Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Miljøpakke Orkdal: Søknad om Orkanger-bom før jul 2015

DSC_0001.JPG

Varaordfører Oddbjørn Bang i Orkdal skal lede planlegginga av et nytt bomvegprosjekt rundt Orkanger. Interimstyret håper Stortinget kan få søknad om å sette opp bommer før jul 2015. Tungtrafikk fra Havna er ett av flere argumenter for bom-prosjektet E 39-Fv 710.

E 39-Fv 710 er en oppfølging av Bangs forslag om Miljøpakke Orkdal med forlenget innkreving på Thamshavn. Håpet er blant annet å løse utfordringene med økende tungtrafikk gjennom Orkanger.

Lensvik-Thamshavn
Prosjektet er nå utvidet til å gjelde Fv 710 helt fra Lensvik og E 39 ned Skjenalddalen.

Interimstyret konstituerte seg 1.april med Bang som leder og ordfører Hallgeir Grøntvedt fra Ørland som nestleder.

Interimstyret skal avklare hvilke vegstrekninger som bør inn i et nytt vegprosjekt, hvor bommer skal stå og hvor mye penger som trengs. Et omfattende utredningsarbeid må til før en søknad kan sendes Stortinget.

Ønskeliste
Følgende vegstrekninger ble foreslått prioritert på det innledende møtet:

1. E 39 fra Harrangen til kryss Fv 710 i Råbygda (Skjenalddalen).
2. Fv 710 fra Lensvik til Råbygda.
3. E 39 gjennom Orkanger, med avklaring for bruk av Havneveien.
4. Tilgrensende veier.

Orkanger som trailer-knutepunkt
Havneutbygging som planlagt vil over tid føre til grovt anslått 100 000 flere trailere med containere gjennom Orkanger hvert år. I tillegg kommer økt trafikk via ny E 39 (Skjenalddalen), kraftig vekst i antall laksetrailere og mer trafikk via Fv 710 knyttet til utbygginga av Kampflybasen på Ørland.

På toppen av 100 000 containerbiler planlegger Trondheim Havn økt bruk av Grønøra som industrihavn og ny ro ro-havn (trailere kjører av og på skip).

Havneveien
Alt må via Bårdshaug og/eller Havneveien. Onsdag vedtok flertallet i formannskapet at de ikke vil stenge Havneveien for gjennomkjøring. Saken kommer opp igjen i kommunestyret onsdag ca kl. 15-16. Møt opp og hør hva poltikerne mener.

DSC_0008.JPG

Havneveien ved badestrendene i Gammelosen.

Følgende deltok på det konstituerende møtet:
Oddvar Indergård, ordfører Agdenes.
Hallgeir Grøntvedt, ordfører Ørland.
Eva Solvi, direktør Statens vegvesen.
Karin Bjørkhaug, politisk leder for samferdsel i  Sør-Trøndelag.
Gunnar Lysholm, ordfører Orkdal.
Oddbjørn Bang, varaordfører Orkdal.
Halvor Dahl, Orkladal Næringsforening.

På møtet presisterte Karin Bjørkhaug at Havneveien må inn i utredningen. Ordføreren i Agdenes mener at Ingdalsbakkan (Fv 710) må ha topp prioritet.

Fylkeskommunen går inn med 300 000 og kommunene Orkdal, Agdenes og Ørland med 100 000 kr hver til utredningsarbeidet.

Ingen krav fra Orkdal
Orkdal kommune har så langt ikke vedtatt noen rekkefølgekrav eller andre betingelser knyttet til veg og miljø for å ta imot storhavn for Midt-Norge.

PS:
Om partene blir enige om en søknad, og Stortinget godkjenner den, vil det trolig ta noen år etter 2015 før det kan komme opp bommer. Bommene ved Thamshavn skal etter planen ned i 2017.

DSC_0024.JPG

Orkanger - alle rundkjøringers tettsted.

 

Publisert 06.04.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Joar 08.04.2014 10:10
Det er bevist over mange år at det ikke hjelper å engasjere seg i politikk og lokalmiljøet. Uansett hva som blir vedtatt og bestemt så forandres det i ettertid. Destruktive krefter med agenda mot utvikling på Orkanger styrer det meste.

Edvard ALMLI 08.04.2014 10:01
Er det bomring kommunepoletikerne i Orkdal mener med att vi må få noe igjen fra storsammfunnet for å ta imot søpla fra Trondheim havn.

Nerøring 07.04.2014 21:32
Kom dåkk på kommunestyremøte onsdag. Møte starte kl 14.00 da kain dåkk hør ka Orkdals politikeran si t planan ang. Havn og diverse. Møte vi så får vi vist at d her engasjere oss.

Jonne 07.04.2014 21:25
Gud hjelpe og trøste oss. Før e Orkanger kalt et høl. Det herre føre te enda mindre handel og tilflytting til Orkdal og Orkanger.

Jan 07.04.2014 18:27
Det eneste positive den nye havna medfører er bompenger! Drit og dra til begge deler.

Alf Olav Oddli 07.04.2014 17:22
Vissvass å pølsevev!!! No e det faan i mæ nok!! Trur kanskje befolkninga e forholdsvis drittlei tå bompenger. Vi betale forsikring å årsavgift på bilan vårres,regelrett, for å ha lov te å kjør rundt å betal bompæng!! Å få fjerna bilisten klare itj hverken regjering eiller kommunepolitikere. Så i stedet for å sylt oss ned i avgifter,syns æ det e på tide å tenk i andre baner....deriblant litt mere konstruktivt,itj bærre pæng pæng pæng heile tia !!

Terje T 07.04.2014 16:49
La nå dette bli det første bomprosjektet i Norge hvor tungtransporten blir avgiftsbelagt, og privatbilismen ikke blir dette. En bom til i Orkdal er jo direkte utløst av Havneprosjektet. Som det ligger an nå, vil det koste folk fra Råbygda bompenger for å handle på Orkanger. De blir ikke bare straffet med støy og ødelagt miljø og utsikt. De må i tillegg betale for dette også. Hvis dette egentlig hadde handlet om miljø, ville man stengt havneveien og sagt nei til storhavn.

Tor nilssen 07.04.2014 15:29
D her e jo galskap. Ta dokk sammen.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse