Besøkstall

111 001 denne måneden

11 783 203 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Hva synes andre om Orkanger? Se meningsmåling

DSC_0004___Kopi.JPG

Folk i Trondheim oppfatter Orkanger som et godt sted for barnefamilier. Men:
* De tror det er vanskelig å finne gode jobber her.
* De vet lite om boligmarkedet vårt.

Dette er tre av funnene i en omfattende spørreundersøkelse. Den er bestilt av prosjektet som skal bygge Orkanger som merkevare for å øke tilflytting og rekruttere kompetanse til kommunen.

Folk i Orkdal, innbyggere i en gruppe nabokommuner og i Trondheim har svart på samme spørsmål.

Resultatene viser enkelt sagt at kunnskapen om Orkanger som bo- og arbeidssted er liten. Muligheter og kvaliteter er lite kjent. Det er behov for målrettet markedsføring for å få flere til å bosette seg eller søke jobb her.

Noen av funnene i kortversjon:

400 i Orkdal om Orkanger

  • Attraktivt for barnefamilier, offensivt næringsliv, godt fritidstilbud.
  • Ikke helt enig i at det er lett å finne relevant jobb.
  • Ikke helt enig i at det er godt med boliger og tomter.

Orkdalinger utenfor Orkanger oppfatter stedet som mer "egoistisk" og mindre "omtenksomt" enn folk som bor på Orkanger. Aldersgruppen under 30 år er minst positiv.

400 i de nærmeste nabokommunene og Melhus om Orkanger

  • Attraktivt for barnefamilier, offensivt næringsliv, godt fritidstilbud (altså på positiv side av skalaen her som orkdalingene selv).
  • Ikke enig i at det er lett å finne relevant jobb. Men stor vet ikke-gruppe.
  • Ikke enig i at det er godt med boliger og tomter. Stor vet ikke-gruppe.

Allerede i nabokommunene faller kjennskapen til bolig- og arbeidsmarkedet betydelig. Halvparten i aldersgruppen 31-39 år svarer "vet ikke".

400 i Trondheim om Orkanger

  • Attraktivt sted for barnefamilier.
  • Nøytral vurdering av fritidstilbud (midt på treet).
  • Klart uenig i at det er lett å finne relevant jobb.
  • Nøytral vurdering av tilgang på boliger og tomter (midt på treet).

Oppfatningen av karrieremuligheter er negativ, selv om mange bedrifter og Orkdal kommune sliter med rekruttering. Ellers har også byfolket et gjennomgående positivt inntrykk av Orkanger.

Wiggen leder
Undersøkelsen er gjennomført av Sentio for prosjektet merkevarebygging av Orkanger som småby og attraktivt regionsenter. Arbeidet ledes av ei styringsgruppe med styreleder Bjørn M. Wiggen i Salvesen & Thams i spissen. Med seg har han senterleder Eva Johansen (Amfi), Roy Johansen (OTI), daglig leder Ove Snuruås i Næringsforeninga og næringssjef Aage Schei i Orkdal kommune.

Salvesen & Thams tok initiativet til et kunnskapsbasert arbeid for å øke tilflytting  og boligbygging, og dermed også tilførsel av viktig kompetanse til bedriftene våre og offentlig sektor.

Prosjektet er et spleiselag mellom næringslivet og kommunen. Det skal munne ut i en langsiktig plan med konkrete og målrettede tiltak. 

40-50 personer deltok på ei dugnadssamling onsdag. Oppgaven var å jobbe fram konkrete ideer arbeidsgruppen og selskapet Engasjert Byrå kan arbeide videre med.

- Det finnes mange kampanjer og planer som aldri blir noe mer.  Orkanger skal vise handling. Vi skal gjennomføre planen, formanet Kolbjørn Nordvik i Engasjert Byrå.

- Ei veldig nyttig samling og mange gode innspill, oppsummerte Bjørn M. Wiggen.

PS - et svært marked utenfor stuedøra:
Trondheim har 182 000 innbyggere og over 30 000 studenter. Et enormt marked like i nærheten av oss vet lite om Orkangers kvaliteter som et sted å bo og jobbe. Mens Orkdal vokser sakte, trekker Skaun til seg nye innbyggere i høyt tempo.

Mer enn 300 pendler daglig fra Trondheim til Orkdal. Hvor mange kan fristes til å bosette seg her i stedet for å pendle fra byen?

Orkdalsveien_nord_1.JPG

Orkanger har mange skjulte perler og kvaliteter. Nå skal folk utenfor kommunen få vite om kvalitetene våre som et sted å bo og arbeide. 

 

Publisert 14.05.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse