Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

KrF: Ustjåren og Joplassen like langt fra sentrum

Joplass3.jpg

Orkdal kommunestyre åpner for en ny bydel på Ustjåren. Vedtaket strider mot alt kommunen har vedtatt for å redusere biltransport og utslipp av klimagasser. Kristelig Folkeparti forsvarer prosjektet slik: Det er like langt å kjøre fra Joplassen (bildet)...

Ivar Konrad Gangås og KrF har arbeidet i mange år for å gjøre Ustjåren til Orkdals svar på Byåsen. Problemet er at beliggenheten svartelister Ustjåren av hensyn til klima og miljø.

Ustjåren bryter med alle prinsipper
Både i egne planer og i en regional arealplan har Orkdal kommune vedtatt å prioritere boligbygging slik at den skaper mindre behov for bilkjøring i framtida. Det vil si:

Ny boligbygging nær arbeidsplasser, skoler, service og kollektivtilbud.

Her er to sitater fra rådmannens saksframlegg, som er forankret i disse vedtatte planene:

1: Ustjåren "Genererer biltrafikk til all aktivitet utenom heimen".

2: Ustjåren "Bryter med alle prinsipp for samordnet areal- og transportplanlegging."

Også miljøpartiene Venstre og SV stemmer for mer biltrafikk sammen med alle andre - unntatt fire i Ap.

Joplassen like ille?
KrFs gruppeleder Ivar Konrad Gangås forsøkte å løse det moralske Ustjåren-dilemmaet slik i kommunestyret 9.april:

"Jeg mener det er like langt å kjøre fra Joplassen (nytt boligfelt under utbygging på Orkanger) som fra Ustjåren".

Dette er avstander målt med bil:

  Joplassen Ustjåren
 Til skole
 2,0 km*
 4,5 km
 Til butikk
 1,5 km
 4,0 km
 Til rådhuset
 2,0 km
 5,0 km

* Skolevei fra Joplassen er målt etter bilvei. Snarveier korter ned avstanden til maksimum 1,5 kilometer. Det er mulig å gå og sykle, noe mange gjør også øverst i Hovsbakkan.

Alle barn på Ustjåren vil ha krav på skoleskyss fordi avstanden til Grøtte er mer enn 4 km. Boligbygging så langt fra skole er derfor også i strid med kommunens nye fanesak ved siden av miljø; folkehelse.

Også til kollektivknutepunkt er det mer enn dobbelt så langt fra Ustjåren som fra Joplassen.

Kampen om sannheten
Denne artikkelen er ikke primært ment som et innlegg mot boligbygging på Ustjåren, men mot feilinformasjon som politisk virkemiddel. Det er usant at "det er like langt på kjøre fra Joplassen som fra Ustjåren".

Kommunestyret behandlet 9.april en av de viktigste sakene for orkdalssamfunnet på mange år - ny arealplan inkludert havn. Det forhindrer ikke at folkevalgte, anført av ordføreren, står på talerstolen og presenterer faktafeil og synsing som grunnlag for vidtrekkende vedtak.

Bløff på folkemøte
På et folkemøte om Orkdal 2040 i april 2010 fikk Orkanger Vel v/undertegnede (riktignok ikke navngitt) refs av ordføreren fra talerstolen. Gunnar H. Lysholm sa om debatten rundt Orkdal 2040:

"Hedersmannen Ivar Konrad Gangås har fått kritikk bare fordi han vil bygge et par villaer på Ustjåren."

Også det var usant.

Gangås er muligens en hedersmann, men han ble ikke imøtegått for å ville bygge "et par villaer". Ingen kritiserer det. Da som nå ville KrF ha en ny bydel på Ustjåren. Ideen om nye Byåsen var presentert i et stort oppslag i ST som KrFs visjon for Orkdal 2040, selv om Ustjåren lå utenfor planområdet for Orkdal 2040. Det ble imøtegått.

900 boliger
Fakta og sikker kunnskap står lavt i kurs i deler av det politiske miljøet i Orkdal.

For øvrig har området kommunestyret nå legger ut på Ustjåren - i strid med faglige råd - et potensial for mellom 450 og 900 boliger (!) der alle må kjøre bil til alt. På samme møte gikk Orkdal kommunestyre ironisk nok inn for å fjerne ei balløkke ved "Fjøset"/Orkdalsbanken stadion for å skaffe flere parkeringsplasser.

Drømmen om Byåsen på Ustjåren vil gi:
* mer bilkjøring
* økte utslipp av klimagasser
* mindre aktive barn (inaktiv skolevei)
* behov for flere parkeringsplasser på knappe arealer i sentrumsområdene

På den annen side; absolutt ingen ting tyder på at det finnes et marked for en ny bydel på Ustjåren.

Hans Kringstad

folkem__te.JPG

Fra folkemøtet i april 2010 der ordfører Gunnar H.Lsyholm - foran ca hundre frammøtte - gjorde om en ny bydel på Ustjåren til "et par villaer". Til venstre prosjektleder Knut Sæther for Orkdal 2040.

 

Publisert 17.04.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Jonny Lium 22.04.2014 00:19
Hvorfor ikke la folk få bygge hus der de ønsker det? Hva er galt om det bygges hus på Geitastranda, Gjølme, Fannrem, Vormstad, Svorkmo, Hoston, Svorbygda, monsetjåren, Ustjåren osv? Er det gjort noen undersøkelse på hvor mange hustander som ikke kjører bil til/fra jobb, butikker, fritidsaktiviteter o.l som bor på Orkanger? Hadde vært kjekt å hatt slik fakta før man konkluderer.

Hans K 22.04.2014 08:44
Folk får bygge hus i Orkdal stort det der de ønsker det. Det er lagt opp til spredt boligbygging og/eller tilgjengelige tomter i små felt alle grender. Temaet nå er boligfelt på størrelse med nye bydeler på steder der politikerne har vedtatt at det ikke skal være omfattende utbygging av hensyn til klima, miljø og transportbehov. Detaljerte fakta om reisevaner finnes ikke i Orkdal. Politikerne konkluderer dessverre uten fakta. Men det finnes et kunnskapsgrunnlag (i regi av Trondheimsregionen, ligger på nett) som beregner transportbehov fra hvert eneste planlagte boligområde. Det heter boligfeltbasen. Rislia og Ustjåren kommer dårligst ut av alle områdene i Orkdal. Politikerne har altså nødvendige fakta på dette området, og neglisjerer dem. "Miljøkommunen" Orkdal har også en stor jobb å gjøre for å få folk til å kjøre mindre bil når det ikke trengs. Slik tiltak virker bare der det i det hele tatt vil være mulig å sykle og gå mer til skole, butikk, jobb, idrettsplass, kino osv.

berit gjølmesli 18.04.2014 23:27
En annen mulig tanke er at det er nettopp i områdene rundt Orkanger at de samme politikerne sanker stemmene sine, uten velgere og stemmer, ingen taburett eller flertall i kommunestyret.

Terje 18.04.2014 20:33
Det som ligger bak alt er grendestrid. Legg merke til hvem som oftest trosser egne vedtak og ekspertråd om det ene og andre. Det er de som ikke har noe forhold til stedet/ stedene det handler om. De fleste som konstant jobber mot Orkanger og fortetting på kommunens vedtatte tettsted kommer fra andre steder i kommunen. Folk på Orkanger og omegn har seg selv å takke. Det handler om å stemme inn kandidater med positivt syn på Orkanger som sentrum. Det hjelper ikke å vedta konstruktiv utvikling på Orkanger med innleid eksperthjelp og Orkdal 2040 så lenge flertallet som bestemmer har et hatforhold til Orkanger som sentrum. Hadde kommunens ledende politiker ønsket etharmonisk og konstruktiv sentrum på Orkanger hadde vi sluppet, grendestrid, idrettstrid, hallkrangling, idrettskupp, diskusjon rundt rødtstrek osv.

Hva ligger bak? 18.04.2014 11:05
Vedrørende sentrumsutviklingen. Kan noen forklare hvorfor en gruppe politikere konstant trosser demokratiske vedtak samtidig som de neglisjerer Orkdal 2040 og alt byplanleggerne foreslo. ???? Hva ligger bak dette kolossale engasjementet mot samlet utvikling på kommunens vedtatte sentrum.

Arne 18.04.2014 00:22
Like langt å kjøre fra Joplassen til Orkanger sentrum som fra Ustjåren til Orkanger sentrum?????. Kjørte begge strekningene i kveld. Det tar eksakt 12 min fra Ustjåren og 3 min fra Joplassen, og det med en snittfart på 60 km i timen. Hvis man tolker Gjølmeslien og fiskevaldet Trettøy som Orkanger sentrum er man i nærheten av sannheten.

Kari 17.04.2014 21:27
Det er vel noen uker siden første april :-)

Familie på 4 17.04.2014 20:41
Barna og voksne i vår familie bor i Rømmesbakkan nærmest nabo til Joplassen. Vi går hjemmefra til butikker, skole, leger og offentlige institusjoner på under 10 minutter. Utbygging og gangavstand fra Ustjåren er ikke sammenlignbart.

Jomar 17.04.2014 20:10
Jeg har bodd ca 10 år øverst i bakkan på Orkanger, ved siden av det nye omtalte utbyggingsfeltet. Man går på 12-13 min til Orkanger sentrum. Hvis man skal gå fra Ustjåren tar det minst 30 min å nå Orkanger sentrum. Forstår ikke at utbygging sååååå langt fra Orkanger sentrum er tema før det meste er ferdigutbygd i og rundt dagens Orkanger.

Nikki 17.04.2014 19:36
Gud bedre hjelpe og trøste oss. Regner med tallene og faktaopplysningene fra Kringstad ikke er løgn men riktige, noe han er kjent for, riktige og korrekte faktaopplysninger. Først må vel det fortettes og bygges hus og leiligheter i det vedtatte Orkanger sentrum. Så får tiden vise når det kan planlegges byggefelt på avsidesliggende steder som drastisk, gjentar drastisk vil øke biltrafikk og forurensning. Hvis vi skal hensynta dagens usedvanlig trege tilflyttingsvekst til Orkanger og Orkdal tar det minst 40-50 år før kommunen får behov for å planlegge villautbygging på Ustjåren og lignende steder.

Asbjørn T. Heggdal 17.04.2014 18:02
Du store all verden. Byåsen...hvorfor så beskjeden. Jeg vil heller driste meg til å si at dette dufter av Manhattan - NY City. Go for it !

PT 17.04.2014 16:02
Skal ballbingen flyttes til Grøtte-skole så det blir gjort som på Gjølme/Orkanger. Det er vel litt "snusk" at ballbingen ligger i tilknytting til idr.anlegget i utgangspunketet.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse