Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Det er avgjort: Orkanger blir by - mot 11 stemmer

Flyfoto_20140527_023.jpg

1.juli er Orkanger en by. Det vedtok kommunestyret onsdag mot elleve stemmer (for å utsette). Ideen er å bruke by-status på flere måter:
* Forplikte seg selv til å utvikle et bymessig og attraktivt sentrum.
* Bygge opp under målrettet markedsføring for å trekke folk til Orkdal.
* Markere Orkanger og Orkdal som navet i regionen.

Bare fem stemte helt til slutt mot bystatus i det hele tatt.

For eller mot; de fleste ser ut til å være enige i at status som by ikke har verdi i seg selv. Det må brukes aktivt i omdømmebygging blant annet for å:

1. Øke tilflytting.
2. Dermed få fart på boligbygging.
3. Rekruttere kompetent arbeidskraft til bedriftene våre og til offentlig sektor.

I motstatt fall kan by-vedtak ende som en flopp med svekket troverdighet.

Satser profft
Anført av Salvesen & Thams står profesjonell og målrettet markedsføring av Orkdal i startgropa for første gang. S & T har allerede brukt by-begrepet ved salg av tomter på Joplassen.

Engasjert Byrå, som er rådgiver for prosjektet, anbefaler sterkt å benytte bystatus for å gi markedsføring mer kraft.

Saken har tidligere vakt heftig debatt i kommunestyret. I vinter endte det med et kompromiss: Et arbeidsutvalg med politikere, næringsforening og Orkanger Vel skulle gi kommunestyret et bedre beslutningsgrunnlag.

Gruppa er ferdig. Rådmannen anbefaler bystatus fra 1.juli, og et stort flertall (24-11) sluttet seg til dette i dag.

Idrettsparken og Nerøra
Rådmannen viser blant annet til:

  • Omfattende utbyggingsplaner på Rømme Øvre.
  • Orkanger er det klart største regionsentret i fylket utenfor Trondheim.
  • Betydningen av sterkt sentrum også med tanke på mulig kommunesammenslåing.
  • Planer i Idrettsparken kan gjøre dette området enda mer unikt.
  • Nerøra er en ressurs som kan utnyttes som viktig del av byen.

h__st9.jpg

Idyllen Nerøra i byen Orkanger - representert ved en av kattene.

Oppfrisker 2040
Knut Even Wormdal (Ap) foreslo et tillegg i to punkter, hvorav det første ble vedtatt:

  • Vedtak: "Målsettingen i Orkdal 2040 om at småbyen skal ha en kompakt levende bykjerne med attraktive sentrumsfunksjoner innen gangavstand skal oppnås ved økt fokus på etableringer i en bykjerne."
  • Følgende forslag om geografisk avgrensing falt: "Bykjernen defineres fra Rømme- eiendommen og nordover Orkdalsveien til Trondheimsveien."

Arne Grønset (V) foreslo å utsette hele saken til etter kommunevalget høsten 2015. Forslaget om utsettelse fikk altså elleve stemmer og falt.

Mot fem til slutt
Rådmannens forslag ble til slutt vedtatt mot stemmene til de fem mest standhaftige by-mostanderne: Tre fra Venstre (Arne Grønset, Kari Garberg og Lavrans Skuterud) og to fra Sp (Rasmus Skålholt og Gunnar Hoset Husby). "Jåleri" var blant uttrykkene i debatten.

bilde_2.jpg

Ikke akkurat bymessig i dag. Et forslag om å definere bykjernen falt, og fikk bare ni stemmer. Men bystatus blir det.

 

Publisert 28.05.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Jomar 29.05.2014 12:32
Vinn vinn situasjon at Orkanger blir by. Det blir mye enklere å bygge et moderne og tiltrekkende sentrum som folk utenfra ønsker å flytte til. Ved samkjøring av Handlegata, Sæthereiendommen,amfi, Oti,industriområdet,gammelosen og ikke minst idrettsparken kan dette virkelig bli attraktivt. Utviklingen av idrettsparken som Oif fotball først og fremst står i spissen av blir et must.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse