Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Naturvernforbundet: Ber Fylkesmannen stoppe Havna

Orkanger_Utsikt_Rokollen.jpg

Naturvernforbundet mener planen for storhavn på Orkanger er så svak miljømessig at Fylkesmannen bør stoppe den. Forbundets avdeling for Orklaregionen skriver i et brev at:
* Store naturverdier vil gå tapt.
* Tiltak for å redusere ulemper er lite gjennomtenkt.

Naturvernforbundet tar særlig opp verneområdet i Råbygdfjæra. Rett ved verneområdet er det planlagt å:

  • Fylle opp 70 dekar (ti fotballbaner) med stein.
  • Mudre 135 dekar (20 fotballbaner) for å gjøre det djupt nok for store skip.

Mudringa vil være i strid med forskriften for verneområdet, hevder Naturvernforbundet.

Trehusbebyggelsen
Forbundet peker først og fremst på hensynet til et rikt fugleliv med mange rastende og overvintrende arter. I tillegg vil et kulturhistorisk miljø - den gamle bebyggelsen ned mot fjæra - bli innebygd, heter det.

Naturvernforbundet skriver at 90 prosent av det opprinnelige våtmarksområdet i Trondheimsforden er bygd ned bit for bit.

Forskere ved NTNU sammenligner kvalitetene i Råbygdfjæra med Gaulosen. Nettopp på Øysand foreslo Havna først utbygging med kobling til jernbane. Det ble stoppet fort på grunn av nærheten til Gaulosen.

Flo og fjære-trøbbel?
Havna vil lage en grønn buffersone med tursti og bade- og fiskeplasser utenfor Råbygdfjæra. Naturvernforbundet er kritisk til organisert aktivitet inntil verneområdet, og spør om forslaget er gjennomtenkt: Forskjellen på flo og fjære kan skape vansker både for bruk og for å plante trær som skjerming, heter det.

Naturvernforbundet er også bekymret for å la Havna bruke alt av industriatraler til plasskrevende virksomhet. Det vil i neste omgang føre til krav om bruk av dyrkajord.

Omfattende mudring
Havna og Orkdal kommune har hevdet at utbygginga bare handler om oppfylling av 15 dekar utenfor Gammelosen og 30 dekar utenfor Råbygdfjæra. Mulige følger av å mudre opp 135 dekar havnebasseng har vært lite diskutert.

Orkdal kommune vedtok verneplanen for Råbygdfjæra i 1991. Et stort mindretall ville ha omfattende vern. FrP ville ikke verne noe i det hele tatt. Et flertall sikret dagens kompromiss.

Her kan du lese hele brevet fra Naturvernforbundet.

Havneveien
Forbundet avga i 2012 en mer generell uttalelse om planene. Her ble det foreslått å stenge Havneveien uten respons.

Det samme foreslo Orkanger Vel og Nerøra i et brev til Orkdal kommune 2. februar. Foreløpig har kommunen ikke svart på henvendelsen.

Orkanger_Avbotende_tiltak.jpg

Naturvernforbundet i Orklaregionen mener forskjell på flo og fjære vil skape vansker for denne tenkte buffersonen. (Ill: Trondheim Havn).

 

Publisert 18.03.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse