Besøkstall

111 001 denne måneden

11 783 203 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rød strek: Da sju politikere punkterte Orkdal 2040-ideen

Gr__n__ra1.JPG

Denne uka kunne du lese om mysteriet Europris - hvordan seks politikere torpederte nye planer for å la Eriksen Eiendom tjene mer penger.
Her kommer oppfølgeren, som enda et apropos til dagens lobbykamp OTI-Amfi: Da sju på uforklarlig vis sendte Comfort til Grønøra (bildet).

Året er 2008. Kommuneplanen med rød strek for å sikre et livskraftig sentrum hadde eksistert siden 2003.

Men streken fra 2003 hjalp ikke. Europris-saken framfor noe hadde demonstrert at det politiske flertallet ikke aktet å respektere egne planer:

Når forretningsinteresser presser på for kort gevinst, må samfunnets langsiktige interesser vike på Orkanger.

Derfor en ny plan:
Daværende fylkesmann Kåre Gjønnes og daværende rådmann Nils Kvernmo lanserer en plan som skal markere et tidsskille. Orkdal 2040 - en forpliktende strategi for å lage en kompakt sentrumskjerne og gjøre kommunen mer attraktiv.

2008:
Rådmannen legger prosjektet fram for formannskapet. Yes! Orkdal skal bli rollemodell innen moderne sentrumsplanlegging.

Samtidig - ute på Grønøra:
Rishaug Eiendom og en gruppe lokale investorer har satt opp et svært forretningsbygg på et område regulert til industri. Forretningsidéen er å fylle opp med butikker, kontor mv i et enkelt bygg på ei tomt langt billigere enn i sentrum.

De har allerede prøvd å få inn Elkjøp, trass i at bygningen ligger utenfor rød strek. De taper penger. Nytt forsøk med baderomsbutikken Comfort, et regnskapsbyrå og et par verktøybutikker.

Alt er i strid med kommuneplanen (røde strek).
Alt er i strid med reguleringsplanen for området (industri).
Alt er i strid med ideen bak det planlagte Orkdal 2040.

Og alt dette vet eierne av bygget. Likevel: De nye leietakerne gjør seg seg klare til å flytte inn før det i det hele tatt er søkt.

17.april 2008:
Orkdal kommune mottar søknad om dispensasjon for Comfort og de tre andre.

Rådmannen er tydelig, både av grunnene nevnt over og fordi det etter loven ikke fins grunnlag for å gi dispensasjon i dette tilfellet. Loven krever "særlige grunner". Ingen "særlige grunner"er oppgitt i søknaden.

Rådmannen ber i det minste politikerne utsette saken til juni når en ny reguleringsplanen for området skal behandles.

Alt taler mot dispensasjon, men flytteprosessen fortsetter.

14.mai 2008:
Allerede etter en knapp måned kommer søknaden til behandling i det mektige hovedutvalg for forvaltning. Utvalget har myndighet til å undergrave overordnede planer via dispensasjoner.

Likevel: I mai 2008 ligger alt an til avslag, eller i hvert fall en utsettelse.

Slik går det ikke. Geir Inge Singstad (Høyre) fremmer forslag om å gi dispensasjon "for og unngå forskjellsbehandling" (logikken er aldri forklart).

Forslaget får akkurat det flertallet som trengs: 7 mot 6.

Per Kirkaune, Berit W. Johansen og Khadija M. Ali (alle Orkdalslista), Rasmus Skålholt og Synnøve Samskott (Sp) og Joar Syrstadeng (FrP) støtter forslaget fra Geir Inge Singstad.

Millioner gikk tapt
Etterpå:
* Orkdal 2040 er skadeskutt. Grønøra-vedtaket har langt på vei punktert ideen før man svir av 8 millioner på konsulenter mv.
* Forslagsstiller Geir Inge Singstad skulle gjenreise Orkdal Høyre, men forsvinner stille ut av politikken og rampelyset samme år.

Det gjør også noen millioner kroner den samme Singstad har fått sine nye venner i politikk og næringsliv i Orkdal til å investere i luftige prosjekter. Singstad bygde nettverk i skjæringspunktet mellom kommunestyret og de pengesterke i bygda. Han fikk nettverket sitt på nakken da pengene deres gikk tapt. Økokrim har henlagt saken.

Vennskap og kjennskap
Hva har Comfort, Europris og dagens oppgjør mellom OTI og Amfi/Thon/Coop til felles?

Minst tre ting:
1. Lobby/nettverk.
2. Orkdalslistas rolle.

1. Bruk av lobby og nettverk
er lov. Men åpen debatt om veivalg for stedsutviklinga på Orkanger er mer demokratisk. Lobby favoriserer nesten alltid de mest ressurssterke.

Eriksen Eiendom fikk viljen sin uten at det forelå saklige argumenter for å bryte en helt ny plan. Rishaug Eiendom og de lokale eierne på Grønøra oppnådde det samme - i all hast og i strid med alt som forelå av vedtatte planer.

Folk fikk ingen seriøs begrunnelse da seks-sju politikere satte vedtatt politikk til side.

2. Orkdalslista som demokratisk problem.
Orkdalslista har stor makt, men ingen demokratiske organer og ingen ideologi. Ingen kan melde seg inn. Du må være ønsket. Lista er et nettverk basert på vennskap og kjennskap.

Et slikt nettverk inviterer til politiske vennetjenester og effektiv lobby fra de sterkeste. Orkdalslista stemmer med alle forslag om å bryte samfunnsplaner til fordel for de økonomiske interessene til enkeltpersoner eller foretak. Eller lista fremmer slike forslag selv.

"Alle får viljen sin til slutt", oppsummerte plan- og forvaltningssjef Ingrid Voll da hun i vinter foreslo å la Amfi/Thon/Coop etablere storhandel på Bårdshaug vest.

OTI-Amfi
Men nå er rollene byttet. Rådmannen går for liberalisering, Orkdalslista & co vil stramme inn.

Lobby pågår, men likevel har vi stor grad av åpenhet om og innsyn i et kommende valg for stedsutviklinga:

* OTI eller Amfi/Thon/Coop?
* Samling i sentrum eller spredning av handel?

Mye står på spill for sterkere krefter enn de små foretakene i handlegata. Et tilbakeblikk på omstendighetene rundt tidligere vedtak er greit for bedre å forstå dagens dilemma. 

Hans Kringstad

Gr__n__rakopi.jpg

Det store Grønøra1-bygget til venstre ligger utenfor rød strek, på ei tomt som er mye billigere enn utbyggingsområder i sentrum.

 

Publisert 02.05.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Håvard 02.05.2014 23:19
Ganske vanskelig for de med lite kjennskap til sakene å forstå dette, ut ifra hva som skrives.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse