone (hensynsområde bevaring).

En ny søknad er blant annet begrunnet med at bygget nå utgjør en fare for lekende barn. Huseier ønsker å sette opp garasje.

Rådmannen mener søknaden ikke inneholder nye momenter av betydning og står fast på at politikerne må følge opp egen byggeskikkveileder.

Bare to fra Ap holder fast på at uthuset skal få stå.

Historisk verdi:
Ifølge antikvariske myndigheter har uthusene på Nerøra verneverdi. Fylkeskommunen sammenligner trehusbebyggelsen med Bakklandet i Trondheim.

I Elvegata-saken skriver rådmannen til politikerne at uthuset er oppført like etter 1900.

Det er "eksempel på en bygningstype som har vært svært vanlig på gamle Orkanger og Nerøra og som enkeltobjekt er det typisk tradisjonelt i plassering, utforming og detaljering(...) Uthuset synes å være del av en bevaringsverdig bebyggelse på Orkanger som ifølge Byggeskikkveilederen er utrydningstruet."

Orkdal kommune planlegger nå markedsføring av Nerøra og historien til dette bygningsmiljøet.

 

Publisert 11.06.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse