Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havna: Det sa politikerne - og slik stemte de

DSC_0004.JPG

Les fra debatt og avstemning om storhavn i formannskapet:
Ordfører Gunnar H. Lysholm (O) : Mange fra Råbygda har sagt til meg at de er for Havn.
Arne Grønset (V): Storsamfunnet kommer til dekket bord i Orkdal.

Bildet over er fra et tidligere formannskapsmøte. En egen artikkel forteller nærmere om forslag og avstemning.

I formannskapet møtte disse politikerne til første gangs behandling av ny arealplan - dvs. bla. storhavn og handel/rød strek:

Orkdalslista:
Gunnar H. Lysholm og Berit W. Johansen.
Senterpartiet:
Oddbjørn Bang og Hilde Hoston.
Venstre:
Arne Grønset.
KrF:
Ivar K. Gangås.
Høyre:
Joar Syrstadeng.
Ap:
Knut Even Wormdal, Hanne Nyhus og Emir Kaniza.
Småbylista:
Øyvind Bakken.

Havn ved Gammelosen:
Orkdalslista (2), Sp (2), Venstre, KrF og Høyre stemte for utbygging ved Gammelosen.
Ap (3) og Småbylista stemte mot.

Havneveien:
Orkdalslista (2), Sp (2), Venstre, KrF og Høyre stemte for fortsatt tungtrafikk og gjennomkjøring på Havneveien.
Ap (3) og Småbylista stemte mot tungtrafikk, men for personbiler.

Fra debatten
Gunnar H. Lysholm (O):
Sterkt for storhavn. Vi kan få avbøtende tiltak (dempe ulemper) ved at vi tar et stort regionalt ansvar. Trafikkøkning krever bruk av Havneveien.

Knut Even Wormdal (Ap):
Viktig å utvikle havna, men ønsker å begrense arealbruken. Mindre areal ved Råbygdfjæra og å ta ut de 15 dekar ved Gammelosen. Vil ha vektbegrensning på Havneveien som stenger for tungtrafikk. Ide om ny bru mellom Grønøra Øst og Vest nord for (nedstrøms) "Vigorbrua."

Arne Grønset (V):
Storsamfunnet kommer til dekket bord for å utvikle havn. Vi må kunne få noe igjen i form av miljøtiltak. Uenig med Ap i å stenge Havneveien eller ta ut de 15 dekar ny havn på Grønøra Øst (ved Gammelosen). Men ønsker Havneveien i kulvert/tunnel.

Oddbjørn Bang (Sp):
Viktig med avbøtende tiltak. Det beste re å få E39 i tunnel under Hovsbakkan. Kan bruke havna som brekkstang for å løse vegproblemer. Orkdal stiller opp for storsamfunnet. Ap sine forslag er interessante.

Joar Syrstadeng (H):
Ja til utbygging som foreslått. Tror havna blir et nav for næringsutvikling. Avbøtende tiltak bra for Råbygda. Advarsler av hensyn til fuglelivet er som å rope ulv, ulv. Bør nedsette forhandlingsutvalg for å få mest mulig igjen for ulemper.

Ivar K. Gangås (KrF):
Ser at utbygging er konfliktfylt, men forstår at et alternativ som Thamshavn med jernbane fra Melhus er skrinlagt. Bruk av dyrkamark er enda dårligere. Vil derfor sende rådmannens (Havnas) forslag på høring.

En ny debatt kommer i kommunestyret allerede onsdag 9.april. Møtet er lagt til ettermiddagen slik at interesserte har en mulighet til å høre på.

PS:
Oddbjørn Bang og Arne Grønset stemte med Ap/Småbylisa for å begrense utbygging ved Råbygda. Det ga 6-5 mot full utbygging der. Men saken er åpen i kommunestyret. Sp splittet.

DSC_0065.JPG

Trondheim Havn ønsker å øke fra 16 000 til ca 100 000 containere årlig på Grønøra. Veksten i tungtrafikk blir kraftig - noe havna riktignok har avvist.

 

Publisert 02.04.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse