Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Velforeningene: Ber kommunen flytte havnemøter til kveld

Orkanger_Utsikt_Rokollen.jpg

Orkanger Vel og Råbygda Vel ber Orkdal kommune legge de politiske møtene om havneutbygging til kveldstid. Dette er eneste mulighet for folk flest til å følge poltikernes behandling. Første møte er allerede 2.april.

Velforeningene mener ny arealplan er en så stor og viktig sak at velgerne må kunne høre. Møtene er åpne, men i Orkdal går alle poltiske møter midt på dagen.

Arealplanen handler om enda mer enn havneutbygging. Den kan goså avgjøre framtidig sentrumsutvikling. Investorer ønsker en oppmyking av reglene for hva som kan etableres utenfor den røde streken på Laksøra (Bårdshaug Vest) og Grønøra.

Dette er innholdet i brevet som har gått til Orkdal kommune og alle partiene.

NY AREALPLAN – ANMODNING OM POLITISK BEHANDLING PÅ KVELDSTID

Orkanger Vel og Råbygda Vel ber om at all politisk behandling av ny arealplan i Orkdal legges til kveldstid.

Det bør skje allerede fra og med formannskapets møte 2.april, og i hvert fall fra og med kommunestyrets møte 9.april.

Interessen for planen er stor, særlig knyttet til løsninger ved utbygging av havna. Også spørsmål om sentrumsutvikling opptar mange.

Ca 150 personer deltok på folkemøte om havneutbygging 25. februar. Mer enn 100 møtte også fram da Orkdal kommune arrangerte folkemøte om arealplanen i juni i fjor.

Orkdal kommune har vedtatt at alle politiske møter skal gå på dagtid. Dette hindrer innbyggerne fra å følge den politiske behandlinga av viktige spørsmål som angår framtida vår. Havnesaken var heller ikke et tema ved forrige kommunevalg, og vil eventuelt bli vedtatt før neste kommunevalg, velgerne har dermed ikke hatt mulighet til å ta stilling til havnesaken i forbindelse med et valg.

Det er helt nødvendig at Orkdal kommune gjør et unntak og endrer møtetidspunkt ved behandling av kommuneplanens arealdel.  Kveldsmøter i en så viktig sak vil styrke lokaldemokratiet, gi økt engasjement og kunnskap, og bedre kontakten mellom folkevalgte og folk flest.

Velforeningene beklager at denne henvendelsen ikke kom før. Det skyldes at vi ikke visste at den politiske behandlinga ville starte så tidlig, allerede før alle utredninger om konsekvensene av havneutbygging foreligger.

Plan- og forvaltningssjef Ingrid Voll opplyser i ST at hurtig oppstart er ønskelig for å unngå to høringsrunder. Framdriftsplanen er i seg selv et argument for å gi befolkningen en reell mulighet til å følge den politiske debatten.


Jan Aage Mortensen, Orkanger Vel

T
ore André Helgemo, Råbygda Vel

 

 

Publisert 24.03.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Svend Åge Sæther 24.03.2014 16:08
I dag finnes enkle webkamera til en lav kostnad. Velforeningene får oppfordre kommunen til å sette opp fast kamera i formannskapssalen og i kommunestyresalen som sender møten direkte på nett. Det må selvfølgelig kables med mikrofon slik at tilhørere og seere tydelig hører hva som blir sagt. Løses dette på riktig måte så trenger man ikke folk til å stå å betjene kamera, man setter det bare på ved møtestart og slår av ved møteslutt. Løp og kjøp.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse