Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Velforeninger advarer mot havn utenfor Gammelosen

DSC_0009.JPG

Orkanger Vel og Nerøra Vel advarer mot Havnas planer om å fylle opp 15 dekar rett utenfor Gammelosen. Velforeningene mener:
* Risikoen er for stor for støy, mer trafikk og ødelagt utsikt.
* Havna ser bare ut til å ønske mest mulig areal billigst mulig.
* Orkdal kommune risikerer mindre tilflytting ved å gjøre de mest attraktive områdene våre mindre attraktive.

Det framgår av et brev velforeningene sendte til Orkdal kommune før helga. Brevet er et foreløpig innspill til ny arealplan for Orkdal kommune.

Utvidelse av havna er en av de viktigste endringene i arealplanen. Størst utvidelse er ønsket utenfor Råbygda. Men Trondheim Havn vil også bygge seg nærmere Gammelosen og den gamle trehusbebyggelsen på Nerøra.

Her er noen hovedpunkter i det foreløpige innspillet fra Orkanger Vel og Nerøra Vel:

1. Frykter forringelse av Gammelosen og Nerøra:

Støy
Havna la fram støyrapport på folkemøtet i Terna. Den hevder at utbygging som planlagt vil redusere støy.
Velforeningene mener rapporten ikke er dekkende:
Den beregner bare støy fra selve havnedriften, ikke det totale støybildet. Den måler støy bare kort over bakken. Nesten all bebyggelse ligger høyere.

Trafikk
Havna hevder utbygging ikke vil øke trafikken merkbart. Har operert med 11 ekstra trailere i timen.
Velforeningene tror ikke på Havnas anslag:
Enkle regnestykker tilsier at antall ekstra trailere ved full utbygging kan bli 60 i timen. Påpeker at framstilling på folkemøtet gir et skjevt bilde av marginal trafikkøkning; Havnas grafer sammenlignet ekstra trailere med all trafikk i Orkdal.

Skjerming
Havna viste skisser av jordvoll med trær på ny kai utenfor Gammelosen.
Velforeningene tviler på effekten:
Vet ikke hva slags virksomhet som vil komme, vet ikke i hvor stor grad trær vil skjerme, og lauvtrær skjermer uansett bare om sommeren.

Velforeningene påpeker at daglig leder Atle Olav Larsen i Orkla Shipping & Trading er enig: Havna bør ikke flytte virksomhet nærmere tettbebyggelsen. Larsen driver containervirksomheten på Grønøra.

2. Reagerer på Orkdal kommunes opptreden

Velforeningene er overrasket over at rådmannen allerede har signalisert "ja" til oppfylling av 15 dekar utenfor Gammelosen. Videre tar de opp at ledelsen i kommunen har opptrådt ukritisk:

  • Ordføreren har gjentatte ganger omtalt storhavn på Orkanger som en "innertier", trass i at konsekvenser for bomiljø ikke er utredet.

  • Orkdal kommune ville inngå en avtale før jul der Havna fikk holde tilbake 25 mill. kr. for kjøp av Fesil-tomta - inntil kommunen gjorde som Havna ba om utenfor Råbygda.

Velforeningene kan ikke se at Havna har dokumentert noe sterkt behov for 15 ekstra dekar inntil tettbebyggelsen:

"Så langt framstår forslaget som ledd i en strategi for å sikre Havna størst mulig arealer til lavest mulig kostnad", heter det i brevet.

3. Ber kommunen tenke på folkehelse og attraktivitet

Orkdal kommune  avgjør om Havna skal få bygge seg inn mot bomiljø/friluftsområder på Orkanger og ved Råbygda. Velforeningene peker spesielt på to forhold:

  • Orkdal har folkehelse som overordnet mål. Kommunen må sikre dagens bomiljø og friluftsområder mot ytterligere ulemper.

  • Orkdal kommune vil tiltrekke seg flere innbyggere. Kommunen må undersøke kritisk følgene av utbygging, og om disse kan gjøre Orkdal mindre attraktiv som innflyttingskommune. 

"Havn og tungtrafikk blir generelt oppfattet som negativt for bomiljø og attraktivtitet. Det hjelper ikke at ledelsen i  Orkdal kommune velger å fokusere på gevinstene, dersom samfunnet rundt oss forbinder containerhavn med støy, tungtrafikk og triste lagerbygg", skriver velforeningene.

DSC_0007.JPG

Det blå feltet til venstre viser ønsket utbygging ved Gammelosen på 50 x 300 meter.

 

Publisert 11.03.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

eva 17.03.2014 22:58
Nerøra vel og Råbygda vel har planer om underskriftskampanje . Vi vil komme tilbake til det og vil i den anledning ha behov for flere som kan gå roder og stå på stand. -

Grethe Gravrok Sand 17.03.2014 11:58
Hvorfor viser Tronheim Havn (TH)til en rapport som ikke beregner det totale støybildet? Hvorfor opererer TH med 11 ekstra trailere i timen og Orkanger vel med 60?Hva bygges disse anslagene på? Hvis vi som innbyggere skal kunne gjøre oss opp en mening om saken fordrer det at det blir levert informasjon bygd på seriøs dokumentasjon, ikke på meninger og synspunkter!

Nerøring 11.03.2014 21:34
Kommunen sluker all havneutbygging rått. Kroner i kommunekassa er det som teller. Bomiljø og rekreasjon teller ikke lenger. Kan skjønne de som bor oppover i bøgda. Men se hvem som bruker Vannspeilet. Det er ikke bare Nerøringa... La oss ta vare på vår perle. Det gjelder NÅ. Ellers er det for sent. Og enig med Terje... Kjør underskriftskampanje...

Terje S 11.03.2014 19:30
På tide at velforeningene på Orkanger og i Råbygda starter en underskriftskampanje mot havneplanene!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse