Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havna: Orkanger Vel etterlyser bedre støy-rapport

DSC_0065.JPG

Hvor mye støy skal folk på Orkanger tåle på vegne av storsamfunnet? Det spør styret i Orkanger Vel i et åpent brev. Velforeninga:
* Etterlyser en bedre støyrapport fra Trondheim Havn.
* Advarer politikerne mot å fatte vedtak uten nok kunnskap.

Selskapet Sweco har beregnet støynivå ved utbygging av storhavn. På folkemøtet i Terna 25.februar erkjente Havna at rapporten er mangelfull:

  • Den dekker ikke hele støybildet, bare kilder fra selve havnedriften.
  • Den tar ikke hensyn til at støy stiger. 

Få politikere deltok på det godt besøkte folkemøtet. Senterpartet og KrF, blant annet, var ikke til stede.

Havna antydet at det er behov for en bedre støyrapport, men noen slik foreligger ikke. Rapporten fra i fjor viser at boliger på Nerøra allerede har mer støy enn anbefalt fra Havna - uten at  trafikk og andre støykilder er tatt med.

Slutt på rørjobb om natta?
Sweco mener at støynivået fra selve Havna kan presses under anbefalt grense gjennom følgende tiltak:

  • Flytte containerdrift som planlagt mot Råbygda (Grønøra Vest).
  • Velge moderne, støysvakt utstyr.
  • Kurse ansatte.
  • Slutte å spole rør om natta (bildet under).

DSC_0003.JPG

Må rørbåtene slutte med nattarbeid for å redusere støy? Vil de berørte selskapene godta det?

I den nye kommuneplanen (samfunnsdelen) vedtok et samlet kommunestyre i fjor arbeid mot støy som et prioritert folkehelsetiltak.

9.april gikk flertallet i kommunestyret inn for å bygge ut Havna (med rørdrift) inn mot Gammelosen og boliger på Nerøra. Flertallet vil heller ikke stoppe den massive tungtrafikken på Havneveien.

I det åpne brevet skriver Orkanger Vel blant annet:

"Støy er skadelig for den enkelte, støy kan ødelegge Orkdals muligheter som tilflyttingskommune, og opplevd støy er komplisert å måle. Sweco-rapporten bruker data fra containerterminalen i Oslo. Det rapporten ikke forteller, er at bomiljø nær denne terminalen rapporterer om dramatiske støyplager."

Tror det blir bedre
I ST 23.april skrev kommunepolitiker Joar Syrstadeng (H) at han stoler på at ei storhavn som planlagt vil redusere støy ved avbøtende tiltak.

Orkanger Vel mener:
"Problemet er at noen slik garanti ikke finnes. Vi har bare en mangelfull støyrapport med teoretiske beregninger, samt forslag til tiltak som kan presse støynivået fra selve havnedriften så vidt under anbefalt grense.

Det er grunn til alvorlig bekymring dersom politikerne våre skal ta viktige avgjørelser på dette grunnlaget. Fra nå av bør Orkdal kommunestyre sette hensynet til folk som bor på Orkanger og i Råbygda foran hensynet til storsamfunnet og Trondheim Havn. Det vil si; ingen vedtak uten sikker kunnskap om følgene for folk flest."

DSC_0004.JPG

Trondheim Havn og flertallet vil bygge ut mot boliene på Nerøra. Orkla Shippimng & Trading, som driver havna, mener det kan bygges ut inne i havnebassenget i stedet for å skjerme bomiljø og friområder.

 

Publisert 03.05.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Bjørn stavne 09.05.2014 18:48
Synes det er merkelig at dere skriver at det er Orkla shipping & trading som driver Orkanger havn. slik vi resten av brukerne ser det er det TIH som er driver av havna, Orkla shipping og vi resten er BRUKERE av havna.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse