Besøkstall

41 741 denne måneden

10 522 011 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Politikerne: Mer Havn ved Gammelosen - åpen Havnevei

DSC_0057.JPG

Arealplanen:
* Det politiske flertallet vil bygge ut Havna ved Nerøra og Gammelosen - muligens til tømmerlager.
* Ingen av politikerne vil stenge Havneveien (bildet) for gjennomkjøring.
* Et flertall på 6-5 vil redusere havneutbygging ved Råbygda.
* Alle vil nekte vanlig handel på Bårdshaug vest.

Det ble resultatet da formannskapet for første gang behandlet forslag til ny arealplan onsdag.

Hasteutvalg
Hele planen, inkludert havneutbygging, skal avgjøres 24.september. Nå - et knapt halvår før - nedsetter Orkdal kommune i all hast et utvalg for å forhandle med Havna (og andre?) i håp om å få noe igjen i form av bedre miljø.

Bakgrunn: Orkanger er eneste sted for Havna. Lokalsamfunnet bør ha noe tilbake for å løse storsamfunnets tomteproblem og ta belastninger, heter det nå. Tidligere er storhavn framstilt som en velsignelse.

Kommunestyret behandler saken førstkommende onsdag, 9.april. Her er noen stikkord fra formannskapet i dag:

Grønøra Øst - 15 dekar (to fotballbaner) mer Havn utenfor Gammelosen:
Ap foreslo å si nei til å bygge Havna nærmere tettbebyggelsen og friområdet. Fikk bare Småbylista med seg. 4 stemmer.

Orkdalslista, Sp, Venstre, KrF og H stemte for å utvide Havna ved Gammelosen. 7 stemmer.

Stenging av Havneveien
Ap foreslo å stenge for tungtrafikk, men holde åpen for personbiler. Fikk bare Småbylista med. 4 stemmer.

Orkdalslista, Sp, Venstre, KrF og H stemte for fortsatt tungtrafikk. 7 stemmer.

PS1:
Firmaet som driver containertrafikken på Grønøra foreslår å si nei til mer Havn nær Nerøra/Gammelosen og å stenge Havneveien for alt annet enn interntrafikk til Elkem Thamshavn. Vil altså ha restriksjoner av hensyn til bomiljø som politikerne avviser.

PS2:
Orkdal kommune behandler nå disse sakene med begrenset kunnskap om konsekvenser. Støyberegninger er mangelfulle, og effekten av avbøtende tiltak ukjent.
Havna har gjennomført en enkelt telling av tungtrafikk (som dokumenterer stor belastning). Det foreligger bla. ikke kartlegging av total trafikkmengde eller nærtrafikk kontra bruk av Havneveien for gjennomkjøring.

DSC_0016.JPG

Dette er hva Havna sier man ønsker å bruke området utenfor Gammelosen til - nytt tømmerlager. Nå ligger tømmeret på Grønøra Vest. Det har også vært snakk om containere og fôrfabrikk på ei evt. ny kai ved Gammelosen.

Miljøtunnel
Arne Grønset (V) foreslo å legge Havneveien i miljøtunnel ved Terna. Kostnad er ukjent. Hvem som evt. skal betale er ukjent. Området består av kvikkleire. Ideen var framme også under Orkdal 2040.

Havneveien var ment som en provisorisk løsning til/fra Grønøra. Tungtrafikken har åpenbart økt voldsomt, men ingen kan dokumentere utvikling nøyaktig. Orkdal kommune nektet å foreta tellinger da Orkanger Vel ba om det tidligere for å skaffe kunnskapsgrunnlag.

Nordre del av Gammelosen er nå langt på vei ødelagt som rekreasjonsområde på gode sommerdager pga trafikken.

Rådmannen mener planting av trær på havna og lys ved gangfelt i Havneveien er tilstrekkelig. (Rådmannen har også fått med politikerne på at folkehelse er prioritet nummer 1 i Orkdal).

Råbygda/Råbygdfjæra
Ap foreslo noe begrenset utbygging sammenlignet med Havna/Rådmannens forslag. Fikk med seg Småbylista, Arne Grønset (V) og Oddbjørn Bang (Sp). Dermed 6-5 for å redusere utbygginga.
Orkdalslista (2) , KrF, H, Sp (1) går for full utbygging også ved Råbygda.

Handel på Bårdshaug vest
Her skjer det uvanlige at politikerne vil være mer restriktive enn rådmannen. Alle går mot forslaget om å slippe til storhandel såfremt lokalet er minst 1000 kvm. Litt uenighet om hva som kan tillates/formuleringer.

Egen artikkel om handel på Bårdshaug Vest kommer.

DSC_0004.JPG

Orkla Shipping & Trading foreslår at Trondheim Havn bygger ut inne i havnebassenget i stedet for mot Gammelosen/Terna. Det politiske flertallet synes ikke slike miljøhensyn er nødvendige.

Det ovenstående er med et lite forbehold om stemmegivning. Møtet var på dagtid og det foreligger ingen protokoll på nett. Derfor andrehånds info.

 

Publisert 02.04.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse