Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skolen i Orkdal: Svake resultater - mange dropper ut

Follo_1.jpg

Orkdal kommune vil styrke skolen. Årsaken er:

* Svake resultater: Nesten hver tredje elev på 5.trinn ligger på laveste nivå på nasjonale prøver i lesing.
* Høyt frafall: En av fire gjennomfører ikke videregående skole (bildet) i løpet av fem år.
*Mobbing: Skjer fortsatt, også på digitale medier.

Orkdal vedtok for noen år siden et hårete mål om å bli en av landets ti beste skolekommuner. Det mislyktes ettertrykkelig. Bildet er likevel ikke så svart som de tre punktene over beskriver.

Men: Både delvis elendige faglige resultater, svært høyt frafall i videregående og mobbing gjør at kommunen setter inn en rekke tiltak.

De går blant annet på kursing av lærere, ekstern vurdering av de enkelte skolenes arbeid, bedre nettbaserte verktøy og bedre tilpasset undervisning.

Men - så var det hverdagen
Orkanger ungdomsskole må spare penger:

  • Leksehjelp for elevene ble stoppet fra 1.april.
  • Færre timer tilpasset undervisning fra høsten av for elever med særlige behov.
  • Færre delingstimer fra høsten - dvs timer der klassene får arbeide i mindre grupper med forskjellige fag.
  • Problemer med dårlig inneklima er fortsatt ikke løst.

Kilde: Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Orkanger u-skole, med rektor Per Arnt Tødaas som referent.

DSC_0005.JPG

Orkanger ungdomsskole sliter med pengemangel og elendig inneklima. Skolen ble bygd med åpne arealer for ti år siden. De ble gjort om til klasserom. Det har bidratt til trøbbel med ventilasjon.

 

Publisert 23.04.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse