Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Alle får: 350 000 til 7er-bane - 350 000 til Knyken-maskin

NyKGB7er.jpg

Politikerne har talt:
* OIF får 350 000 i støtte til 7er-banen med kunstgras til 3,2 millioner.
* OIL får 350 000 til løypemaskin i Knyken til 1,4 millioner.
Obs! En misforståelse førte til at vi først opererte med 320 000 til 7er-banen.

Slik ble resultatet da kulturutvalget behandlet to søknader som kom nesten samtidig til kommunen.

Formannskapet avgjør saken endelig, men alt tyder på at utfallet blir det samme. Avgjørelsen i kulturutvalget var enstemmig.

Arne Grønset (V) fremmet forslaget som ble vedtatt. Det har knyttet seg spenning til saken av minst to årsaker:

  • Den utfordrer praksis og likebehandling ved tildeling av støtte til investeringer/drift i idrettsanlegg.
  • Den utfordrer kommunen økonomisk, siden investeringene - og kommunal støtte - har vært stor i lang tid. Det kommer trolig til å fortsette.

Nå ble resultatet at Orkdal kommune dekker:

  • 11 prosent av investeringen i en kunstgrasbane for barn (7er-bane).
  • 25 prosent av investeringen i ny løypemaskin.

Rådmannen innstilte på:

  • 0 til 7er-banen.
  • 250 000 til løypemaskin.

Forslaget bygde på tidligere praksis, men tiltak før og nå er ikke nødvendigvis 100 prosent sammenlignbare.

Likebehandling?
OIL søkte om 600 000 til løypemaskin. OIF og Svorkmo/NOI har fått 250 000 til løypemaskiner - men de har ikke fast, årlig driftsstøtte til skianlegg. Det har OIL har i Knyken (565 000 per år). Ett tema er grensedragning mellom drift og investering.

OIF søkte om 500 000 til 7er-banen. OIF har allerede fått 1 million til 11er-banen. Det samme fikk OIL samlet til sitt anlegg på Fannremsmoen for seks år siden (11er og 7er-bane). Men OIFs bane har fordyrende undervarme og kan brukes hele året. OILs anlegg omfatter i stedet blant annet tribune, som ikke utløser idrettsaktivitet i seg selv.

Åpning i sommer
Med 350 000 i kommunal støtte er OIF et langt steg nærmere fullfinansiering av 7er-banen. Holdningen har vært å bygge ferdig (legge kunstgras) når pengene er på plass.

Planen er åpning av begge de nye kunstgrasbanene på den gamle ballsletta (bildet under) 1.august.

Front_KGB_1.jpg

 

Publisert 12.03.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse