Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

5 000 i gebyr for å demontere vernet stabbur på Nerøra

Bur1___Kopi_1.jpg

Det verneverdige stabburet fikk slagside inn mot Rianmyra barnehage. Eieren demonterte det og merket tømmerstokkene - men søkte ikke først. Rådmannen foreslår et gebyr på 5 000 for å markere at eiere av vernede bygninger må søke om lov til å rive.

Såkalt overtredelsesgebyr er mildeste reaksjon. Kommunen kan bruke både bøter og politianmeldelse.

Mange har revet eller latt verneverdige uthus falle sammen på gamle Orkanger. Kommunens linje er kraftig innskjerpet etter Orkdal 2040.

Nerøra=Bakklandet: Antikvariske myndigheter sammenligner trehusmiljøet på Orkanger med Bakklandet i Trondheim. Uthus og stabbur er et viktig innslag i denne bygningskulturen. Eksperter omtaler byggene som utrydningstruet (Orkdal 2040-planene).

Uthus i Elvegata: Første prøvesak etter innskjerping kom da en eier søkte om å få rive et upraktisk uthus i Elvegata for å sette opp garasje: Enstemmig avslag.

Uthus i Fjordgata: Senere har en huseier i Fjordgata erstattet et uthus som brant med en dobbeltgarasje som ble feilplassert - satt opp mer praktisk på tomta. Rådmannen ba om en hard linje med både gebyr, pålegg om flytting/riving og dagbøter i tilfelle brudd på frist om flytting/riving.

Det politiske flertallet bøyde av og ga ei bot på 25 000. Men bygget får stå feilplassert. (Kritikerne sier at med en slik politikk kan huseiere som vil jukse bare legge inn en ekstrautgift på 25 000 i byggebudsjett).

Stabburet i Kåresgata - den nye saken - er en tredje variant. Huseier har opptrådt varsomt bortsett fra at det ikke ble sendt søknad om å få rive/demontere bygget.

Orkdal kommune fikk tips om at stabburet var borte i juni.

Huseier forklarte bakgrunnen slik: Frykt for at det skulle velte inn på området til Rianmyra barnehage. Et skyhøyt kostnadsoverslag for å sette det i stand. Demontering og merking med tanke på at det kan settes opp igjen. Visste ikke at det måtte søkes.

Fra 1800-tallet
Rådmannen skriver at stabburet er registrert som et bygg med høy/middels verneverdi og gode tømmerstokker. Det er over 100 år gammelt, trolig fra slutten av 1800-tallet.

Orkdal kommune ville ha anbefalt istandsetting på stedet om det var blitt sendt søknad om riving. Rådmannen understreker at kommunen er pliktig til å følge opp denne type lovbrudd.

Rådmannen argumenterer med likhet for loven og risiko for at eiere tar seg til rette hvis det ikke blir reagert.

Bur1_1.jpg

Stabburet med slagside inn mot Rianmyra barnehage.

 

Publisert 10.03.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse