Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Det stemmes: Havn ved Gammelosen - åpen Havnevei

DSC_0018.JPG

Anført av Orkdalslista (bildet) går flertallet av politikerne inn for:

  • Ny kai for rør og tømmer rett utenfor Gammelosen, fordi industrien sier det er bra.
  • Fortsatt gjennomkjøring for all tungtrafikk på Havneveien, fordi det ellers blir for mye trafikk på E39.
  • Utenfor Råbygda ligger det an til redusert utbygging.
  • Plantasjen kommer trolig på Bårdshaug Vest.

Det ble resultatet i Orkdal kommunestyre onsdag. Neste gang kommunestyret samles for å stemme over arealplanen, avgjør de saken for alltid. Det skjer 24.september.

En kortversjon av de mest  omtalte enkeltsakene:

Grønøra Øst:
Utbygging av 15 dekar nytt havneområde utenfor Gammelosen og 200 meter fra boligene på Nerøra.

Bare 13 av 35 vil skåne Gammelosen og Nerøra mot mer støy og visuell forurensing. Det mangler fem stemmer på å snu flertallet.

Ap foreslår å ta området ut av Havnas plan, i tråd blant annet med synet til selskapet som driver containertrafikken i dag. Forslaget fra Ap fikk bare støtte fra Småbylista, Pensjonistpartiet og en til (forbehold).

Orkdalslista, Senterpartiet, miljøpartiet Venstre, KrF, Høyre og FrP går for utbygging.

Mest konkrete begrunnelse kom fra Arne Grønset (V): - Stemmer for utbygging fordi jeg har forstått at det er veldig viktig for industrien.

Motargument fra Ap: - Havna kan bygge ut inne i havnebassenget, foreslått av Atle Olav Larsen i Orkla Shipping & Trading.

Havneveien - stengt eller åpen:
Bare 15 av 35 stemte for et forslag fra Ap om stenging for tungtrafikk. Det mangler altså tre stemmer. De må komme fra ett av disse partiene, som vil ha tungtrafikk mellom Nerøra, Gammelosen og sjøen på ubestemt tid:

Orkdalslista, Sp, KrF, Venstre, Høyre og FrP.

Nok en gang argumenterte Arne Grønset (V) klarest med henvisning til at andre får mer støy dersom all tungtrafikken skal gå etter hovedveien E39:
- Hva med de som bor i Rømmesbakkan og Hovsbakkan? Er de ikke folk de? Er de ikke med i Orkanger Vel? Det er ikke aktuelt å stenge Havneveien før en miljøtunnel er på plass. (noe ingen vet når eller om noen gang kommer).

Oddbjørn Bang (Sp): - Er prinsipielt for å stenge Havneveien, men skal vi fordele ulempene eller skal noen få alt?

Gunnar H. Lysholm (O): - Kan ikke stenge Havneveien før vi vet konsekvensene. Mange hytteeiere i Snillfjord har funnet denne snarveien...

Grønøra Vest:
Debatten står primært om 30 dekar rett utenfor Råbygda og 135 dekar oppmudring av havnebasseng for kaifront mot Råbygda.

24 stemte for en begrenset utbygging etter forslag fra Ap. De 11 som går for full utbygging kommer fra Orkdalslista og KrF (om dette er feil får noen si fra - litt kaotisk stemmegiving).

Uansett er det et klart flertall for å redusere Havnas planer litt. Ordfører Gunnar H. Lysholm (O) argumenterer sterkt for full pakke også ved Råbygdfjæra:
* Jeg blir lei meg når folk baksnakker planene og snakker om å rasere og ødelegge ting.
* Havna gir oss en god mulighet til å bygge ut infrastruktur.
* Det finnes folk på Gjølme som synes dette er greit.
* Om oppmudring av 135 dekar: - Heide Steen sa "man kan ikke se den grense under vann". Det vil komme til å snu noen båter der, men det blir artig å se på.
* Om støy: Veldig viktig å få avbøtende tiltak. Det mener man å få til med gjerder, beplantning og kulverter.
* Fugleliv i Råbygdfjæra: - Rapport sier at i en overgangsperiode vil det være skadelig.

Flere tok opp det siste, som er faktisk feil. Konsekvensutredning påpeker varige skader på fuglelivet.

Torstein Larsen (Pensjonistpartiet, og aktiv i arbeid mot støy):
- Støyrapporten om havneutbygging er i beste fall ufullstendig. Boliger på Nerøra ligger allerede over grenseverdi. Støy stiger opp i Bakkan. Stadig nye studier viser at støy er årsak til alvorlige helseproblemner. Stillhet er et knapphetsgode.

Joar Syrstadeng (H):
- Stillhet i en by er et knapphetsgode. Jeg bor i Bakkan og hører mer støy fra veitrafikk enn fra Havna.

Det samme kommunestyret har enstemmig prioritert folkehelse og arbeid mot støy i overordnet planverk.

Mange forslag ble kastet fram om å kreve plaster på såret (kompensasjon) fra storsamfunnet når Orkdal må ta store ulemper for regionen - som 100 000 ekstra trailere. Bjørn Johan Vullum (Småbylista) foreslår bla. miljøtunnel helt fra Strandheim og ut på Grønøra.

Bompenger
Problemet er å få noen til å forplikte seg til gjenytelser. Tunneler og nye veger koster hundrevis av millioner kroner som ikke fins på noe budsjett. Orkdal kommune planlegger bompenger for å bygge ut.

I Stjørdal og Malvik står jubelen i taket over at havna ikke kommer der. "Nå begraves monsterhavna", skriver Stjørdalens Blad på lederplass.

Rød strek/sentrum
Etter utallige år der flertallet har gått for frislipp, enes partiene nå om en strengere linje.

Nesten alt av varehandel skal innenfor den røde streken  - unntatt hagesenter. Orkdalslista, Senterpartiet & co danner et flertall på 22 mot 12 (Ap, Småbylista, pensjonistpartiet, SV) for å tillate hagesenter på Bårdshaug Vest.

Det betyr trolig at Plantasjen (hagesenter) kommer der og ikke ved OTI.

DSC_0023.JPG

Det stemmes: Orkdalslista, Sp, Venstre, Høyre, KrF og FrP vil ha åpen Havnevei og utbygging av ny havn ved Gammelosen. Nå er det rør og tømmer havna vil ha der, ifølge ordføreren. Tidligere planer omfattet fôrfabrikk og containere (midlertidig). Rørhåndtering er noe av det som skaper mest støy.

 

Publisert 09.04.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 10.04.2014 11:32
Dette er en konsekvens av valget orkdalingene gjorde i 2011. Dere har fått det dere har bedt om; husk det til kommunevalget i 2015 og ikke la dere lure av all ribba som serveres før neste kommunevalg, i 2015.

AmA 10.04.2014 00:06
Hvorfor stiller ikke Orkdal kommune krav om å få tilfredstillende infrastruktur,når de sier seg villige til å anlegge havn ? Ingen andre vil ha denne havnen,så det burde være mulig å stille noen krav istedenfor å "hive"seg på søknad om å få dette bompengefinansiert? Mener dette er å lesse utgiftene over på innbyggerne,og det uten å få noe tilbake ! Ikke mist gangsynet !

Nerøring 09.04.2014 23:34
Må virkelig si æ e skuffa over kommunestyre sine beslutninga i dag, ikke at æ venta nå ainna men det hva jo lov å håp på at det hva dem mest fornuftige som vant frem i dag. Men dessverre så vart det ikke det sånn for no. Å så hva det jo så greit å sjå kor gjennomtenkt det nånn t dæm som sitt med makta kom me, som dein her "Arne Grønset (V) klarest med henvisning til at andre får mer støy dersom all tungtrafikken skal gå etter hovedveien E39" Men det e greit at nerøra både får trafikken å havna nærmar sæ. E jo ikke akkurat og del på ulempan det der kjære Arne Grønset. Håpe virkelig folk kain engasjer sæ for og prøv å få folk i kommunestyret t å tenk sæ om, for om 6 mnd avgjøres det å da e det for seint.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse