Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OTI-sentret vil rydde opp i flomområdet

OTI_1.jpg

OTI-sentret skal ordne opp i det tidvis oversvømte området ved innkjørsla. Skissen fra On arkitekter og ingeniører viser planlagt grøntanlegg, midtrabatt  og forskjønnelse.

Tegninga inngår i en søknad til Orkdal kommune om å få starte arbeid både oppe på bakken og under bakken; Veg og grønne felt, samt overvann og avløp.

Vatnet står ofte høyt ved innkjøringa til sentret og asfalten går i oppløsning. Slik har det vært i mange år.

Samtidig pågår et langt mer krevende prosjekt av politisk art. Fram til kommunestyremøtet 24.september arbeider OTI og Amfi for ulike løsninger utenfor rød strek.

Så langt sier flertallet ja til hagesenter (les Plantasjen) på Bårdshaug Vest, men nei til annen varehandel. OTI ønsker seg Plantasjen i eget bygg ved sentret.

Søndagsåpent
OTI-sentret har igangsatt mange nye tiltak i tillegg til det avgjørende arbeidet med å skaffe nye leietakere. Ett eksempel: Søknad om å få holde søndagsåpent 30.november når det er Orkdalsmesse og mange tusen besøkende i Orklahallen.

OTI tar nå konsekvensen av at naboskapet til positive aktiviteter i hallen og Idrettsparken er et av varehusets fortrinn.

PS - om Orkangervel.no
Denne nettsida har ca 1700 besøkende i døgnet, mange ganger mer enn det foreninga så for seg da sida startet i 2008. Neppe noe sted får annonsørene mer synliggjøring for pengene, men Orkanger Vel har ikke satset kommersielt.

Samtidig er det slik at all produksjon er gratisarbeid. Mange timer dugnad på fritid i uka (ofte hver dag) ligger bak. Resultat:
* folk får informasjon om hva som rører seg i lokalsamfunnet - noen ganger til irritasjon for enkelte.
* interessen for og kunnskapen om lokalsamfunnet blir forhåpentligvis større.
* ST dekker Orkanger bedre enn avisa ellers ville ha gjort (trolig).
* Orkangers identitet styrkes.

Det er umulig å omtale mer enn en brøkdel av alle hendelser. En mini-redaksjon på dugnad må plukke stoff når tida strekker til og etter eget skjønn.

Dette som en forklaring når noen (bla på Facebook) tolker mangel på omtale som bevisst diskriminering.

Nå tar orkangervel.no en kort  ferie. Wembley venter med QPR-Derby i playoff-finale. Vi får komme sterkere tilbake med OIF-stoff. QPR først!

Her er utsikten fra det reserverte setet:

512_1.jpg 

 

Publisert 23.05.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Nikki 23.05.2014 19:03
Good luck at Wembeley Stan Kringstad Bowles( former QPR and England striker). Best wishes from Billy Nikki Bremner( former Leeds and Scotland captain-best ever midfielder on earth)

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse