Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Sentrumsplanen: Skal Sæther-tunet bevares eller rives?

DSC_0011.JPG

Rådmannen legger nå fram forslag til plan for Rømme Øvre - i praksis Orkanger sentrum. Ett konkret tema som tas opp:
* Bevare våningshuset på Sæther-eiendommen?
* Eller rive for å gi plass til moderne bygg og fortau i bykjernen?

Politikerne får velge mellom to plankart når saken kommer til behandling onsdag. Den viktigste forskjellen mellom de to er nettopp tunet på Sæther-eiendommen:

Bevare eller rive?
Spørsmålet er sentralt fordi våningshuset ligger på den trolig viktigste tomta i framtidas sentrum, og fordi bygningen ligger helt inntil gata.

Rådmannen skriver at ved å fjerne bygget vil man oppnå to ting:

1) En sammenhengende rekke forretningsbygg i sentrum.

2) Fortau på begge sider av hovedgata i sentrum.

Kultur i våningshuset?
Opprinnelig var det kun foreslått å bevare. Det er kastet fram tanker om å bruke våningshuset til kunst eller andre kulturelle aktiviteter. Innholdet er ikke konkretisert, og egnetheten ikke drøftet. Men mest sannsynlig må kommunen i så fall overta.

Det står allerede ett eldre våningshus i den vedtatte bykjernen; Bankstua. Den ble flyttet dit. Huset er lite egnet for forretningsdrift. Kafevirksomheten har opphørt og bygningen skaper i dag minimalt med aktivitet.

Sæther-eiendommen er viktig av minst to årsaker:
1. Den knytter sammen den eksisterende handlegata med et nytt sentrum. God utnyttelse av dette arealet kan være avgjørende i arbeidet for en kompakt og levende bykjerne.

Arkitekt Per Knudsen har tidligere foreslått bla. kultur/bibliotek her for å skape liv utenfor vanlig kontortid. Knudsens plan forutsatte at våningshuset kunne stå.

2. Våningshuset hindrer en god løsning for myke trafikanter, noe som er i strid med overordnede mål både for kommunen og for sentrum. Om huset skal stå vil det bli fortau bare på den ene sida av hovedgata i bykjernen. Bevare-alternativer foreslår fortau rundt tunet - ikke langs gata.

Et annet poeng: Tomta vil være attraktiv. Verdien øker hvis den kan utnyttes friere.

Fem etasjer, mye tre
Planen har vært til behandling mange ganger. Noen viktige forslag som ligger fast:

  • Høy utnyttelse, bygg med opptil fem etasjer.
  • Parkering stort sett under bakken.
  • Grøntdrag tvers gjennom området øst/vest - fra Thamshavnbanen mot Geilan og Idrettsparken.
  • Gatetun inne i kvartalene - dvs gater tilrettelagt for myke trafikanter, men tillatt for bil (lav fart og hindringer).
  • Mye tre som byggemateriale.

Næring kontra bolig
Det store dilemmaet er fordelingen mellom næring og bolig:
1. Mye areal med krav om næring i første etasje kan hindre utbygging fordi markedet ikke vil betale (mer attraktivt/billigere ved kjøpesentre og evt utenfor rød strek).

2. Mye areal til bolig gir raskere utbygging men ingen sentrumskjerne, bare et blokkområde.

Orkanger Vel
Velforeninga ga et foreløpig innspill til planen i februar 2013. Dette innspillet er dessverre feil gjengitt i kommunens saksdokumenter.  Der heter det at Orkanger Vel foreslår å skape et mer kompakt sentrum ved at handelen spres ytterligere langs gata.

I innspillet står det selvsagt motsatt: Orkanger Vel mener det er viktig å..." UNNGÅ å spre handelen ytterlige ved å strekke den ut langs Orkdalsveien. Det vil øke bilbruken og svekke Orkangers identitet som sentrum."

Velforeninga mener det er viktig å skape dybde i sentrum, og foreslo i innspillet at kommunens konsulent (Solem Arkitektur) skulle beskrive grep for å... "stimulere handlegata og gi sentrum et mer kompakt preg."

Rømme Øvre-planen har gått fram og tilbake lenge. Politikerne skal nå vedta et forslag som legges ut på høring. Orkdal kommune antyder et nytt folkemøte om planen.

DSC_0014.JPG

Her stopper fortauet på vestsida av Orkdalsveien. Omtrent slik blir det også i en framtidig bykjerne hvis Sæther-tunet skal stå.

 

Publisert 11.05.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Marit 13.05.2014 08:44
Igjen - en unik mulighet for et kulturhus hvor man kan innlemme noen av de gamle bygningene i et "kultursenter".Da vil mye av Orkangers historie bli tatt vare på,og ebliggenheten er unik-midt i smørøyet !

berit gjølmesli 12.05.2014 18:33
Hadde vært fint om Sæthertunet blei bevart; fine bygninger for kultur av alle slag, låven/fjøset kan vel og brukes. Dessuten vil dette tunet være en påminnelse om at det ikke er så lenge siden fraulukt og bønders nærvær preget Orkanger.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse