Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kamp om boligbygging: Grendene mot Orkanger

DSC_0013.JPG

Orkdal kommunestyre fyller på med areal til 1000 (!) boliger på Ustjåren og i Knyken. På Orkanger forsvinner tomter på grunn av kvikkleire og trafikkstøy. Lite nytt kommer til erstatning:
* Et område i Rømmesbakkan (22 dekar) når kraftlinja flyttes.
* Et lite område i Moan (7 dekar), nær Gjølmebrua.

Dette inngår i forslaget til ny arealplan som nå skal ut på høring. Viktigste nyheter innen boligfelt på Orkanger er avslag:

Orkanger, NEI:
Nerviksbakkan I
Rett over Strandheim Terrasse (bildet over). Er avsatt til bolig i dag. Her er det anslått 100 boliger. Forsvinner som boligområde pga kvikkleire, trafikkstøy og at det ikke er behov for tomtene. Grunneier er Salvesen & Thams.

Nerviksbakkan II
Foreslått nytt, lite område i bekkedal ved eksisterende boligfelt. Forslag fra Vibo (grunneier Salvesen & Thams). Nei til omregulering pga terreng og av hensyn til friluftsliv.

Strandheim ved Langbrua
Foreslått som nytt område av Vibo (grunneier Salvesen & Thams). 16 dekar (ca 30 boliger?).  Nei pga trafikkstøy og rystelser fra Havneveien, kvikkleire og at dette er det siste åpne området mot fjorden på Orkanger. Ligger brakk.

DSC_0010.JPG

Orkdal kommunestyre vil ikke ha boliger ved stranda til høyre, blant annet pga trafikken på Havneveien - som flertallet ikke vil stenge mer enn ti år etter at den ble åpnet som et provisorium.

Glattkjøringsbanen/campingplassen
Regulert til bolig nå, tas ut etter forslag fra Ap. Begrunnelse: Mer behov for næringsrealer enn bolig.

Lyshusflata
Forslag fra grunneier Marie Richter om status som boligfelt. 83 dekar, dvs plass til mer enn 100 boliger. Er avsatt som framtidig boligområde uten såkalt rettsvirkning. Blir liggende på vent inntil Joplassen og Hovsbakktoppen er bygd ut. Begrunnelse: Ikke behov.

Ustjåren og Knyken
Rådmannens begrunnelse "ikke behov" er reell. Årlig behov for nye boliger i Orkdal er ca 70. Kommunen har nå en tomtereserve på ca 2000, altså tilsvarende 20-30 år. Halvparten av denne reserven befinner seg - pussig nok - på Ustjåren og i Knyken dersom planen blir vedtatt.

Ustjåren: Inntil 900 boliger.
Knyken, nytt felt: Ca 100 boliger.
I tillegg er det allerede avsatt et område nær Knyken;
Rislia: Kapasitet ca 100 boliger.
Sum: Inntil 1 100 (!).

Vikarierende motiver:
Både i Knyken og på Ustjåren setter politikerne av plass til svære boligfelt i håp om at det vil løse andre problemer. I Knyken trengs et nytt vann-og avløpssystem for å bygge ut skianlegget videre. Boligbygging med kommunal innsats kan fikse saken.

På Ustjåren ønsker de som bor der offentlig vann og avløp. Men mest av alt trenger de bedre veg. Regulering til en ny bydel skal løse flokene. Ifølge vedtaket i kommunestyret skal kommunen innlede forhandlinger med vegeier Sør-Trøndelag fykeskommune om veg når arealplanen med plass til en ny bydel er vedtatt.

I strid med alle klima- og miljøvedtak
Men saken har en hake: Boligfelt på Ustjåren bryter med Interkommunal arealplan (IKAP). Den skal sikre at boligbygging ikke utløser mer bilbruk. Ustjåren blir et bilbasert område. Det skulle derfor ikke vært vedtatt, ifølge IKAP.

Orkdal kommune har sluttet seg til IKAP sammen med bla. nettopp Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Nå vil Orkdal kommune at fylket skal prioritere veg til Ustjåren - av hensyn til en type bolibygging fylkeskommunen ikke ønsker.

Samtidig skal Knyken/Rislia og Ustjåren konkurrere innbyrdes om de nye boligbyggerne i Orkdal.

Følg med.

Hans Kringstad

Knyken.jpg

Boligbygging i Knyken, 4,5 km fra Fannrem og skole, skal bidra til videre utbygging av OILs skianlegg. 100 boliger ved Knyken er i strid med overordnde planer, på samme måte som storstitl utbygging på Ustjåren.

 

Publisert 18.04.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Gode utsikter 20.04.2014 10:40
Jan trenger ikke ta så kraftig i. Det blir bra nå som politikerne har vedtatt å utvikle sentrum innenfor den røde strek. Positivt det som skjer på Sæther/Røhme og at Salvesen og Thams er engasjerte. Gode utsikter til tross for iherdig press fra miljøer preget av grendestrid. Det slår tilbake midt i fleisen når politikk i lengden styres av grendestridspolitikk, og ikke av politiske vedtak tuftet på sunn/logisk fornuft.

Jan 19.04.2014 22:46
De som lykkes med å bygge solide og kraftfulle sentra/sentrum starter i midten og utvider etter behov. Hører ikke heime å bygge spredt litt her og der. Det er dømt til å mislykkes. Orkdal kommune er i ferd med å totalt mislykkes. Sentrumsutvikling og boligbygging innenfor den røde strek er desidert siste mulighet.

PT 19.04.2014 17:28
Er det ikke regulert til bygging på Gjølme. Beviselig kortere (gang)avstand til barneskole,ungdomsskole,idrett,handel og service.

Hans K 19.04.2014 20:18
Alle forslag om nye boligområder i Råbygda foreløpig avvist pga, kulturminner, trafikk, landbruk, behov for mer plass til barnehage mv (Sandbanken, Meland og Øst for Gjølme skole). Men det fins vel noe ubebygd som er regulert fra før og kan konkurrere med bydelene Knyken og Ustjåren.

Ole Solstad 19.04.2014 17:03
Ser på dette som årets påskekrim, æda! Hu åhei aill bøgdera, tjo hei!

Terje 19.04.2014 16:17
Infrastrukturen i Orkdal er som ellers i landet og verden - i konstant forandring. Markedskreftene styrer det meste hvis ikke man har bestemte og standhaftige politikere. Butikker, kjøpesentre, nødvendige institusjoner, lege, tannlege mm sentraliseres. Siste eksempel i Orkdal kommune er nedbyggingen av Fannrem sentrum. For at det igjen skal bli mere liv og vekst i grendene er kommunen avhengig av et godt og vellfungerende sentrum som samler og tiltrekker seg mennesker. Boligbyggingen må da først prioriteres og max utnyttes på Orkanger i samsvar med sentrumsutviklingen. Det er i dette grenselandet grendestriden i Orkdal forlengst har tatt overhånd. Vedtak, forslag, demokratiske prosesser forstyrres konstant av de som ikke tåler kommunens sentrumsutvikling på Orkanger. Ikke rart det er krig i verden. God påske :-)

Bjørn 19.04.2014 10:42
Det aller verste er at det virker som om vedtak, regler og forbud fra stat og kommune ikke betyr noe verdens ting. Bygdedyret skyr absolutt ingen midler. Det går ut på å karre til seg mest mulig selv, på bekostning av andre, bedre vedtatte fornuftige løsninger. Resultatet av denne politikken har bla ført til minimal tilflytting til kommunen og en grendestrid utenom det vanlige. Nabokommuner til Orkdal har mye større vekst noe som bør taes meget alvorlig. Boligbygging som villaer, rekkehus og blokker bør først bygges der folk arbeider og kjøper varer og tjenester. Så får tiden vise når det er behov for tusenvis av hus i utkanten av kommunen. Tidsaspektet her kan ligge på flere generasjoner.

Per Post 19.04.2014 08:30
Kommunen vil ha folk til å flytte til dalen med fine tomter. Men resten har de glemt! Orkanger skoler er for små og dårlige. Nedskjeringer på alt! Uteområde som ikke hålder mål! Trenger ikke skolen en oppjustering?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse