Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Tautrekking om felles folketog på Orkanger 17. mai

flagg.jpg

Ikke uventet er det vanskelig å enes om et felles folketog i Orkdal 17.mai. Nye forhandlinger må til etter at Orkdal kommune foreslo at alle skal gå på Orkanger. Noen vil heller gå til Follo.

Ett tog for alle i Orkdal er ment som en engangsforeteelse for å markere 200-årsjubileet for Grunnloven. Mange kommuner forsøker å få til en slik markering.

Orkdal kommune har foreslått at alle går i samlet flokk fra Rådhuset til Idrettsparken/Orklahallen på ettermiddagen 17. mai.

Kommunen samlet foreldrerepresentanter (FAU) fra skolene, korpsene, velforeninger og andre lag til møte på Grøtte 26. februar. Det lyktes ikke å komme fram til enighet om et opplegg, og nytt møte må holdes på rådhuset 13. mars.

Innspill/forslag som kom fram på Grøtte:

  • To folketog: Ett fra Orkanger og ett fra Fannrem som møtes på Follo.
  • Felles tog på Orkanger klokka 12 før korpsene besøker alle kretser og spiller der uten tog.
  • Felles tog klokka 10 eller 13 med tale, og deretter tradisjonell feiring i alle skolekretser.

Opplegget byr på tre store utfordringer:

  • Korpsene har ikke kapasitet til å gå i tog over alt.
  • Hensynet til tradisjoner i grendene.
  • Lag og foreninger i grendene kan miste inntekter.

På møtet kom det fram at Fannrem Vel allerede har gjort avtale med 17.maitaler på Fannrem.

Det skal nå forhandles videre med utgangspunkt i tre alternative forslag. I kortform:

1: Felles folketog på Orkanger kl.10 og tale for dagen ved Orklahallen kl. 11. Gudstjeneste på Orkanger, Fannrem og Svorkmo kl. 13 og deretter feiring i kretsene.

2: Gudstjenester kl. 10 og felles tog på Orkanger kl. 12. Feiring i kretsene kl 15.

3: Folketog fra Orkanger til Follo og fra Fannrem til Follo kl. 10. Tale for dagen på Follo kl. 11. Deretter gudstjenester og feiring i kretsene.

Orkdal kommune har nedsatt en topptung jubileumskomite for å samle troppene: Ordfører Gunnar H. Lysholm, varaordfører Oddbjørn Bang, Hanne Nyhus (Ap) og en representant for administrasjonen. Kultursjef Kai Roger Magnetun møtte på Grøtte.

To tog som forenes på Follo var også foreslått da Orkdal feiret 50-årsjubileum som storkommune i fjor, men det ble droppet.

Andre aktuelle markeringer av Grunnlovsjubileet i Orkdal:

  • Kulturarrangement 4. og 5. november.
  • Planting av jubileumstre - foreløpig uvisst hvor.
  • Arrangement på Geitbuan for å hedre Eidsvollmannen Helmer Gjedebo fra Orkdal.

Historisk apropos:

Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 dannet grunnlaget for at Norge ble en nasjon - i 1905.

Dagens Orkdal oppsto etter en kommunesammenslåing i 1963. Første store strid handlet om plassering av kommunens administrasjon. Et kompromissforslag om Bårdshaug nær grensa mellom tidligere Orkdal og Orkanger falt til fordel for Fannrem.

Avisa ST ba folk roe gemyttene på lederplass. Det tok nesten 20 år før rådhuset havnet på Bårdshaug.

skoleg__rd3.jpg

Orkanger 17. mai 2013, godt vær og mye folk.

 

Publisert 07.03.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 08.03.2014 21:03
Burde være en glimrende sjanse til å starte med fylle sentrum med et innhold. Bystatus bør ikke være en papirbestemmelse. La ikke denne sjansen også skusles bort.

Nikki 08.03.2014 13:30
Undres kolossalt på hvorfor dette diskuteres og er et tema? Orkdal 2040, byplanleggere og politikere har vedtatt sentrum innenfor den røde streken. Det sier seg selv at 17maitoget må arrangeres i sentrum. Men dessverre i Orkdal jobbes det politisk med å spre sentrale sentrumsfunksjoner til utenfor sentrum - helt utrolig. Indirekte har det bidratt til at kommunen i dag bl a har nullvekst. Tenk det, nullvekst i industrikommune nr 1, nullvekst i en kommune som i lang tid har markedsført seg med mål om flere tusen tilflyttere innen få år? Som Sæther sier : hva er det å diskutere.

Svend Åge Sæther 08.03.2014 11:09
Hva er det å diskutere? Noen ganger lurer jeg på hvordan forskjellige "saker" kommer opp. Se til Trondheim og andre byer. Der er det først barnetog i bydelene. Senere på dagen samles alle i sentrum for felles folketog. For Orkdal sitt vedkommende så samles altså Gjølme, Evjen, Fannrem og andre bydeler i Orkanger sentrum for felles folketog og en verdig markering av nasjonaldagen vår. Enkelt og samlende i bysentrumet vårt.

Ruth Astrid Mule 07.03.2014 13:38
Du store all verden. Mange vil at Orkdal skal bli bykommune. I byer er det et sentrum, ellers er det jo ingen by! Det må da for skams skyld gå an å bli enige om at kommunen står samlet om et offisielt 17. mai-program på formiddagen, så får det være opp til hver ei grend å feire for seg selv på ettermiddag/kveld.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse