Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger storhavn: Gir 1 arbeidsplass per dekar

Flyfoto_20140527_023.jpg

Storhavn på Orkanger vil gi Orkdal minst 243 nye arbeidsplasser innen 2040 (i løpet av 26 år), ifølge en rapport bestilt av havna. Er det mye eller lite?
* Det tilsvarer 1 arbeidsplass per dekar areal på Grønøra.
* I dag er det 2-3 arbeidsplasser per dekar på industriområdet.

Havna gir altså få arbeidsplasser målt mot arealbehov. Næringsarealer er et knapphetsgode.

Trondheim Havn skal blant annet kjøpe den såkalte Fesil-tomta. Der var det planlagt solcellefabrikk. Den skulle til sammenligning gi 3-4 arbeidsplasser per dekar, men fabrikken kom ikke.

Diskusjonen om nytteverdi for Orkdal handler om antall og type nye arbeidsplasser, og om ulemper som pris for å få disse jobbene.

På presentasjonen onsdag tok leder Jan Aage Mortensen i Orkanger Vel opp mangelen på alternativer i utredningen:

* Nå har vi et anslag på hvor mange nye jobber storhavn vil gi Orkdal (minst 243 fram til år 2040).
* Vi har ikke anslag som viser hvor mye vi kan få ved å bruke arealene annerledes de kommende 26 årene.

ANTALL JOBBER
Det er altså dokumentert at havn gir relativt få arbeidsplasser -  målt etter behov for areal. Havna vil utvide med 263 dekar.  Det gir Orkdal 200 jobber ekstra på Grønøra og minst 43 i form av ringvirkninger andre steder i Orkdal, ifølge rapporten.

For å sette antallet i perspektiv:
På Grønøra industriområde finnes det allerede 560 arbeidsplasser. Med ringvirkninger (140 i resten av kommunen) gir de 700 sysselsatte i Orkdal. Dette er altså tre ganger effekten ved ei havneutbygging i antall: 200+43=243.

Dette er også to-tre ganger mer enn hva Havna vil kaste av seg målt etter forbruk av areal.

Trondheim Havn krever for øvrig så mye plass at Orkdal tømmes for tilgjengelige næringsområder ved et salg.

På den andre siden vil Havna bygge ut i sjøen og skape tomteareal vi ikke har i dag. Men dette er kontroversielt pga støy og miljø. Det politiske flertallet vil derfor - så langt - begrense utvidelse utenfor Råbygda, men ikke ved Gammelosen/Nerøra.

TYPE JOBBER
Havna vil ikke gi kompetansearbeidsplasser, slik de fleste kommuner etterspør. Rapporten beskriver enkelt sagt at Havna direkte vil gi 150 nye jobber slik fram til år 2040:
* Mer godshåndtering.
* Vaskehall for trailere.
* Kjøle- og fryseanlegg.
* Lager og distribusjon.

Rapporten mener at det over tid vil komme i tillegg minst 50 nye jobber på Grønøra takket være havna - uten at de er direkte knyttet til havnedrifta.

Tidligere rapporter omhandler bla. støyproblemer (tolking av rapporten er omstridt), estetisk forurensing og skader særlig på fuglelivet ved utbygging.

TRAFIKK OG BOMPENGER
Mest usikkerhet politisk knytter det seg trolig til trafikkproblemene. Målet er å øke containermengden fra dagens ca 16 000 til ca 100 000 trailere i året. Alt må gjennom Orkanger.

Fram til 24.september skal de 35 politikerne i Orkdal kommunestyre veie fordeler og ulemper opp mot hverandre. Fem av politikerne skal også kartlegge avbøtende tiltak som det muligens går an å kreve iverksatt.

Avbøtende tiltak handler i praksis om nye veger og tunneler.

Men det fins ikke penger til storstilt vegutbygging på og rundt Orkanger. Kommunestyret ønsker å innføre bompenger - Miljøpakke Orkdal.

Orkanger_Avbotende_tiltak.jpg

Slik illustrerer Trondheim Havn avbøtende tiltak ved Råbygda; jordvoll, trær og tårn for fugletitting. Men for Orkdal kommune handler avbøtende tilltak om et vegsystem som kan ta unna opptil 100 000 ekstra trailere i året til og fra Havna i tillegg til all annen vekst i tungtrafikken (Laksevegen, Ørland flystasjon, ny E39 osv).

 

Publisert 05.06.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Rolf Aarland 07.06.2014 23:39
Først hevdet Orkanger Vel at det ikke ville bli mange arbeidsplasser. Når tallet blir 260 forsøker man en diskusjon om hva viss om det var annen virksomhet. Det var aldri utgangspunktet for undersøkelsen noe alle vet. Det skulle undersøkes hvor mange arbeidsplasser havneutbygging gir. Nå har det kommet indikasjoner fra næringslivet at de tror det vil bli enda flere arbeidsplasser enn rapporten. Til orientering legges trafikkrapporten fram med det første.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse