Besøkstall

122 698 denne måneden

12 379 364 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Thamshavn-bommer kan bli stående: Gir 45 mill. i året

DSC_0006.JPG

Bommene ved Thamshavn gir 45 mill. kr. i bompenger i året. Nå jobbes det for at de blir stående sammen med nye bommer blant annet på Geitastranda. Men hvor langt vil bompengene strekke til tunneler og kulverter for å ta unna økt trafikk fra havna?

Det er ett av regnestykkene interimstyret for et nytt bomselskap går løs på. Varaordfører Oddbjørn Bang i Orkdal leder arbeidet. 

Bang orienterte om planene på regionrådsmøtet i Orkdalsregionen 3-4.april. I referatet heter det:

"Orkanger står foran store utfordringer i forbindelse med veiutbyggingene i regionen. Kampflybase, E39 og Lakseveien er stikkord i denne sammenhengen. I tillegg kommer det havneutbygging på Orkanger som også vil sterkt virke inn på trafikkbildet. Miljøpakken i Orkdal skal ta hånd om disse utfordringene."

DSC_0016.JPG

Dette er snart knutepunkt for store og økende mengder tungtrafikk. Havneveien tar foreløpig unna en del av belastningen, og slik kan det bli i mange år.

Noe av planen er å la bommene på Thamshavn stå når E39 er nedbetalt høsten 2017.

Bom på Geitastranda
Det er også planer om nye bommer på Geitastranda, og muligens andre steder på veinettet. Skjenalddalen er trolig aktuell, men da må flere bommer opp for å hindre lekkasjekjøring feks over Knyken/Hemneveien og i Gjølmesliene.

På møtet i Orkdalsregionen gjentok Oddbjørn Bang at det er ønskelig med E39 i tunnel under Bakkan fordi veien gir mye støy og hindrer utvikling av Orkanger.

Bang er også bekymret for at det blir enda mer trafikk gjennom Orkanger dersom E39 er bomfri når det kommer en rekke bommer på E6 fra Ulsberg til Melhus. Her blir det høy takst for tungtrafikken.

Hvorfor har ingen sett problemet?
Ordfører Ola Heggem i Rindal kommenterte:
"Pussig at ingen før har skjønt at det vil komme utfordringer rundt trafikken på Bårdshaug."

Heggem har tilbrakt mange år i regjeringskvartalet som statssekretær for Sp og kjenner det politiske systemet fra innsida. Orkdal er i dag prisgitt godvilje fra Høyre/FrP for å komme inn i en kø for vegpenger som nesten er endeløs.

Ønskeliste fra Orkdal
Politikerne i Orkdal har nå i all hast foreslått en rekke tiltak for å ta unna økende trafikk. Ingen av dem er kostnadsberegnet. Politikerne mener "storsamfunnet" må ta ansvar når Orkdal tar havneutbygging. "Storsamfunnet" skal i så fall bevilge det som trengs ut over bompenger. Noen forslag:

* Tunnel under Bakkan.
* Kulvert på Bårdshaug.
* Miljøtunnel i kvikkleire under Terna/Gammelosen.
* Ny bru på Grønøra.
* Nytt kryss ved Gjølme gård.

Milliard-behov
Thamshavn-bommene tar altså inn 45 mill. per år. For å sette dette i perspektiv: En tunnel på 2 km fra Sluppen til Byåsen er kostnadsberegnet til ca 950 millioner - grovt anslag. Planene på og rundt Orkanger kan fort være et milliard-prosjekt.

Men prosjektet er ikke inne på noen statlige planer, jfr bemerkningen over fra ordfører Ola Heggem i Rindal.

I kommunestyret 9.april sa Arne Grønset (V) at det er uaktuelt å stenge Havneveien før det er bygd tunnel. Ingen vet foreløpig om det vil ta fem, ti eller 20 år.

Nå er det snakk om å ha en søknad om bomprosjekt klar i 2016/17, ifølge referatet fra Orkdalsregionen.

Orkanger_Funksjonsdeling.jpg

Havneutbygging som skissert vil etter hvert gi rundt regnet 100 000 ekstra trailere i året gjennom Orkanger. Statistikk fra Havna viser at avnetrafikken må ha blitt fordoblet på noen få år - uten at Orkdal kommune har truffet noen tiltak eller vært villig til å gjennomføre trafikktellinger.

 

Publisert 15.04.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse