Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nye navn i Orkdal: Dette skal hete Orkangerveien

Bhaugbrua.jpg

* E39 fra Thamshavn over Bårdshaugbrua og til Gjølme-krysset får navnet Orkangerveien.
* Geitastrandveien blir omdøpt til Gamle Geitastrandvei - trass i protester.

Slik blir det i hvert fall hvis politikerne følger rådmannens forslag til nye vei- og gatenavn. Alt tyder på at dette blir resultatet i hovedutvalg teknikk onsdag.

Kort om sakene

Orkangerveien:
Vedtaket betyr først og fremst at den kommende byen får en ferdselsåre oppkalt etter seg (sånn som Trondheim og Oslo).

Sterkt trafikert blir den også, men ytterst få kommer til å få adresse Orkangerveien. Navnesakene kommer opp fordi alle bygg skal ha en vei- eller gateadresse.

Orkangerveien følger altså den til dels ødslige strekningen fra smelteverket på Thamshavn (Skaun grense), via lagerbyggene på Bårdshaug Øst, over Bårdshaugbrua og fram til der den kommende E39 tar av opp Skjenalddalen. Fra krysset ved Gjølme gård blir navnet Skjenalddalsvegen fram til Gangåsvassbygda.

Orkangerveien har ikke vært omstridt som navnevalg. Spørsmålet har bare dreid som vei kontra veg. Og dette er lokalhistorisk interessant:

Prinsippet i Orkdal er nemlig at innenfor tidligere Orkanger kommune heter det vei, mens det er veg i resten av Orkdal. Rådmannen foreslår derfor Orkangerveien.

Bhaug___st_1.JPG

Også her kommer folk snart til å kjøre på Orkangerveien. Innfallsporten til Orkanger er dessverre ikke den vakreste.

Gamle Geiastrandvei:
Dette blir etter alt å dømme navnet på dagens Geitastrandveien i Rømmesmoan. Nettopp "Rømmesmoan" har også vært foreslått som nytt navn.

Bakgrunnen for navneskiftet i Moan er krav fra folk på Geitastranda om at veien deres (Fylkesvei 710) blir til Geitastrandvegen. Det vakte voldsomme reaksjoner da kommunen foreslo Agdenesvegen.

Nå har 36 beboere i Geitastrandveien i Moan krevd å få beholde navnet. De mener ulempene er større enn fordelene ved et navneskifte. Rådmannen mener Gamle Geitastrandvei er et godt alternativ.

Det har også politikerne gjort ved tidligere korsveier (sic) i den langvarige navnesaken.

DSC_0005.JPG

Protester mot nytt navn på Geitastrandveien fører trolig ikke fram.

 

Publisert 12.05.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse