Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OTI-sentret ber om gigant-utbygging

2009bilder_019_1.jpgEierne av OTI-sentret ber om dispensasjon fra byggeforbudet i Orkdal. De vil gjøre varehuset dobbelt så stort til julehandelen i 2010. Planen kan være en gylden anledning til å la butikk og opplevelser smelte sammen - i tråd med visjonsutvalgets forslag. Det krever at blant andre Orkdal kommune og OIF greier å få OTI-eierne med på laget også på parksida av Tverradkomsten.

OTI-sentret har økonomisk egeninteresse av at det skapes aktivitet i Orklahallen, Idrettsparken og Gammelosen. Opplevelser trekker folk. Idrett, kultur og friluftsliv gir OTI-sentret positiv profilering.

Eierne av OTI (Storebrand-selskapet Union Eiendomskapital) skal trolig investere i størrelsesorden 200 millioner kroner. Samtidig strever frivillige på den andre siden av Tverradkomsten med å skaffe noen få millioner til klatreanlegg, ny bane 3 og tribuner.

26022009166_1.jpgKlatrehallen alene vil bli en attraksjon som trekker folk fra et stort omland til parken - og dermed kunder til OTI.

Visjonsutvalget pekte i sin rapport på mulighetene for at næring og idrett/kultur kan utnytte sine sammenfallende interesser i området.

Nå kommer første - og kanskje største - mulighet til å prøve dette i praksis. Forhandlinger må innledes, fordi:
* OTI-eierne ber om dispensasjon fra byggeforbudet.
* Dispensasjon fra bestemmelser for mønehøyde.
* Dispensasjon fra grenser for arealutnyttelse.
* Og dispensasjon fra kravet til antall parkeringsplasser.

Det siste kan komme til å berøre Orklahallen og Idrettsparken direkte. Det er allerede press på parkeringa ved store arrangement.

Kommunens krav i forhold til planlagt butikkareal er 1019 parkeringsplasser. OTI ber om å få slippe med 600.

OTI-sentret argumenterer slik for å få dispensasjoner:
* Utbygginga vil styrke Orkanger som handelssted, sentrum og tettsted.
* Den vil bedre forholdene for bruk av kollektivtransport.
* Bedre gang- og sykkelveinettet.
* Bedre kontakt og kommunikasjon med Orklahallen og Idrettsparken.

26022009164_1.jpgOTI argumenterer også med at ei stygg tomt etter Conform sør for det eksisterende kjøpesentret (bildet) vil bli erstattet med forskjønnende bygninger.

Utbyggingsplanen omfatter et varehus og bensinstasjon på 12 430 kvm. Dagens varehus er ca 13 000 kvm.

Søknaden kommer idet Orkdal kommune starter arbeidet med planen 2040. Den skal blant annet peke ut en framtidig sentrumskjerne.

OTI-eierne ønsker å presentere prosjektet sitt for politikerne i Orkdal 11.mars.


 

 

Publisert 26.02.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse