Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havna: Lager på Orkanger kan gi ny bydel i Trondheim

DSC_0065.JPG

Nyhavna i Trondheim skal utvikles til en komplett bydel med attraktive boliger, urbane møteplasser, tekno-jobber og kultur. Men først må Trondheim Havn flytte de svære lagrene til stålgrossistene. De ønsker seg til Orkanger storhavn.

Stålgrossistene gir få arbeidsplasser, men må ha mye plass. Mesteparten av transporten går med trailere. Dette framgår av utredninger om omforming av Nyhavna i Trondheim sentrum fra ren industrihavn til et attraktivt bolig- og arbeidsområde.

Nyhavna som Bjørvika - lager til Orkanger
Les om planene for Nyhavna. Se blant annet vedleggene i lenka kalt rapport 2 og rapport 3.

Nye bydeler:
Rapport 3 viser hvordan Nyhavna kan utvikles etter mønster fra områder som Nordhavnen i København, Hammarby Sjöstad i Stockholm og Bjørvika i Oslo.

Flytting av uønsket virksomhet:
Rapport 2 beskriver hva slags virksomhet som bør flyttes fra Nyhavna for å lage en moderne bydel, og hvor disse bedriftene vil/kan flytte. Rapporten er fra oktober 2012.

Følgende oppgir Orkanger som ønske (data fra rapporten):

Norsk Stål
Importerer, lagrer og kjører ut stål. Bruker ca 10 dekar (en og en halv fotballbane) på Nyhavna. 25 ansatte. Halvparten av stålet kommer inn med båt, nesten alt går videre med trailere. Har festekontrakt med Trondheim Havn til 2021. Ønsker å ligge nær havn.

Ruukki Norge
Importerer, lagrer og kjører ut stål. Ca 25 ansatte. Nesten all transport med trailer, men ønsker å ligge nær havn. Korttidskontrakt med Trondheim Havn på Nyhavna.

Midt-Norsk Fôr
Produksjon av fôr. Ni ansatte. All transport med trailer, men ønsker å ligge nær havn. Oppgir Orkanger som eneste alternativ.

Saltimport AS og Per T. Lykke AS (spedisjon) oppgir også Orkanger som eneste alternativ hvis de må forlate Nyhavna.

Trondheim kommune arbeider for å utvikle Nyhavna i samarbeid med grunneier Trondheim Havn. Det heter at  relokalisering (flytting) av bedrifter må pågå parallelt med  planarbeidet.

Nyhavna kan bli den neste Solsiden/Nedre Elvehavn i Trondheim. Innholdet i en ny bydel sammenfattes slik:

  • Attraktive boliger.
  • Kompetansearbeidsplasser (ikke lager).
  • Komplett bydel med urbane møteplasser, kultur-, fritids- og servicetilbud.

Nyhavna2.jpg

Nyhavna i Trondheim: Grønt markerer bedrifter som ønsker seg til Orkanger hvis de må flytte.

Orkdal kommune har vedtatt å selge arealer på Grønøra for 550 kr per kvm til Trondheim Havn. Havna vil disponere over 300 dekar på Orkanger dersom den får bygge ut og kjøpe som planlagt.

- Havna styrer Orkdal
Leder Jan Aage Mortensen i Orkanger Vel har tatt opp spørsmålet om Orkdal kommune ønsker å overlate all næringsutvikling til Trondheim Havn - altså beslutning om hvem som skal etablere seg. Orkdal kommune erkjenner at man står uten ledige næringsarealer etter en slik handel.

Frigir verdier i Trondheim
Trondheim ønsker boliger og kompetansearbeidsplasser i stedet for lager og industri på Nyhavna. Det vil gi en voldsom verdistigning på eiendommene til  Trondheim Havn - i Trondheim.

NYhavna1__2_.jpg

Nyhavna i framtida: En av skissene som viser ny bebyggelse med attraktive, sjø- og sentrumsnære boliger i stedet for lagerbygg. Fra Trondheim kommunes arbeid med kommunedelplan for Nyhavna.

PS:
Regjeringen har nå bestemt at ny godsterminal for Midt-Norge skal ligge sør for Trondheim - ikke terminal for tog/bil kombinert med havn. Containerhavn på Orkanger er uløselig knyttet til en slik modell.

Det som gjenstår er å avklare:
* omfanget på utbygginga mot Orkanger og Råbygda
* hvilke ulemper som følge av støy osv som må forebygges, og hvordan.
* tungtrafikken - mengde og nye vegløsninger av hensyn til bomiljø og sentrum.

Orkdal kommune legger opp til å selge til Havna først, og be om løsninger etterpå.  Kommunen vil nedsette et utvalg som skal finne ut hva Orkdal skal kreve.

En annen variant er rekkefølgebestemmelser ved at Havna ikke får bygge ut før feks:
* Havneveien er lagt i tunnel
* E39 i tunnel under Hovsbakkan er vedtatt og finansiert.
* det er bygd gang-og sykkelbru på Grønøra
* gående og syklende fra Råbygda har fått planfri kryssing på Grønøra (tungtrafikk i kulvert).

Rådmannen nøer seg med å foreslå gatelys ved gangfelt i Havneveien.

Nei til godterminal
Godsterminal er aktuelt på Torgård (Trondheim) og Søberg (Melhus). Ordføreren i Melhus slåss MOT godsterminal pga støy og belastninger for bomiljø.

 

Publisert 04.04.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Per Post 04.04.2014 17:27
Topp! Får håpe det blir mange arbeidsplasser!

PT 04.04.2014 16:39
Gjølme eller Orkanger, hvem blir sittende med svarteper? Kortene er utdelt. Orkanger havnebyen i Orkdalsregionen.

Frustrert 04.04.2014 12:14
Er vel sagt nok fra oss motstandere ang støy, trafikk, miljø og areal. Men den gang fisklimfabrikken forsvant, trodde jeg lufta i alle fall kom til å lukte bedre for all fremtid. Men nå ser det altså ut som vi får fôrfabrikk... Alle som har vært i Tr.heim på dager hvor vinden står fra nordvest vet hvor ille det lukter fra fôrfabrikken på Ila. Om ikke trafikk og miljøproblemer ødelegger Gammelosen for all fremtid, vil i alle fall fôrfabrikk med stinkende lukt gjøre det :=

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse