Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger sentrum? Ber om handel og kontor på Grønøra

Gr__n__ra1.JPG

Eierne av det store Grønøra 1-bygget på industriområdet ber Orkdal kommune myke opp sentrumspolitikken. De vil leie ut til:

  • Arealkrevende handel og handel med kapitalvarer i første etasje.
  • Kontor og tjenesteyting i andre etasje.

Dermed venter enda en runde om å spre eller samle sentrum.

Det nye forslaget kommer etter at investorene har gitt opp det forrige: Nemlig å få kommunen til å strekke den røde streken rundt bygget. Ordfører Gunnar H. Lysholm erklærte på et folkemøte i sommer at streken skal ligge fast.

Flytter sentrum - ikke strek
Men "sentrum" kan flyttes til industriområdet uten å flytte streken. Det er bare å endre reguleringsbestemmelsene utenfor streken. Nettopp det ber Grønøra 1-eierne om i et brev til kommunen etter det de kaller et "konstruktivt møte i kommunehuset den 12. mars."

Omtrent det samme ber Amfi-gruppen om på Laksøra (Bårdshaug Vest).

Bykjerne i det blå
Lykkes dette, vil både handel og kontor på industriområdet konkurrere med etableringer kommunen har vedtatt skal skje i sentrum - i en bykjerne. Salvesen & Thams forsøker nå å reise et forretningsbygg på Rømme Øvre.

Problemet er at politikerne flere ganger har gitt dispensasjoner fra reglene de selv har innført. Sentrumsvirksomhet er sendt til industribygget på Grønøra - også etter vedtak om kraftig innskjerping under Orkdal 2040.

Nå bruker Grønøra 1-eierne kommunens gamle praksis som begrunnelse for en liberal linje videre.

Næringssenter på industriareal
Selskapet Basale eiendom har skrevet brevet på vegne av investorene. Brevet har blant annet disse budskapene:

1. Selv om bygget (tidligere Rema 1000 mm. på Tiller) ble plassert på et industriområde, trodde investorene at de kunne fylle det med "kontor-, industri- og handelsbedrifter rettet mot næringslivet" som et næringssenter.

2. Andre etasje er uegnet til annet enn kontorlokaler (som med få unntak ikke er tillatt).

3. "Etter vår oppfatning" er kommunens praksis over tid gradvis skjerpet slik at det er verre å få dispensasjon fra reglene.

Om det siste:
Kommunens praksis er skjerpet helt bevisst. Regelverket er også strammet inn for å hindre etablering av sentrumsfunksjoner på industriområdene.

Like fullt fikk Grønøra 1 dispensasjon (tidsbestemt) for å leie ut til Orkla Økonomi med 16 ansatte så seint som i fjor. Plan- og forvaltningssjef Ingrid Voll advarte sterkt mot denne dispensasjonen.

Sentrum blir liggende øde
Årsak: Det vil bli vanskelig å utvikle et sentrum på Rømme Øvre når handel og kontor kan leie billige lokaler på industriområdet.

Grønøra 1-eierne mener at det er nok å forby detaljhandel rettet mot privatmarkedet for å "forhindre at bygget kommer i direkte konflikt med etablering av forretningsbebyggelse i et bysentrum."

Politikerne slapp inn baderomsbutikken Comfort i bygget allerede i 2008. Comfort driver detaljhandel mot privatmarkedet - men også handel med tyngre varer. Grenseoppgangen er umulig.

2 000 kvm kontor
Bygget er kolossalt og kan sluke svært mye virksomhet som kunne ha ligget i en bykjerne. Eierne har markedsført 2 000 kvadratmeter ledige kontorlokaler selv om kontor ikke er tillatt.

Brevet kan tolkes som om investorene mener det er Orkdal kommune sin skyld at de sliter med å fylle opp lokalene på industriområdet.

Taper penger
Desidert største eier av Grønøra 1-bygget er det solide, familieeide Rishaug-konsernet i Trondheim (83 prosent). Flere lokale investorer fra Orkdal har mindre poster.

Tomme lokaler koster. Eiendomsselskapet har gått med ca 3 millioner kroner i underskudd hvert år de siste årene.

Gr__n__r1.jpg

Bilde fra 2011.
Siden 2011 har det lyktes å overtale et flertall av politikerne til å slippe inn virksomhet som skal ligge utenfor den røde streken - sist med dobbeltstemmen til Rasmus Skålholt (Sp).

Også Per Kirkaune fra Orkdalslista har stemt for spredning av handel og kontor til industriområdet. Kirkaune er nå inhabil i denne type saker som leder for eiendomsutvikling og medeier i Salvesen & Thams.

Et annet aspekt: Havnas planer gjør at Orkdal kommune snart står uten arealer til den type virksomhet som skal være på Grønøra.

Hans Kringstad

 

Publisert 20.03.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse