Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Snart årsmøte i velforeninga: Vil du hjelpe Orkanger?

Nordlys2__Ulv__sen_2702_1.jpg

Orkanger Vel har årsmøte 17.mars kl. 19 hos Frivilligsentralen. For Orkanger blir 2014 et viktig år. Politiske vedtak om sentrumsplan og havneutbygging vil bestemme stedets kvalitet og karakter. Via velforeninga kan du bidra til valg av gode løsninger.
* Men himmelen forandrer vi ikke. Nordlysfoto tatt i Ulvåsen: Kolbein Svensson.

Hvis du har forslag til årsmøtet mandag 17.mars:
Send til styret@orkangervel.no eller ta kontakt med et styremedlem innen 10.mars. Kontaktinfo her.

Leder Jan Aage Mortensen, kasserer Odd Steinar Storli og styremedlem Eva Haugen ble valgt for to år i fjor.

Disse står på valg nå:
Nestleder Geir Knutzen.
Sekretær Marit Opøien.
Styremedlem Vidar Liøkel.
Styremedlem Pia Bæk.

Valgkomite er Naomi Olsen, Gro Rostad og Grethe Sand.

Orkanger Vel har en sunn økonomi som sikrer nødvendig drift i Gammelosen, Hovslund og tiltak i handlegata.

I tillegg til dugnadsarbeid er det trolig mer viktig enn noen gang å påvirke politisk.

Sentrumsgata
En rekke fagfolk har pekt på betydningen av miljøet i sentrumsgata for å gjøre Orkanger til et attraktivt sted. Gata er under økende press. Politiske valg i tida som kommer kan avgjøre om den får blomstre eller vil visne. Velforeninga mener det er viktig at både poltikere og folk flest ser tydelig hva slags følger forskjellige valg vil få.
Den røde streken har vært tema i årevis.
Flerbrukshus: Det samme har behovet for en aktiv politikk for å stimulere livet i gata. Det kan mest effektivt skje ved at Orkdal kommune legger flerbrukshus eller andre offentlige aktiviteter dit for å trekke folk.

Storhavn på Orkanger
Orkanger Vel har tatt en aktiv rolle i debatten om havneutbygging. Aktivitetene på havna kommer til å øke. Temaet er ikke ja eller nei til havn, men omfang og valg av løsninger.
For velforeninga er det avgjørende at man får en havnedrift som lokalmiljøet tåler. Målet må være at Orkanger og Orkdal blir et bedre sted å bo, og ikke mindre attraktivt. Da må politikerne i Orkdal opptre aktivt og med sunn kritisk sans.
Ingen oppfatter støy, containere og trailere som positivt for et bomiljø. Det er krevende å finne grep som mer enn oppveier ulempene.
Orkanger Vel ønsker å sikre at hver enkelt i kommunestyret tar et personlig ansvar for stedets utvikling.
Kommunestyrets vedtak i en så vidtrekkende sak må bygge på sikker kunnskap om følgene. 

Orkangers historie
Orkanger har vært et industristed på godt og vondt i mer enn 100 år. Belastningene på miljøet har til tider vært voldsomme. Bit for bit er arealene på Orkanger tatt i bruk for å skaffe arbeid og velstand til folk i hele regionen.

Det oppstår lett holdninger som at det ikke er så nøye på Orkanger, for her er folk vant til støy, lukt og røyk. Derfor er det spesielt viktig med sterke velforeninger på slike steder. Orkanger Vel kan bidra til at maktbalansen ikke blir for skjev.

Du kan hjelpe velforeninga på minst tre måter:
1. Ta på et verv (valg på årsmøtet).
2. Være med på dugnader. Orkanger Vel har bla. en fast gruppe som rydder rundt Gammelosen. De har det artig og jobber når de vil. Heng deg på Jan Erik Bach, Brage Knudsen, Oddbjørn Fossland & co.
3. Betal medlemskontingenten. Den er fortsatt vår største inntektskilde. Giro kommer snart i postkassen, men det enkleste er å overføre via nettbank: 200 kr til konto 4270 32 32226. Husk å føre på navnet ditt.

Hans Kringstad,
ansvarlig for nettstedet

h__st92.jpg

Gammelosen med minner fra tidligere Orkanger-industri i Hermetikken.

 

Publisert 01.03.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse