Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Helomvending: 17.maitog på Orkanger skal gå til Follo

oif.jpg

* Årets 17.maitog skal gå langt: Fra Orkanger til Follo.
* På Follo møter Orkanger-toget et tilsvarende tog fra Fannrem.
Det ble resultatet etter forhandlinger om samlet 17.maifeiring for å markere Grunnlovsjubileet.  Kommunens plan om felles tog på Orkanger falt.

Avgjørelsen kom på et møte på rådhuset med representanter for skolene, korpset og andre lag som arrangerer 17.mai i kretsene torsdag kveld. Ordføreren skar til slutt gjennom for å få en løsning.

Orkdal kommune foreslo opprinnelig et felles tog for alle i Orkdal på Orkanger: Fra rådhuset til Idrettsparken.

Fannrem Vel
På det første planleggingsmøtet møtte felles tog på Orkanger motstand fra blant andre Fannrem Vel v/Kåre Ola Kurås. Fannrem Vel hadde allerede hovedtaler klar til feiringa på Fannrem; Jorodd Asphjell.

Sentrumstoget sporet av før det fikk starte. 

Nytt møte torsdag kveld under ledelse av ordføreren. Et kompromissforslag kom opp:

Felles tog fra Follo til Orkanger.

Også det møtte motstand fra Fannrem Vel og Grøtte. Ordfører Gunnar H. Lysholm konkluderte med to tog som siste kompromiss. Og slik ble det:

Orkanger-Follo kl. 11.00 med elever fra Orkanger og Gjølme skolekretser. Evjen hekter seg på ved Evjen skole. Toget skal også gå innom Pensjonistsentret og sjukehuset.

Fannrem-Follo kl. 11.00 med elever fra Grøtte og Årlivoll. Årlivoll-elevene skysses til Grøtte.

Før togene skal det være gudstjenester. På Follo blir det tale, kaffe og leker for barna. 

Nå skal det settes ned en hovedkomite med personer fra alle skolekretsene - i all hast. Den skal avklare detaljer og bli enig om bla. hovedtaler.

Tunge tradisjoner, lagenes økonomi og praktisk gjennomføring settes nå på prøve i et forsøk på fellesskap og forbrødring idet Grunnloven feirer 200 år.

Tradisjoner:
På Orkanger er det alltid gudstjeneste og tre taler i tillegg til hovedtalen: Tale ved minnesmerket for krigens falne ved kirka, tale ved bautaen over Peter Deinboll og tale ved bautaen over Rolf Arne Berg.

Det meste må trolig presses inn før avgang klokka 11. Ingen vet hvordan det eventuelt kan løses.

Økonomi:
OIF og Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) arrangerer 17.mai og har inntekter fra salg. I fjor var samlet inntekt på Orkanger ca 50 000 kroner. FAUs del går til leirskole for elevene.

Ingen vet ennå om og hvordan et tap skal dekkes.

Praktisk gjennomføring:
Korpsene: Rutene blir ekstremt lange. Korpsene har advart, men forgjeves. To tog betyr at hvert tog bare får ett korps. Lang marsj, lite musikk.

Småbarn: Barnehagene på Orkanger er et betydelig innslag i 17.maitoget. Det er lite trolig at barnehagebarn og de minste elevene kan/vil gå fra Orkanger til Follo - via Pensjonistsentret og sjukehuset.

Logistikk med parkering og skyss tilbake må også løses.

Vi får håpe på godt vær og en samlende 17.maitaler:-)

Hans Kringstad

PS: Bare innlegg med fullt navn slipper til under denne artikkelen.

Deinboll2.jpg

Fjorårets tale ved bautaen over Peter Deinboll. I år må du muligens grytidlig opp for å rekke alle tradisjonelle markeringer på Orkanger før du skal gå til Follo kl. 11.

 

Publisert 13.03.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 15.03.2014 14:38
Dette er et lite klokt og dårlig gjennomtenkt forslag. Hvordan skal en motivere folk til å gå i 2 tog 17.mai?At en vil markere 200-årsjubileet er det sikkert alminnelig aksept for, men det kan da vel gjøres i andre former enn et tog. En markering eller et arrangement ved Rådhuset er vel mulig, eller på Follo for den saks skyld. Da kan alle grendene/skolekretsene toge som de har gjort før,og alle orkdalinger som ønsker det møtes til ei fellesmarkerig enten her eller der.

Nikki 15.03.2014 14:11
Trist at Orkanger og kommunens vedtatte sentrum ikke blir hovedarena for grunnlovsfeiringa. Dette er nok et bevis på motstanden for Orkanger som sentrum. Etter normalen skulle grendene rundt Orkanger samlet seg i sentrum, noe som er praksis de aller fleste steder rundt om i landet vårt. At Fannrem Vel ikke kan/ønsker å delta i en sentrumsfeiring på Orkanger skal egentlig ikke være bestemmende for dette arrangementet. Men den destruktive "grendestriden" styrer og bestemmer fremdeles mye av det som foregår i Orkdal kommune. Man kan benekte og bortforklare at det er grendestridspolitikk som styrer dette prosjektet, men nå som så ofte før kommer holdninger og meninger som fremmer dette tydelig frem. Alle lag og organisasjoner skulle automatisk samlet seg i Orkanger sentrum ved slike anledninger, det skulle vært en selvfølge, en tradisjonell og historisk praksis . Da hadde man fått en normal, effektiv, praktisk, samlet og markert feiring, uten grendestrid.

Gisle Meyer 14.03.2014 15:56
Hei Hans Kringstad. Vi kan i fellesskap glede oss over at det, i alle skolekretser i kommunen, er et godt engasjement for 17.maifeiringa og 200-årsjubileet. Jeg synes det er beklagelig at du vinkler beskrivelsene av prosessen og beslutningene ovenfor slik du gjør det. Ved å gjennomføre et arrangement med en felles markering av 200-årsjubileet for grunnloven, vil ALLE skolekretsene måtte gjøre endringer i forhold til sine godt etablerte tradisjoner. Og vi er alle innstilte på det, nettopp for å fremstå som en samlet kommune. Ordføreren måtte ikke "skjære igjennom" som du beskriver det. Forslaget om Follo som felles samlingssted kom frem som et resultat av en konstruktiv diskusjon. "Det meste må presses inn" skriver du, under henvisning til markeringer ved bautaene for Deinboll og Berg, samt minnesmerket ved kirka over de falne. Jeg registrerte i møtet at representanten for Orkanger B/U-skole var klar på at det skulle finnes en god løsning også for disse markeringene. Vi har for vår del også diskutert om toget og musikken skulle unnlate å gå rundt helsetunet, slik tradisjonen alltid har vært, for at vi skal kunne få til et felles arangement. Heldigvis skal vi også kunne ivareta denne tradisjonen i år. Inntektene som FAU tar inn, og som benyttes til leirskole.. "ingen vet ennå om, og evt hvordan dette tapet dekkes inn" skriver du. Men du var ikke tilstede på møtet Hans. Jeg var der, og holdningen var entydig: De klassetrinnene som er avhengige av denne inntekten til leirskoleopphold skal ikke tape på at arrangementet gjennomføres felles. VI er sikre på at det kommer til å bli gode inntekter på et fellesarrangement også, og skulle dette ligge under det som skolekretsenes arrangementer får inn, vil kommunen, uten at dette enda er politisk behandlet, se med velvilje på å kunne bistå for å veie opp for et evt inntektstap. Hovedkomiteen vil legge tilrette for en fordelingsnøkkel her. Møtet vi hadde var preget av vilje til samarbeid, og et felles ønske om å få til et godt samlende arrangement. Det står alle møtedeltakerne bak, og det håper jeg Orkanger Velforening også vil tilslutte seg. Hovedkomiteen kunne med fordel hatt bedre tid, det er jeg enig i, og derfor trenger vi at alle positive krefter nå engasjerer seg slik at vi får gjennomført et godt og verdig fellesarrangement i kommunen den 17. mai.

Hans Kringstad 14.03.2014 17:29
Hei! 1) Orkanger Vel er ikke medarrangør av 17. mai på Orkanger og har ikke deltatt på møtene. 2) Artikkelen står for min regning, derfor har jeg skrevet under. 3) Nei, jeg var ikke på møtet. Men etter å ha lest et grundig referat fra møte 1 og snakket med tre som deltok på møte 2 føler jeg meg på rimelig sikker grunn. Det eneste som kan diskuteres er i hvilken grad ordføreren "skar gjennom". Jeg har oppfattet det slik at en løsning måtte på plass nå, og at to separate tog til Follo var det eneste alle kunne gå med på. Fannrem ville ikke gå på Orkanger, Orkanger godtok to separate tog etter at alle andre forslag var avvist. 4) FAUs inntekter. Ja, jeg regner også med at Orkdal kommune må dekke tap, men det er ikke vedtatt. 5) Du er kritisk til at jeg bruker uttrykket "presses inn" om de tradisjonelle markeringene på Orkanger. Vel, hvordan få til gudstjeneste og minst to verdige minnemarkeringer før kl. 11? Kirka var ikke med på møtet, etter hva jeg skjønner. Til slutt: Tanken var at Orkdal skulle få et felles 17.maitog, men det gikk ikke an fordi det ikke var akseptabelt å gå i tog på Orkanger. Da blir det i stedet to separate tog over lange strekninger med alle de praktiske problemer det fører med seg. Hovedkomiteen trenger hjelp fra alle "positive krefter" for å få dette til å fungere. Ideen var å markere fellesskap. Resultatet markerer det motsatte. For øvrig skal jeg ikke plage noen med å delta i en videre debatt om 17.mai 2014. mvh Hans

Svend Åge Sæther 14.03.2014 14:30
Hvorfor vil politikere være med på å forsterke og gi nye muligheter for mer bygdestrid i Orkdal? Går det virkelig ikke an å ha lokale arrangement først på dagen for så å samles i kommunes "bysentrum" for felles folketog slik de gjør det i andre byer?

Jan O 14.03.2014 08:14
Marte Uthus sitt forslag er det beste . Feiring som vanlig først på dagen, så kan de som vil delta på Follo.

Geir Morten Andersen 14.03.2014 07:05
Koffor ska det forandres i forhold til tidligere? Vart plutselig ikke så viktig å stille opp nei

Jon B. Fagerli 14.03.2014 14:45
Treffes på Follo 17.mai da Geir, sponse kaffe og vaffel æ, bli trivele ,-)

Marte Kristin uthus 13.03.2014 23:34
Hei, jeg syns fellestoget skal flyttes til ca kl 18-19 tia, for da har vi ikke ødelagt for noen. Alle har vært i sine kretser, og som mange grender har middagssalg, så har de gjort unna alt sånn først . Da har det blitt en fin avslutning på kvelden med fellestog.jeg har erfaring fra selbu, der har de kjørt det slik i alle år😛

Nikki 13.03.2014 22:49
Orkdal kommune er vel eneste kommune i hele Norge som legger nasjonalfeiringen til langt utenfor sentrum. Rett og slett et "hån" mot kommunens vedtatte sentrum. Skandaløst!!!!!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse