Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Industri på dyrkamark får fortsette

04032009184_1.jpgSelskapet Industriflis AS får fortsette inntil videre med  flishuggeri på det som egentlig er dyrkamark mellom Orkanger og Gjølme. Firmaet søkte om nye ti år med dispensasjon. Driften får nå pågå i tre år, etter et vedtak i hovedutvalget.

Saken er ett av mange eksempler på at det har blitt trangt om plassen både for boligbygging og industri på og rundt Orkanger.

Industriflis AS fikk opprinnelig tillatelse til å drive industri på 12 mål av det som hadde vært dyrkamark. Idag legger virksomheten beslag på 25 mål.

Orkdal kommune var innstilt på å omregulere permanent fra landbruks- til industriformål, men Fylkesmannen sa nei. Forslaget ble derfor trukket.  Politiske føringer gjør at jordvernet står sterkt i dag.

I saksframlegget skriver rådmannen at det blir vanskelig å tilbakeføre flishuggertomta til landbruk. Rådmannen påpeker også at støyproblemet har blitt mindre.

Orkdal kommune lar Industriflis fortsette mens nye planer blir utarbeidet. Det pågår nå et arbeid med en interkommunal arealplan for trondheimsregionen. En av utfordringene er å skaffe tomter nok til industrien. I Trondheim er det fullt.

Dessuten er kommunen i gang med det ambisiøse prosjektet Orkdal 2040, som blant annet har som mål å gi regionsentret en etterlengtet bykjerne.

 

 

Publisert 05.03.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse