Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

100 000 i bøter: Tøffere linje mot ulovlig bygging og riving

Bur1___Kopi_1.jpg

Politikerne i Orkdal vil stoppe ulovlig bygging og riving. Denne uka vedtok de bøter på totalt 100 000 kroner i tre saker:
* 25 000 for ulovlige tilbygg til enebolig på Evjen.
* 25 000 for ulovlig plassering av hytte, og 25 000 for ulovlig vei til hytta.
* 25 000 for ulovlig riving av vernet stabbur (bildet) på Orkanger.

I alle sakene valgte flertallet av politikerne hardere reaksjoner enn det rådmannen foreslo.

Ulovlige saker dukker opp jevnlig, dels ved tilfeldigheter og dels etter tips. Debatten har gått om "straffene" er så milde at det lønner seg å bryte loven.

Hovedutvalg forvaltning fikk tre slike saker onsdag:

Enebolig på Evjen - ulovlige tilbygg
Huseier har bygd på 15 kvm ved inngangspartiet uten å søke. Tilbygget står nærmere naboens grense enn tillatt uten samtykke. I tillegg er det bygd på en annen del av huset 18 kvm mer enn det er gitt tillatelse til.

Rådmannens forslag:
5 000 i overtredelsesgebyr (en form for bot), men ikke krav om riving.

Flertallet (Ap 4, Venstre 1, Orkdalslista 1):
25 000 i bot uten å rive.
Tre av disse ville primært kreve inngangspartiet revet.
Fire ville ha bot på 5 000 som rådmannen.

Hytte ved vasslivatnet:
Hytta viser seg å stå 31 meter fra strandlinja. Minste lovlige avsand er 50 meter. Hytteeier fikk i 2006 godkjent en plassering i overkant av 50 meter fra vatnet.

Rådmannens forslag:
25 000 i bot, men ikke riving/flytting.

Flertallet (Ap 4, V 1, Orkdalslista 2):
25 000 og hytta må flyttes.
Fire støttet bot på 25 000, men ville la hytta stå.

Vei til hytta ved Vasslivatnet:
Hytteeieren har bygd en 320 meter lang vei i forbudt område i terrenget.

Rådmannens forslag:
25 000 i bot, men veien kan få ligge.

Flertallet (Ap 3, V 1, Orkdalslista 1):
25 000 i bot, og veien må fjernes.
Fire ville ha 25 000 i bot, men la veien ligge.

Vernet stabbur på Orkanger ble revet/demontert:
Stabburet ligger i vernesonen på Nerøra. Eier søkte ikke om å rive, men demonterte og merket stokkene med tanke på mulig gjenreising.

Rådmannens forslag: 5 000 i bot.

Flertallet (Ap 3, V 1, Orkdalslista 4):
25 000 i bot - men ikke hvis stabburet blir satt opp igjen innen årsskiftet.
En politiker ville gi 5 000 i bot som rådmannen.

Vedtakene kan påklages.

Stemmeantallet varierer fordi noen politikere fikk permisjon i løpet av møtet og en var inhabil i enb av sakene.

PS:
Den største "bota" på Nerøra gikk for noen år siden til eierne av den vernede Middelskolen (200 000). Saken har versert i flere tiår. Bygningen står fortsatt tom og uferdig etter forfall.

Den siste bota på Nerøra gjelder feilplassert garasje; 25 000 - men uten krav om flytting.

 

Publisert 15.03.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Edvard ALMLI 16.03.2014 12:32
Ja Ja noen får bot for å bygge ulovlig, mens andre får milliontillskudd for å bygge noe annet enn det som det er søkt om .

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse