Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Elveeierne: Storhavn må stoppes for å redde Orkla-laksen

DSC_0003.JPG

Orkla Fellesforvaltning ber Fylkesmannen stoppe planene om storhavn på Orkanger. Elveeierne mener ei utbygging som planlagt vil true den sårbare laksestammen i Orkla. Både oppmudring og økt fare for forurensing gjør utbygginga ulovlig, hevder fellesforvaltninga.

Orkla Fellesforvaltning representerer grunneierne langs Orkla. Selskapet fastsetter regler som skal gjøre fisket bærekraftig og hindre at Orkla-laksen dør ut. Villaksen er under press fra flere hold.

Stortinget vil redde laksen
Derfor innførte Stortinget i 2007 et strengt regime for beskyttelse av norsk villaks. Orkla Fellesforvaltning mener Trondheim Havns planer om utbygging ved munningen av Orkla er i strid med Stortingets beskyttelsesregime.

Selskapet peker spesielt på to retningslinjer i bestemmelsene:

  • "Større inngrep i munningsområdet til nasjonale laksevassdrag tillates ikke."

  • "Virksomhet som innebærer risiko for alvorlig forurensing som kan skade villaksen tillates ikke."

Frykter forurensing
Orkla Fellesforvaltning skriver at omfattende utfylling og mudring (135 dekar) ved elvemunningen er et så stort inngrep at det kan medføre endringer i den biologiske produksjonen i det nære fjordområdet, og dermed skade laks/smolt.

Fellesforvaltninga mener også at den økte aktiviteten øker risikoen for akutte uhell som kan skade laksen. Videre heter det at utlekking av tungmetaller, kjemikalier og annen forurensing fra havnevirksomheten er en fare særlig for smolten.

Orkla Fellesforvaltning ber derfor om at det blir valgt en annen og bedre miljømessig løsning for ny regionhavn - altså at havna må bygges ut et annet sted.

Uttalelsen er datert 10.april.

Les innspillet fra Orkla Fellesforvaltning.

Sårbare naturverdier
Naturvernforbundet i Orklaregionen har vært i dialog med Fylkesmannen om lignende spørsmål i lengre tid. Naturvernforbundet sendte et omfattende innspill 13.mars. Forbundet mener Orkanger/Råbygda er uegnet som storhavn av hensyn til naturverdiene i området.

Thamshavn/Storsand
Naturvernforbundet mener lovverket pålegger myndighetene reell utredning av andre alternativer enn elvemunningen ved Orkla/Skjenaldelva og verneområdet Råbygdfjæra.

Forbundet peker på Thamshavn/Storsand, Børsberga og Trolla. Trondheim Havn beskriver imidlertid alle andre alternativer som urealistiske pga kostnader, dybde- eller grunnforhold.

Les innspillet fra Naturvernforbundet.

Havn2_1.jpg

Slik ønsker Trondheim Havn å bygge ut: Lys blått er nytt havneområde på land. Mørk blått er nytt havnebasseng med ca 10 meters dyp, på størrelse med 20 fotballbaner.

 

Publisert 16.04.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Kari B. Valberg 22.04.2014 14:28
Kari B. Ser i avisa ST.lag: "Klovner og elefanter i Idrettsparken" Er det Orkdal kommunestyre og Trondheim Havn som skal ha møte?

Inger 16.04.2014 15:29
Kan det være tilfelle at Trondheim havn ikke har andre alternativer enn Orkanger.

Vegard 16.04.2014 12:34
Det høres rart ut at utbygging ved elvemunningen i Orkla er eneste reelle alternativ. Skal det tolkes som at det ikke blir bygget containerhavn noe sted hvis de nåværende planene stoppes?

Jan 16.04.2014 12:00
Hvis stortinget har vedtatt følgende: "Større inngrep i munningsområdet til nasjonale laksevassdrag tillates ikke." Dette bør bety at havna ikke får bygge her på Orkanger, ganske klart og tydelig.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse