Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Mer om arealplanen: Vil la flishoggeriet ligge her

DSC_0015.JPG

Flishoggeriet ved Havneveien/Gjølme flyttes trolig ikke. Anlegget til Industriflis AS ligger på kornjord med ti års dispensasjon. Den utløper nå. Rådmannen og kommunestyret går inn for å omregulere til industri. Også dette er en støysak.

Industriflis AS har lett forgjeves etter annen tomt siden kontrakten med grunneier Erik Morten Garberg går ut. Garberg ber om omregulering fra dyrkamark til næring som et innspill til ny arealplan.

Rådmannen og kommunestyret støtter innspillet, selv om 26 dekar kornjord forsvinner permanent.

Begrunnelse:
* De tilstøtende kornåkrene vil uansett bli omregulert en gang (feks når Havna har kjøpt Grønøra og det ikke finnes arealer til annen plasskrevende virksomhet).
* Flishoggeriet er viktig for Elkem Thamshavn.
* Tomta ligger nær veg og annen infrastruktur.

Støyklager
I Gjølme-området har naboer klaget på støy både fra flishoggeriet og det digre steinbruddet på motsatt side av fylkesvegen (snart E39).

Orkdal kommune har vedtatt å prioritere kamp mot støy. Det skal skje som et ledd i den nye samfunnsplanens satsing på folkehelse. Men i arealplanen legges det tvert imot opp til mer trafikkstøy og havn/industri tettere inn på boligområder enn noen gang før både på Orkanger og i Råbygda.

Ordfører Gunnar H. Lysholm har uttalt offentlig at det er lettere for Orkdal enn andre kommuner å ta imot storhavn fordi folk her er vant til støy.

Mangelfull havnerapport
Støyrapporten selskapet Sweco har laget for Trondheim Havn er mangelfull. Dette ble erkjent av Havna på folkemøtet på Terna.

På Nerøra ligger boliger allerede over grenseverdiene for støy fra Havna uten at Trondheim Havn har gjort avbøtende tiltak på Grønøra Øst. Heller ikke anti støy-kommunen Orkdal griper inn.

Avbøtende tiltak skal komme først dersom Havna får bygge ut videre mot Gammelosen og boligområder.

Enda en plan - nå mot støy
I kommunestyret argumenterte Arne Grønset (V) for å spre støybelastningen mellom folk i Bakkan og på Nerøra ved å la Havneveien være åpen for tungtrafikk. Grønset fikk samtidig vedtatt at det må bli faste støymålinger på havna og at kommunen skal lage en handlingsplan mot støy.

Tre problemer knytter seg til dette:
* Støymåling er komplisert, og det er forskjell på teoretisk (målt) og opplevd støybelastning. Jfr.konflikter rundt containerhavna i Oslo der folk hevder de får tilværelsen ødelagt av støy.

* En plan er billig, men støytiltak er svært kostbare. Hvem skal betale?

* Orkdal kommune har allerede vedtatt en rekke planer som er mer eller mindre verdiløse fordi nye politiske vedtak undergraver dem: Kommuneplan av 2003 med rød strek, Orkdal 2040 med innskjerping av rød strek, klima- og energiplan mfl.

Tida vil vise om en handlingsplan mot støy også ender som politisk pynt.

Hans Kringstad

DSC_0020.JPG

Grønøra Øst. Her har Trondheim Havn drevet i årevis uten å lage støyskjerming eller forskjønnende tiltak. Målinger som bare kartlegger deler av støybildet viser at flere boliger har støy over grenseverdi. Håndtering av rør gir mest støy, ifølge Havna. Det skal det  bli mer av nettopp her.

 

Publisert 19.04.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Per Inge Snildal 19.04.2014 21:05
Flishoggeriet er viktig for Elkem Thamshavn, da er det vel best å flytte det dit da!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse