Besøkstall

111 001 denne måneden

11 783 203 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Sagaen om Europris: Skjebnen kan innhente OTI-sentret

DSC_0006.JPG

Gjennom ti år har et politisk flertall systematisk undergravd egne vedtak om å skape et kompakt sentrum på Orkanger. Europris ligger feilplassert som et minnesmerke over politikken til Orkdalslista & co. Nå kan skjebnen innhente OTI-sentret.

OTI ser seg i speilet
Daværende leder Kjell Holden ved OTI-sentret var ironisk nok en av de sterkeste talsmennene for at Orkdal kommune skulle torpedere sin egen sentrumsplan og åpne for handel på Bårdshaug Vest.

En ny, rød strek skulle være hellig. Gunnar H. Lysholm, Per Kirkaune og resten av Orkdalslista greide til slutt å sikre en stemmes overvekt for å bryte den.

Europris-vedtaket markerte mer enn noe annet at overordnede planer om sentrumsutvikling er verdiløse i Orkdal.

Lobby på bakrommet
I dag pågår en dragkamp bak lukkede dører om hva slags virksomhet som skal tillates i nabolaget til Europris. Amfi/Thon/Coop og OTI-sentret/handlegata har motstridende interesser. Amfi/Thon/Coop har kjøpt Bårdshaug Vest og vil ha storbutikker der. OTI trenger de samme butikkene for å reise seg.

Avgjørelsen faller i kommunestyret 24.september.

OTI-sentrets framtid er i spill. Det har skremt også de partiene som ellers mangler respekt for kommuneplanen.

Her er historien om hvordan Europris kunne havne utenfor den røde streken:

2003:
Orkdal kommunestyre vedtar enstemmig en kommuneplan som skal sikre et tettere sentrum. Planen er delvis påskyndet av fylkeskommunens planverk "Ny giv". En rød strek markerer yttergrensen for detaljhandel. Bårdshaug Vest ligger utenfor.

2003 fortsatt:
Orkdal Bil flytter inn i nye lokaler på Bårdshaug Vest. De gamle lokalene på området blir ledige. Eriksen Eiendom (investor Elling Eriksen, en av Orkdals rikeste) eier lokalet og vil leie ut til Europris. Formålet er helt åpenbart i strid med den nye planen.

Et politisk flertall sier derfor nei, men noen slåss for Eriksen:

1) Daglig leder Kjell Holden ved OTI-sentret tar opp saken på lederplass i sentrets kundeavis i desember 2003. Som leder i Orkdal næringsforening går Holden dessuten kraftig ut i ST mot politikerne.

2) Ordfører Gunnar H. Lysholm (Orkdalslista) uttaler seg også i ST i desember 2003. Ganske oppsiktsvekkende varsler ordføreren at han tror "nei" kommer til å bli "ja".

Februar 2004:
Trass i ordførerens spådom avslår hovedutvalg forvaltning å tillate detaljhandel utenfor den røde streken - 8 mot 3 stemmer. Hovedutvalget har fullmakt til å gi dispensasjon fra planer. Seks politikere (6 av 11 i utvalget) er nok.

Men bare tre vil altså gi dispensasjon i første runde. Ja til Europris utenfor sentrum sier: Per Kirkaune og Ragnhild Falch (begge Orkdalslista, sistnevnte også OTI-aktør) og Gøran Buberg (FrP).

Hardt press: Kari Stavne Reitan (Venstre) leder utvalget i 2004. Hun sier til ST etter avslaget at hun har fått mye pepper, særlig fra næringslivet, men at det er viktig å stå imot. Venstre vil styre rett virksomhet på rett plass.

Mai 2004:
Kommunestyret vedtar en reguleringsplan for Bårdshaug Vest. Den er klinkende klar på at rød strek ligger fast: "Detaljhandel er ikke tillatt." Saken synes avgjort. Men...

August 2004:
Hovedutvalg forvaltning får på ny søknad om dispensasjon fra Eriksen Eiendom. Rådmannen er helt tydelig: Europris er i strid med både reguleringsplanen og kommuneplanen. Søknaden må avslås.

Avstemning: 6-5 for Europris på Bårdshaug Vest i strid med alle vedtatte planer etter forslag fra Per Kirkaune. Kari Stavne Reitan gir etter for presset og snur. Lobby lykkes, slik ordføreren antydet i ST trekvart år tidligere. Orkdalslista, Senterpartiet, Venstre og FrP sørger for at Eriksen Eiendom får leie ut til vanlig handel på Bårdshaug Vest.

Etterpå
Kari Stavne Reitan forsvant fra politikken. Rasmus Skålholt (Sp) overtok lederskapet i hovedutvalg fovaltning i 2007. Skålholt/Kirkaune har siden ført an i videre undergraving av vedtatt sentrumspolitikk. Mye har skjedd, for eksempel...

November 2009:

Ordfører Gunnar H. Lysholm blir intervjuet i ST om Orkdal 2040. Lysholm sier at han "angrer sterkt" på vedtaket om Europris. Europris burde ha ligget i sentrum.

Ikke desto mindre har ordføreren og/eller partiet hans vært pådrivere for å bryte den røde streken gjentatte ganger både før og etter angre-intervjuet i ST. Eksempler:
* Comfort til Grønøra.
* Orkla Økonomi til Grønøra.
* Strekk av rød strek på Bårdshaug Øst (ved Shell).
* "En formalitet" å gi Jysk dispensasjon på Bårdshaug Vest (tidsbegrenset, tida vil vise...)

Uinteressert i handlegata
Å sende handel og annen virksomhet ut av sentrum kostet lite politisk så lenge det bare rammet handlegata. Der er aktørene små og svakt organisert. De representerer ingen maktfaktor.

I dag pågår en intens kamp mellom tunge interesser. Amfi/Coop slåss for å få etablere storhandel (butikker på minst 1000 kvm) på Bårdshaug Vest, samme areal som Eriksen Eiendom søkte om for Europris ti år tidligere.

OTI kjemper for rød strek. Sentret står i fare for å kollapse dersom Orkdalslista, Senterpartiet & co viderefører den tradisjonelle sabotasjen av egne sentrumsplaner.

OTI-sentret prediket markedsliberalisme i 2004. OTI-sentret ber om styring i 2014.

Hans Kringstad

sykkelbru.jpg

Utenfor og innenfor: Europris ligger ved rundkjøringa til venstre, mens du ser Amfi øst for elva. Den røde streken følger østre elvebredd. Amfi-gruppen/Thon har kjøpt tomta vest for elva og vil ha storhandel der.

 

Publisert 30.04.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 01.05.2014 16:24
Tror det samme gjelder for Krf. og Venstre også; de fleste stemmene hentes fra områdene utafor sentrum. Er det ikke mulig for andre partier enn AP å føre en politikk for hele kommunen?

Kari 01.05.2014 11:30
SP og Orkdalslista har de fleste velgerne sine utenfor sentrum og Orkanger. Det gjenspeiler tydelig en politikk mot konstruktiv utvikling av Orkanger sentrum. SP og Orkdalslista sprer mest mulig sentrale funksjoner og blir for lite bestemt og tydelig. Trist at en kommune styres av et ikkepolitisk parti som skal være demokratisk men som likevel stemmer i blokk.???? Orkangers beste sentrumsmuligheter er ødelagt og snart er også de nest beste alternativene en saga blott.

Oddbjørn Nærvik 30.04.2014 23:21
Oversiktlig og god oppsummering.

Toro 30.04.2014 22:01
Ganske oppsiktsvekkende at Falch og senterleder Holden i sin tid stemte for utvidelse av rødstreken noe som de fleste skjønner ødelegger utviklingen på Oti. Har Oti seg selv å takke for dagens destruktive utvikling. Dessverre ser det ut til at tidligere tafatte og feilslåtte engasjement kan bli spikeren i kista, noe som er helt fatalt.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse