Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal vokser saaakte - full fart i Skaun

R__mme__vre_230812.jpg

I prosent vokser nå folketallet i Skaun fire ganger så fort som i Orkdal.
I antall innflyttere fra andre kommuner ligger Skaun skyhøyt over storebror Orkdal.
Orkdal har nå 11 664 registrerte innbyggere.

Forskjellen Orkdal vs Skaun er markant. Tabellen viser vekst siste år og siste kvartal:

 % 12 mdr
 Ant. 12 mdr
 Ant. 3 mdr
 Folketall
 Orkdal + 1,0 %
 119 36 11 664
 Skaun + 3,9 %
 278 78 7 470

Skaun har altså nesten fire ganger så høy veksttakt og mer enn dobbelt så høy vekst i antall nye innbyggere - det siste trass i at kommunen er mye mindre enn Orkdal.

Forskjellen er enda tydeligere hvis man ser på hva veksten skyldes. Du kan sammenligninge utviklinga i kommunene hos Trondheimsregionen. Lenke til en pdf nederst i artikkelen gir alle detaljer.

Norsk innflytting
Skaun har stor tilgang på innflyttere fra andre norske kommuner. Den innenlandske innflyttinga har ligget på 100-200 i året over tid.

Orkdal var oppe på dette nivået en kort periode rundt 2006, og har siden var helt nede på minussida. Det siste året er det et lite overskudd på innflytting (14).

Invandring fra utlandet
I Orkdal har innvandring betydd mer, delvis pga bosetting av flytktninger og dels via arbeidsinnvandring. Arbeidsinnvandrere flytter oftere ut igjen enn norske innflyttere.

Boligbygging
Skaun ser ut til å bli oppfattet som en del av Trondheim av mange. Mer enn halvparten av de sysselsatte som bor i Skaun jobber i Trondheim.

Både boligbygging og boligsalg går langt lettere i Skaun enn i Orkdal. Som ventet viste en fersk spørreundersøkelse at folk i Trondheim vet lite om jobb- og boligmarkedet i Orkdal. Karrieremuligheter og langt rimeligere boliger enn i byen - og i Skaun - er en godt bevart hemmelighet.

Satser i Orkdal
Salvesen & Thams har tatt initiativet til en profesjonell strategi for markedsføring av Orkdal - bygd på merkevaren Orkanger som småby nær Trondheim.

Orkanger som regionsenter med urbane trekk har kvaliteter som mangler i sovekommunene vi konkurrerer med - trolig uten at det store deler av det potensielle markedet av innflyttere vet om dem.

Salvesen & Thams satser nå på å investere i flere prosjekter som kan bidra til økt tilflytting, og dermed rekruttering av viktig arbeidskraft. Frantslykkja er under bygging. 16 av 25 leiligheter er solgt.

Elleve eneboligtomter på Joplassen gikk fort unna ved salgsstart, men etterpå har det gått langsomt. Konkurransen er sterk fra prosjekter i og rundt Trondheim  - ikke minst i Skaun.

Joplass2.jpg

Fra Joplassen. Snart kommer de første husene opp.

 

Publisert 16.05.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse