Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nei til det meste: Derfor havner storhavna på Orkanger

Orkanger_Utsikt_Rokollen.jpg

Etter folkemøtet spør mange hvorfor storhavn for Midt-Norge må ligge akkurat på Orkanger.
* Tabloid svar: Ingen andre vil ha havna.
* Litt mer utfyllende: Alle andre steder enn Orkanger er for dyre eller for skadelige for miljøet.

Aller først:

Utbygging av Orkanger havn kommer, men størrelse og løsninger er ikke avgjort. Det bestemmer de 35 i Orkdal kommunestyre i løpet av året.

Mest aktuelle tema:

1. Omfang på utbygging.
2. Hvor det skal bygges ut.
3. Krav til løsninger for å dempe støy og andre ulemper, og

4. Øvrige såkalte rekkefølgebestemmelser; dvs betingelser fra kommunen overfor havna/storsamfunnet for å omregulere områder, kan feks gjelde vegløsninger.

Hvorfor akkurat Orkanger?
Bakgrunnen

Godsterminalen (for tog) på Brattøra i Trondheim er for trang. Jernbanen vil flytte ut av byen. Det utløste utredning av mulige tomter.

Sentrale myndigheter ser det som ideelt å koble tog og båt i felles knutepunkt for gods. Trondheim Havn har det også trangt i byen. Havna legger dessuten beslag på sentrale byområder.

Havnas behov for nye tomter ble derfor utredet sammen med jernbanens behov for det samme.

En omfattende kartlegging har pågått i flere år for å finne det beste stedet for nytt felles knutepunkt for tog/båt nær Trondheim.

Orkanger var lite i fokus siden vi ikke ligger ved jernbane. Men det har hersket politisk uenighet om det virkelig er nødvendig å samle tog og båt. Etter hvert falt alternativene som kobler tog og båt som fluer:

Hvorfor akkurat Orkanger?
Nei til alt annet enn Orkanger

Her er stedene som er undersøkt for kombinasjon jernbane/havn:

Hell (Stjørdal):
Sterk lokal motstand. Uheldig for bomiljø, lakseelv, våtmark. Teknisk krevende. Nei under utredning.

Muruvik (Malvik/Stjørdal):
Sterk lokal motstand. Dårlig for miljøet. Rangert lavt av utredere.

Midtsandan (Malvik):
Sterk lokal motstand. Svært uheldig for ytre miljø. Kommunen utvikler friluftsområde. Rangert lavt av utredere.

Være (Trondheim):
Svært uheldig for ytre miljø. Rangert lavt av utredere.

Trolla (Trondheim):
Veldig dyrt å sprenge ut store mengder fjell. For dypt i sjøen, mener havna. Rangert som dårligst av utredere.

Øysand (Melhus/Skaun):
Falt ut i en tidlig fase pga hensyn til miljø - Gaulosen og dyrkamark. Nei.

Trondheim Havn har i tillegg sett på et par rene havneløsninger:

Børsberga: Urealistisk pga kostnader mv, ifølge havna.
Thamshavn: Urealistisk pga kostnader og usikker grunn, ifølge havna.

Hvorfor akkurat Orkanger?
Altså, fordi de kombinerte løsningene falt

Noen politikere slåss fortsatt for omstridte, kombinerte løsninger tog/båt, men vinden blåser for delt løsning. Det ønsker  Jernbaneverket, Havna og transportnæringa. De vil ikke vente lenger.

Nå står man tilbake med to tomter for ny godsterminal for tog - og havn et annet sted:

1. Torgård (Trondheim, nær Sandmoen).
2. Søberg (Melhus).

I Melhus er det til dels sterk motstand pga støy og bruk av dyrkamark. Torgård er mindre omstridt.

Men: Uansett valg mellom de to er Orkanger havneløsning. Avstanden er kort.

Resultat: Orkanger
Også eksisterende havn på Brattøra/Nyhavna og ny havn i Muruvik er vurdert i tillegg til Orkanger.
* Arealer på Brattøra/Nyhavna er under press bla pga byutvikling.
* Ny havn i Muruvik er ikke ønsket lokalt.

Trondheim Havn har som oppdrag å få mer transport over på båt. For Trondheim Havn er det dermed ønskelig å sikre seg store arealer på Orkanger, av mangel på alternativer.

DSC_0065.JPG

 

Publisert 05.03.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Svein M. Haarsaker 05.03.2014 20:45
Når det fra autoritativt hold i Industrikommune nr.1 har blitt hevdet at her er vi (innbyggerne) vant til støy og støv, så er det kanskje ikke så rart at Trondheim Havn ivrer etter et "landnåm" på Orkanger?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse