Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger sentrum: Kamp om p-plasser og toalett

Fredriksbo2_1.jpg

* Fredriksbo (bildet): Utbygger Salvesen & Thams ber på nytt om å få regne inn 13 offentlige p-plasser.
* Øyeklinikken: Ber om å få åpne uten handikap-toalett.
* Nerøra: Omkamp om riving av uthus og stabbur.

Fredriksbo først:
Bildet over er utdatert. Utbygger har søkt om å føye til en fjerde etasje på to blokker for å oppnå lønnsomhet.

Det er trangt om plassen, og hovedutvalg forvaltning har avvist en søknad om dispensasjon for blant annet høyde og parkering. Nøtta er antall parkeringsplasser.

For å oppnå minimumsantall (1,5 per leilighet og gjesteparkering) har Salvesen & Thams bedt om at kommunen godtar at det kalkuleres inn bruk av 13 offentlige plasser - altså p-plasser i gata.

Salvesen & Thams er uenig med rådmannen i at det er stort press på p-plasser i området, og at det som er av press stort sett skyldes korte stopp når foreldre henter og bringer barn ved skolen.

Utbygger argumenterer med at 1,5 plass per leilighet er mer enn nok i sentrum. Videre heter det i søknaden at en ekstra etasje vil gi et bymessig preg og større variasjon i leilighetsstørrelse. Tanken er å bygge to store leilgheter på toppen av hver blokk.

Strenge krav til p-plasser skyldes blant annet frykt for at fastboende og gjestene deres skal ta opp kundeparkering for de som driver næring i gata.

Øyeklinikken i "Kvarsnes-bygget:
Ombygging ble stoppet pga flere formelle feil. Mye er rettet opp, men det er fortsatt ikke plass til handikap-toalett. Dette er i strid med krav om universell utforming. Rådmannen anbefaler likevel en midlertidig dispensasjon slik at øyelegen kan komme i gang med drifta og finne en løsning etter hvert. Politikerne avgjør onsdag.

Vernet stabbur ved Rianmyra:
Eier demonterte fordi det fikk slagside mot barnehagen, men søkte ikke. Oppdaget etter tips. Rådmannen foreslo 5 000 i gebyr. Politikerne (flertallet) høynet til 25 000 - men null dersom eier setter opp stabburet igjen innen 2015.

Nå har eier klaget på beløpet søkt om å få slippe med 5 000 i gebyr. Rådmannen anbefaler 5 000. Politikerne avgjør onsdag.

Uthus i Elvegata:
Det gamle uthusmiljøet på Nerøra er bevaringsverdi og representerer et utrydningstruet bygningsmiljø, ifølge antikvariske myndigheter. Orkdal 2040 innskjerpet betydningen av å ta vare på uthusene.

Eieren av et eldre uthus i Elvegata gikk korrekt fram og søkte om lov til å rive for å bygge garasje for et par år siden. Det ble enstemmig avslag fordi uthuset er del av et verneverdi kulturmiljø.

Eier har nå søkt om å få rive enda en gang. Han henviser til at uthuset forfaller, representerter en risiko, at det skjemmer ut gata og at også naboer ønsker det revet.

Rådmannen har forelagt saken for antikvariske fagmyndigheter (fylket) på ny. Konklusjonen er den samme: Det er få slike uthus igjen, desto viktigere at de siste får stå. Det et mulig å søke om støtte til restaurering.

Rådmannen ber politikerne avvise rivesøknaden på nytt når de møtes onsdag.

hus7.jpg

Vernet uthus i Elvegata blir politikk igjen.

 

Publisert 09.05.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse