Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger Vel: Nei til luftegård for hunder i Gammelosen

DSC_0010_1.JPG

Styret i Orkanger Vel ber Orkdal kommune droppe planen om luftegård for hunder ved stranda i Gammelosen - området nærmest på bildet. Velforeninga anbefaler et mer usjenert område nær Langbrua.
Orkanger Vel ber også om nye trafikktellinger på Havneveien.

Hva mener du?
Luftegård i eller utenfor Gammelosen?
Åpen eller stengt Havnevei?
Bruk kommentarfeltet.

Dette mener Orkanger Vel - luftegård for hunder først:

Orkanger Vel ble kjent med at det er tegnet inn en større luftegård for hunder mellom turstien og stranda sørvest i Gammelosen.

Styret i velforeninga har sendt brev til kommunen med følgende innhold i korte trekk.

  • Det er svært uheldig med høye nettingggjerder mellom turstien og vannspeilet.  Fri sikt og tilgang til vatnet er en av de viktigste funksjonene i Gammelosen.
  • Luftegården er tegnet inn på den siste resten av strandeng med vegetasjon lik den som fantes på elveørene før utbygging. Dette området bør få være fritt for inngrep.
  • Løse hunder med risiko for rømming kan få brukere av friområdet til å føle seg utrygge.

Orkanger Vel foreslår at det etableres luftegård i friområdet som ligger brakk øst for Langbrua, mellom Havneveien/turstien og sjøen. Her er det god plass og langt mer usjenert. Det forutsetter at initiativtakere og evt. Orkdal kommune får en avtale med grunneier Salvesen & Thams.

Havneveien:
Velforeninga har bedt kommunen stenge veien for gjennomgangstrafikk innen 1.juni. Bakgrunnen er massiv og åpenbart økende tungtrafikk som reduserer verdien av rasteplasser, badeplasser og andre investeringer nord i Gammelosen, og skader bomiljøet.

Orkdal kommune har tidligere avvist å gjennomføre trafikktellinger. Statistikk fra Trondheim Havn viser at containertrafikken alene er fordoblet siden 2009.

Brevet til Orkdal kommune i korte trekk:
Pålitelig kartlegging av trafikkstrømmene er nødvendig som kunnskapsgrunnlag når Orkdal kommune skal ta stilling til stenging av Havneveien og vurdere rekkefølgekrav/avbøtende tiltak knyttet til utbygging av havna.

Kommunestyret vedtok 9.april å holde Havneveien åpen for all trafikk av frykt for at stenging vil føre til for mye trafikkstøy fra E39 i Bakkan. Orkanger Vel mener kommunen må framskaffe så god dokumentasjon at vedtak bygger på kunnskap, ikke på frykt og antakelser.

Orkanger Vel ber Orkdal kommune foreta automatiske tellinger over tid og gjennom døgnet. Tellingene må skille mellom tungtrafikk og personbiler. De må også skille mellom gjennomgangstrafikk og trafikk med målpunkt på Grønøra.

Velforeninga vurderer å finansiere slik registrering selv dersom Orkdal kommune ikke vil innhente kunnskap.

Orkanger Vel har foreslått at interntrafikk Grønøra/Elkem-Thamshavn får unntak ved stenging. Dette vil redusere trafikken til ca 15 prosent, ifølge anslag fra Orkla Shipping & Trading. Orkla Shipping & Trading driver havna og foreslår nøyaktig samme løsning som Orkanger Vel.

Orkdalslista (7 av 9), Senterpartiet, Venstre, KrF, Høyre og FrP vil la trafikken gå som før på ubestemt tid.

DSC_0017.JPG

Fra Havneveien lørdag. Tungtrafikken går fem meter fra badestrand tilrettelagt særlig for barn og funksjonshemmede.

 

Publisert 29.04.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Nerøring 29.04.2014 21:54
Lag luftegård mellom Birkelandskuret og "Blåsmosaga".

Jomar 29.04.2014 20:25
Hundeluftegård ved gammelosen passer dårlig. Hundebråk og bjeffing og inngjerdet område forringer det idylliske gammelosen. Mer enn nok med hundedritt og drittposene som hundeeiere legger igjen i veikanten av en eller merkelig grunn. En hundeluftegård bør gjemmes bort.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse