Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havnesaken: Orkdalslista vil ikke møte Orkanger Vel, eller?

Lysholm__Gunnar_3.jpgSom eneste parti har Orkdalslista sagt nei til å snakke med  Orkanger Vel om havneutbygging.
Velforeninga ba om å få komme på et av listas gruppemøter.

Ordfører Gunnar H. Lysholm svarte lederen i Orkanger Vel med en e-post på fire ord:
"Jeg blir ikke med".

OBS! Ordføreren sier nå at svaret ikke er et avslag.

Det tilsynelatende avslaget kom trass i at Orkdalislista bruker de åpne gruppemøtene som sitt demokratiske alibi. Lista mangler demokratiske organer, men kompenserer med erklært åpenhet. I valgprogrammet heter det:

"Vi vil lytte til innbyggernes meninger og våre møter er åpne for alle."

"Kommunepolitikerne er folkets tjenere og skal arbeide for en best mulig dialog mellom folket og politikerne."

Ba om møte
Orkanger Vel-leder Jan Aage Mortensen sendte 22.mai denne e-posten til alle partienes ledere:

"På vegne av Orkanger Vel ønsker vi å delta på deres gruppemøte for å presentere Orkanger Vel sitt syn på havneutbygging. Vi har vært hos Pensjonistpartiet og der fikk vi en halvtime for å presentere oss og medlemmene stilte oss oppklarende spørsmål, vi ser for oss gruppevise møter med partiene. Jeg håper på positiv tilbakemelding."

Svar fra ordføreren/Orkdalslista:
"Jeg blir ikke med." Punktum.

Ny e-post fra ordføreren til Orkanger Vel etter at denne artikkelen kom på trykk:

"Våre gruppemøter er åpne for alle. I forkant av  gruppemøtet 26 mai hadde jeg varslet Orkdalslista’s gruppeleder Per Kirkaune om at dere kom. Selv var jeg bortreist denne mandagen og gav beskjed om at jeg ikke kom på møtet.. Mailen kunne helt sikkert vært mer utfyllende og med begrunnelse."

Ordførerens og Orkdalslistas eneste tilbakemelding "Jeg blir ikke med" er datert 27.mai - dagen etter møtet Lysholm viser til.

Uansett:
De fleste partiene svarte ja raskt. Med to unntak har Mortensen allerede møtt eller fått avtale med de andre partiene i Orkdal. Å legge fram synspunkter på aktuelle tema på gruppemøter er helt ordinært, selv om ordningen er lite markedsført.

Gruppemøtene er tilbudet fra partiene til folket i Orkdal om dialog.

Tar ikke mot medlemmer
Orkdalslista står i en spesiell stilling fordi den ikke er organisert etter demokratiske prinsipper, som en åpen organisasjon der folk kan melde seg inn. Lista fungerer som et nettverk av familie, venner og kjente. Det finnes ikke noe styre, årsmøte eller vedtekter i vanlig forstand.

Du kan ikke melde deg inn for å påvirke demokratisk som i andre partier. De som er invitert inn eller blir godtatt som kandidater før valg utgjør i praksis medlemsorganisasjon og styre.

Ordføreren har nå gjort oppmerksom på at lista har vedtekter: Les dem her.

Lista har ingen nettside for kontakt etter å ha hatt ordføreren i Orkdal siden 1999.

Men gruppemøtene skal altså være åpne.

Uenig med ordføreren
Orkanger Vel er langt mer kritisk til havneutbygging enn ordfører Gunnar H. Lysholm. I et foreløpig innspill til kommuneplanen og i leserinnlegg har Velforeninga blant annet ment at:

* Utbygging mot Nerøra er unødvendig, det kan i stedet bygges ut inne i havnebassenget.
* Havneveien må stenges for gjennomgangstrafikk, unntatt for interntrafikk Grønøra-Elkem.
* Tungtrafikken vil øke. Orkdal kommune må sikre statlig bidrag til utbygging av veg og tunneler før kommunen selger nye arealer til Trondheim Havn. Etterpå er det for seint å stille krav.

Seriøs forening
Orkanger Vel har for øvrig bidratt med millionverdier til lokalsamfunnet både i form av rene investeringer og dugnadsinnsats bare de siste årene.

Orkanger Vel har ikke noe sugerør i kommunekassen. Velforeninga får 15 000 i driftsstøtte i år, noe som ikke en gang dekker utstyr til rydding av kratt på kommunens eiendom i Gammelosen.

Hans Kringstad

Flyfoto_20140527_023.jpg

Ordføreren i Orkdal vil likevel høre Orkanger Vel argumentere mot at Havna bygger og mudrer utenfor Gammelosen. 

 

Publisert 10.06.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Heidi Korsen Steen 12.06.2014 00:21
Folk flest på Orkanger/Orkdal vil ikke ha havneutbygging. Hvorfor vil ikke ordfører og kommunestyre høre på folkets mening ? Hva med en avstemning?Gjølmesørene og Gammelosen må vi ha for å leve og ha et liv her.NEI TIL UTBYGGING AV HAVNA. NEI TIL ORDFØREREN SOM IKKE VIL HØRE PÅ FOLKETS MENING. PS. Hvor er media i denne saken? Ganske fraværende!!! .

Per Kirkaune 11.06.2014 16:00
Dette må bero på en beklagelig misforståelse internt i OL. Klart OV er velkommen til våre gruppemøter for å legge frem sitt syn - i alle saker. Per Kirkaune

palle rasmussen 11.06.2014 08:40
dette sier jo en del om ordføreren

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse