Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

1500 nei til bompenger som straff for Orkanger storhavn

DSC_0003.JPG

Bompenger for havn: Tungtrafikken på Orkanger er så stor at det politiske flertallet ikke vil ha alt på E39, men bruke Havneveien som nødventil. Storhavn gir ca 100 000 flere trailere i året. 27. mai møtes politikerne for å planlegge søknad om bompenger for bedre veier. En protestaksjon vokser med stor fart på Facebook. 

* Kampanje: Råbygda og Nerøra Vel samlet raskt over 800 underskrifter mot utbygging ved Råbygdfjæra og Gammelosen, og for stenging av Havneveien. (Høyre vil ikke vurdere før det foreligger 6000 - over halvparten av innbyggertallet).

* Nei til containere: På Facebook har ei gruppe mot containerhavn (som vi riktignok allerede har) passert 400 "likes".

* Nei til bompenger: Men det som skaper bredt engasjement er selvsagt bompenger. Facebook-gruppa "Nei til bruk av bompenger i Orkdal" har passert 1500.

Det planlagte bompengeprosjektet skal løse problemer som har sammenheng med storhavn og annen økning i tungtransport.

Flere Orkanger-bommer?
Bomplanene er i en tidlig fase. Så langt har det vært snakk om bommer mot Geitastranda og ved Thamshavn. Bom på Geitastranda vil gi små inntekter sammenlignet med behovet på fylkesveien, ifølge anslag.

De store investeringene må trolig komme på Orkanger, der all trafikken møtes. Havna vil danne enden i en stadig travlere trailerkorridor.

Politikerne ønsker seg blant annet:

  • E39 i ny tunnel under Hovsbakkan/Rømmesbakkan.
  • Kulvert for gjennomgangstrafikken mellom Bårdshaugbrua og Shell.
  • Tunnel under Havneveien fra Strandheim til Grønøra.
  • Ny bru mellom Grønøra Øst og Vest nær utløpet til Orkla.

Orkdal kommunestyre mener bilistene må betale bompenger for å få dette til. Arbeidet til et bom-interimstyre under ledelse av varaordfører Oddbjørn Bang skal munne ut i en søknad til Stortinget om å få sette opp bommer.

Ingen vegpenger til Orkanger
De samme politikerne mener at "storsamfunnet" må hjelpe Orkdal når kommunen selger alt næringsareal til Trondheim Havn og får trafikk og støy tilbake. "Storsamfunnet" ble ikke nærmere definert i kommunestyret onsdag, men det omfatter i hvert fall statens vegbudsjett.

Der er det ikke satt av ei krone til tunneler, kulverter og nye bruer på Orkanger verken i kortsiktige eller langsiktige planer. Køen er nesten endeløs når Orkdal snart ber om en plass i den.

Ordfører Gunnar H. Lysholm har alltid presentert storhavn som en ren velsignelse. Nå når salget til Havna omtrent er avgjort - bare omfang er litt uklart - har kompensasjon for ulemper kommet opp som tema.

Noen sitater fra kommunestyret:

Oddbjørn Bang (Sp): - Orkdal tar veldig store belastninger på vegne av storsamfunnet.

Arne Grønset (V): - Storsamfunnet kommer til dekket bord i Orkdal.

Oddvar Kjøren (Ap): - Vi må ikke selge oss billig.

Ordfører Gunnar H. Lysholm (O) stoler imidlertid på at Trondheim Havn gjør det fint slik at de "negative bivirkningene" blir små.

Havneveien skjuler problem
Statens vegvesen mener kapasiteten på vegnettet i Orkdal (E39) er god. Bruken av Havneveien gjør at det tar lenger tid før E39 når en trafikkmengde vegvesenet misliker.

Men flertallet i kommunestyret nekter å stenge Havneveien fordi enda mer trafikk på E39 (der den egentlig skal gå) gir for stor belastning på bomiljø i Hovsbakkan og Rømmesbakkan.

Alle skal plages likt
Tanken er at støy og trafikkproblemer dermed fordeles rettferdig: Folk i Bakkan/på Bårdshaug og folk på Nerøra/brukere av friområdene Terna og Gammelosen plages omtrent like mye.

Med 19 mot 15 stemmer vedtok kommunestyret onsdag å holde Havneveien åpen for massiv  tungtrafikk - altså fordi det ellers blir for mye trafikkstøy i Bakkan.

Dette var begrunnelsen fra Venstre og Senterpartiet da de sa nei til å stenge Havneveien sammen med 7 fra Orkdalslista, KrF, Høyre og FrP.

Velforening fikk kake av Høyre
Mens politikere fra Orkdal, Agdenes og Ørland  nå skal diskutere hvor bommer bør stå rundt Orkanger, fortsetter kommuner nord for Trondheim å feire at godsterminal og havn kommer sør for byen.

I Malvik spanderte Høyre sjokoladekake på velforeninga og Folkeaksjonen Malviks Beste. Det var en takk fra lokale politikere for at engasjerte innbyggere fikk fram fakta om ulemper - og dermed bidro til å hindre containertrafikk i tettbygd strøk.

Stjørdalens Blad slår fast på lederplass at Hell slipper "monsterhavna".

Malvikbladet avslutter sin lederartikkel "Seier for lokalt engasjement" slik torsdag:
"Uten aktivistene i Folkeaksjonen ville det ikke vært satt søkelys på alle ulempene en kjempeterminal, og tilhørende biltransport, ville ha skapt ikke bare i Muruvik, men for alle som bor og ferdes langs hovedveiene i kommunen. En moderne containerterminal er helt avhengig av gode veier (...)"

DSC_0007.JPG
Kommende E39 på Bårdshaug får mye trafikk. Statens vegvesen sine beregninger sier at kapasiteten er bra. Mye tungtransport sendes forbi Nerøra, Terna og Gammelosen i stedet.


 

Publisert 10.04.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Heidi Hårstad 11.04.2014 19:03
Har vi ikke betalt nok bompenger vi som bor på Orkanger, det har vært lovnad i årevis om at bommen skal avsluttes her ute i 2017. Da er det helt meningsløst at det skal settes opp nye .

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse